U OTVORENOM PISMU

CEMI traži usvajanje zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda

Zakon iz 2003. nije usklađen sa usvojenim Zakonom o antidiskriminaciji i nije adekvatan za prevenciju torture.
0 komentar(a)
Zlatko Vujović, Foto: Arhiva Vijesti
Zlatko Vujović, Foto: Arhiva Vijesti
Ažurirano: 27.02.2019. 02:04h

Centar za monitoring (CEMI) pozvao je danas Skupštinu Crne Gore da po skraćenom postupku usvoji zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, jer rok za njegovo donošenje ističe početkom marta.U toj organizaciji tvrde da će Skupština, ako do 6. marta ne usvoji zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, prekršiti prethodno preuzete međunarodne obaveze i rokove, što Crnoj Gori može donijeti negativnu ocjenu međunarodne zajednice.Predsjednik Upravnog odbora CEMI-a je, u otvorenom pismu predsjedniku Parlamenta Ranku Krivokapiću, podsjetio da je u Crnoj Gori još na snazi Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda usvojen 2003. godine.Taj zakon, kako je naveo, nije usklađen sa usvojenim Zakonom o antidiskriminaciji i ne predstavlja adekvatan nacionalni mehanizam za prevenciju torture. „Podsjećamo Vas i da se, potpisivanjem Opcionog protokola uz Konvenciju protiv torture i drugih surovih, neljudskih ili ponižavajućih kazni i postupaka (OPCAT), Crna Gora obavezala da će osnovati jedan ili više nezavisnih nacionalnih mehanizama za prevenciju torture na nacionalnom nivou“, kaže se u pismu dostavljenom Agenciji MINA.Navodi se da je tim dokumentom predviđeno osnivanje nacionalnog mehanizma prevencije (NMP) „najduže godinu nakon stupanja na snagu protokola ili njegove ratifikacije“. „Crna Gora je ratifikovala OPCAT 6. marta 2009., i pri ratifikaciji tražila da rok uspostavljanja NMP bude produžen na dvije godine. Za nešto manje od 20 dana ističe i taj dodatno produženi rok“, upozorava Vujović.Prema njegovim riječima, to pitanje trebalo je da bude riješeno donošenjem novog zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, kojim bi se ta institucija definisala kao NMP.„Međutim, taj zakon još nije usvojen, uprkos brojnim opomenama međunarodnih institucija i naporima organizacija u Crnoj Gori da ubrzaju njegovo donošenje“, kazao je Vujović.

Rok ističe..On je podsjetio da 6. marta ističe rok za uspostavljanje NMP.„Tako da možemo da zaključimo da će Parlament Crne Gore, izostankom usvajanja zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda, prekršiti prethodno preuzete međunarodne obaveze i rokove“, smatra Vujović.On je ocijenio da takvo djelovanje Parlamenta pokazuje nedovoljnu spremnost te institucije da sprovede u djelo obaveze koje je preuzela, i može donijeti Crnoj Gori negativnu ocjenu međunarodne zajednice.Vujović je naveo da je Poslovnikom Skupštine predviđeno da se zakon može donijeti po skraćenom postupku, ukoliko „nedonošenje zakona može da prouzrokuje štetne posljedice i zakon koji je neophodno uskladiti sa evropskim pravom i međunarodnim obavezama i konvencijama “.„Zato pozivamo da se, zbog isteka roka za usvajanje NPM, zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda usvoji po skraćenom postupku“, navodi se u pismu Krivokapiću.U CEMI-u, kako se navodi, ne vide nijedan opravdan razlog za odlaganje usvajanja tog zakona, jer su izmjene koje treba da budu unesene označene kao „tehničke“, a ne suštinske i bitne.„Sa druge strane, njegovo neusvajanje, zajedno sa drugim neispunjenim međunarodnim obavezama kao što je osnivanje nacionalnog ogranka parlamentaraca za borbu protiv korupcije, može imati negativne posljedice po Crnu Goru i rezultirati negativnim ocjenama rada Parlamenta“, zaključuje se u pismu.