"POD NADZOROM STRUČNJAKA I DRŽAVNIH INSTITUCIJA"

OHM Mamula Montenegro: Radove na ostrvu sprovodimo po propisanoj proceduri

"Svi pripremni radovi na ostrvu su se realizovali u Zakonom striktno propisanoj proceduri i na bazi Saglasnosti Vlade za odvijanje pripremnih radova većeg obima"
2727 pregleda 2 komentar(a)
Bbudući izgled, Foto: OHM Mamula Montenegro
Bbudući izgled, Foto: OHM Mamula Montenegro

Svi radovi na rekonstrukciji i adaptaciji utvrđenja Mamula na ostrvu Lastavica u skladu su sa urbanističko-tehničkim i konzervatorskim uslovima i pod nadzorom su relevantnih stručnjaka i državnih institucija, saopteno je iz kompanije OHM Mamula Montenegro.

Građanska inicijativa "Bokobran" saopštila je da se iskopovanja unutrašnjosti tvrđave Mamula u dubini većoj i od deset metara kose sa adekvatnom revitalizacijom spomenika kulture prve kategorije.

Ističu da se projekat Mamula radi "po najvišim svjetskim standardima za obnovu kulturnih dobara".

"Svi pripremni radovi na ostrvu su se realizovali u Zakonom striktno propisanoj proceduri i na bazi Saglasnosti Vlade za odvijanje pripremnih radova većeg obima. OHM Mamula Crna Gora je još 12. oktobra 2017, u informaciji za javnost kojom je najavljen početak pripremnih radova, saopštio da će radovi, pored ostalog, podrazumijevati i "uklanjanje zemljanog nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena", tako da se ne radi ni o kakvim neočekivanim ili nedozvoljenim radovima", navodi se u saopštenju.

Dodaju da zemljani radovi na centralnom platou na kojima je angažovana mehanizacija, podrazumijevaju raščišćavanje zemlje i stijenskog materijala..

"Nakon formiranja pomoćnih sadržaja ispod platoa, zemljani nasip će biti vraćen, a plato će dobiti originalan izgled. Podsjećanja radi, pripremni radovi obuhvataju i ograđivanje lokacije na kojoj će se izvoditi radovi, pozicioniranje privremenih objekata u funkciji rekonstrukcije objekta, dopremu materijala i opreme, trasiranje privremenih saobraćajnica za dovoz i odvoz, montažu sanitarnih objekata, te čišćenje lokacije od korova i biljaka koje ugrožavaju stabilnost postojeće konstrukcije, u skladu sa Saglasnošću za izvođenje pripremnih radova i konezervatorskim uslovima za ovaj lokalitet, koje je izdalo Ministarstvo kulture".

Planirani radovi, kako je saopšteno iz OHM Mamula Montenegro podrazumijevaju i skladištenje i sakupljanje originalnih elemenata konstrukcije i kamene plastike.

"Koja će biti naknadno ugrađena na odgovarajućim pozicijama na objektu, uklanjanje zemljanog nasipa na centralnom platou ostrva i iskop do kote terena, izgradnju i instalaciju autonomnog gradilišnog elektro i vodovodnog napajanja, lociranje i pripremu privremene deponije građevinskog otpada i slično. Projektom revitalizacije ostrva Lastavica sa utvrđenjem Mamula dobiće se "boutique" hotel&spa visoke klase sa 34 sobe, memorijalnim muzejom, četiri ugostiteljska objekta, prodavnicom, bazenima, klubom za vodene sportove na nemotorni pogon. Pristup lokaciji će ostati slobodan", navodi se u saopštenju.