Zeković i Kojičić za jednaka prava homoseksualaca

Ako Ustavni sud donese pozitivno rješenje, pripadnicima LGBT populacije bila bi omogućena u istopolnim vanbračnim zajednicama sva prava koja Porodični zakon priznaje heteroseksualnim parovima
205 pregleda 0 komentar(a)
lgbt, Foto: Shutterstock.com
lgbt, Foto: Shutterstock.com
Ažurirano: 19.01.2011. 09:07h

Istraživač kršenja ljudskih prava mr Aleksandar Saša Zeković i doc. dr iur. Jovan Kojičić predali su Ustavnom sudu inicijativu kojom su zatražili pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Porodičnog zakona.

U slučaju da Ustavni sud donese pozitivno rješenje, pripadnicima LGBT populacije (lezbejke, homoseksulaci, biseksualci i transrodne osobe) bila bi omogućena u istopolnim vanbračnim zajednicama sva prava koja Porodični zakon priznaje heteroseksualnim parovima.

Privilegije koje proizilaze iz braka pripadaju samo heteroseksualnim osobama. Istopolni parovi koji žive u istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama, stavljeni su u znatno nepovoljniji i pravno nezaštićen položaj, i to bez objektivnog i razumnog opravdanja

Oni su u inicijativi naveli da je sporni član u direktnoj suprotnosti sa članom 8 Ustava koji zabranjuje svaku neposrednu ili posrednu diskriminaciju po bilo kom osnovu, te da Porodični zakon ne dozvoljava istopolnim parovima da uživaju bilo koje pravo koje proističe iz braka, odnosno vanbračne zajednice.

“Vanbračna zajednica (između muškarca i žene) u pogledu prava na međusobno izdržavanje i drugih imovinsko-pravnih odnosa izjednačena je sa bračnom (tradicionalno-heteroseksualnom) zajednicom.

Shodno tome, privilegije koje proizilaze iz braka pripadaju samo heteroseksualnim osobama. Istopolni parovi koji žive u istim ili bitno sličnim emocionalnim i ekonomskim zajednicama, stavljeni su u znatno nepovoljniji i pravno nezaštićen položaj, i to bez objektivnog i razumnog opravdanja”, navodi se u inicijativi Zekovića i Kojičića.

Oni su naveli da upravo to ukazuje na postojanje razlike u tretmanu i diskriminatorski odnos prema ljudima zbog njihove seksualne orijentacije.

“Kao podnosioci inicijative zatražili smo od Ustavnog suda da na javnoj raspravi prihvati inicijativu, i u postupku otkloni neustavnu situaciju koja istopolnim partnerima, koji se nalaze u istoj ili bitno sličnoj situaciji kao partneri/ke različitog pola u vanbračnoj zajednici negira prava koja im po Ustavu pripadaju”, saopštili su Zeković i Kojičić.

Međunarodna akta obavezuju

Zeković i Kojičić naveli su u inicijativi da je član 12 Porodičnog zakona u suprotnosti ne samo sa Ustavom već i sa članom 26 obavezujućeg Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima koji garantuje svim licima jednaku i djelotvornu zaštitu protiv diskriminacije, uključujući i seksualnu orijentaciju kao zabranjeni osnov.

“Članu 14 (zabrana diskriminacije u odnosu na prava garantovana Konvencijom), u vezi sa članom 8 (pravo na privatni život) Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, i članu 1 Protokola broj 12 uz Evropsku konvenciju, koji proklamuje da će se svako pravo koje zakon predviđa ostvarivati bez diskriminacije po bilo kom osnovu“, piše u Inicijativi.

Bonus video: