PRIPREMILI AMANDMANE

Media centar: Članove Savjeta RTCG da bira AEM

Iz te NVO, u cilju unapređenja kvaliteta programskih sadržaja ali i poslovanja RTCG predlažu uvođenje novog organa - Upravnog odbora
62 pregleda 2 komentar(a)
RTCG, Foto: Boris Pejović
RTCG, Foto: Boris Pejović
Ažurirano: 01.04.2018. 12:14h

Članove Savjete Radio Televizije Crne Gore (RTCG) umjesto Skupštine trebalo bi da bira Agencija za elektronske medije (AEM), predviđeno je amandmanina na Zakon o nacionalnom javnom emiteru RTCG koji je pripremila nevladina organizacija (NVO) Media centar.

Media centar predstavio je danas predlog amandmana, koje će dostaviti Ministarstvu kulture i radnoj grupi u želji da, kako su kazali, pomogne započeti proces i u početnoj fazi izrade ovog propisa ukaže na moguća rješenja kako bi RTCG bila istinski javni servis koji pripada svim građanima Crne Gore.

Ključna novina je izmiještanje procesa imenovanja članova Savjeta RTCG iz Skupštine u AEM.

"Nedavna iskustva sa nezakonitim djelovanjem poslanika u Skupštini Crne Gore u odnosu na članove Savjeta RTCG uticala su na predlog rješenja. Sam postupak ostaje isti kao što je propisano aktuelnim zakonom ali se mijenja organ koji sprovodi proceduru", saopšteno je iz Media centra.

Navodi se da je jedna od ključnih prednosti za prenošenje nadležnosti izbora članova Savjeta RTCG na AEM primjena pravila upravnog postupka, odnosno bolja zaštita učesnika u postupku koja do sada očigledno nije postojala.

"Sadašnji Zakon nudi dovoljne garancije za nezavisnost Savjeta RTCG ali se ovaj propis nije poštovao u Skupštini Crne Gore. Javnost treba da zna da za smjene u Savjetu RTCG nije “kriv” loš zakon već vladajuća politička grupacija u Skupštini", ocijenili su iz Media centra.

Oni predlažu i uvođenje radio-difuzna takse koja treba da pobljša finansijsku stabilnost RTCG ali i da pojača vezu građana sa RTCG i doprinese stvaranju potrebe za kontrolom javnog servisa od strane samih građana.

"Ponuđena rješenja vezuju naplatu radio-difuzne takse za isplatu plata zapošljenima po ugovoru o radu i isplatu penzija koje su iznad prosječne neto zarade u Crnoj Gori (iznad 505 eura u neto iznosu). Dio sredstava koji bi se prikupio od radio-difuzn takse usmjeravao bi se za Fond za podsticanje medijskog pluralizma kojim upravlja regulatorno tijelo za elektronske medije (AEM)", objasnili su iz Media centra.

Iz te NVO, u cilju unapređenja kvaliteta programskih sadržaja ali i poslovanja RTCG predlažu uvođenje novog organa - Upravnog odbora.

"Nadležnosti Savjeta i Upravnog odbora treba da budu podijeljene, a u hijerarhiji i dalje ključna upravljačka funkcija treba da pripada Savjetu RTCG kao reprezentu ukupne crnogorske javnosti. Suština funkcionisanja javnog servisa ogleda se kroz nezavisnost Savjeta kao najznačajnijeg upravljačkog organa", kazali su iz Media centra.

Oni su predložili da postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti isključivo Savjet RTCG kako bi dodatno zaštitili ovo tjelo od uticaja političkih partija.

Predlažese i da se broj članova Savjeta RTCG poveća za dva, od kojeg bi jednog predlagala nacionalna vijeća manjinksih naroda a drugog nevladine organizacije iz oblasti ljudskih prava.

"Predložili smo izmjene kojima se osigurava da poslanici i odbornici kao i drugi partijski funkcioneri ne mogu postati članovi Savjeta RTCG ukoliko su svoju partijsku finkciju obavljali u periodu kraćem od tri godine prje objavljivanja poziva za izbor članova Savjeta RTCG. Neophodno je predvidjeti period “hlađenja” od partijskih funkcija kako bi se smanjila mogućnost uticaja političkih stranaka", smatraju u Media centru.

Oni su predložili da se ključni programski godišnji planovi prije usvajanja stave na javnu raspravu kako bi građani mogli da svojim predlozima utiču na kvalitet programa koji proizvodi RTCG.

Jedna od novina je i predlog da se umjesto dosadašnje Komisije za predstavke i progovora slušalaca i gledalaca zamijeni Povjerenikom koji bi bio profesionalno agažovan po pitanjima prigovora.

"Ovo rješenje može doprinijeti daljem unapređenju profesionalnih standarda jer bi profesionalno angažovan Povjerenik imao priliku da dikretno sa novinarima, urednicima i drugima koji učestvuju u proizvodnji programa radi na otklanjanju porpusta u procesu sprovođenja preporuka", ocijenili su u Media centrtu.

Podsjećaju se da je u inauguralnom govoru, u novembru 2016. godine, premijer Duško Marković najavio “da je potrebno donijeti sveobuhvatnu medijsku strategiju, koja će uključiti zakonodavne, medijske, društvene i kulturološke potrebe crnogorskog društva i podstaći nas na analizu i promjenu medijskih zakona”.

Navodi se da je redosljed najavljenih poteza bio poželjan i logičan.

"Međutim, od sveobuhvatne medijske strategije do danas ni traga ni glasa. Kad nema strategije, onda, logično, nema ni najavljene analize važećih medijskih zakona. Promjeni medijskih zakona se pristupilo bez jasne slike o ciljevima reforme pa onda neće biti iznenađenje ako se i nakon ovih izmjena zakona ne dese pozitivni pomaci", smatraju u Medija centru.

Iz te nevladine organizacije su ukazali da treba imati na umu da se izmjene Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG sprovede u trenutku najboljeg poslovanja javnog servisa u prethodnih 30 godina.

"RTCG je konačno imala pozitivan finansijski bilans, po povjerenju građana je, prema istraživanjima RTCG, na prvom mejstu, proces digitalizacije se sprovodi a uspostavljeni su i mehanizmi za osiguranje većeg stepena profesionalnosti i odgovornosti u radu", kazali su iz Media centra.