"NE POSJEDUJE KVALITETE DA RUKOVODI RESPEKTABILNOM USTANOVOM"

Nastavnici: Šaranović manipuliše, podmeće, vrši mobing nad službenicima

"Nastavnici nisu nikada organizovali nikakav “puč” niti blokirali njen rad, što mogu potvrditi oni članovi Upravnog odbora koji ovom ustanovom rukovode od njenog nastanka"
1353 pregleda 1 komentar(a)
Sa štrajka, Foto: Privatna arhiva
Sa štrajka, Foto: Privatna arhiva

Nastavnici Policijske akademije u Danilovgradu i danas su nastavili štrajk, poručivši direktoru Akademije, Bobanu Šaranoviću da to da li je štrajk zakonito ili nezakonito organizovan utvrđuje inspekcija rada ili sud, a ne direktor institucije.

Poručili su da od štrajka neće odustati do ispunjenja zahtjeva.

"Jer smatramo da Šaranović permanentno zloupotrebljava položaj, manipuliše, podmeće, razjedinjava kolektiv i vrši mobing nad službenicima. Smatramo da ne posjeduje ni profesionalne ni moralne kvalitete da bi rukovodio ovom respektabilnom ustanovom", navodi se u saopštenju dijela nastavnika Policijske akademije.

Dodaju da je štrajk "legalan demokratski čin, zbog kojeg su četiri nastavnika Policijske akademije suspendovana".

"Takođe, štrajk je najavljen u petak 22.03.2019. a Direktor je otputovao u Ameriku 24.03.2019. (nedjelja). Koliko ozbiljno shvata nezadovoljstvo svojih službenika, potvrđuje činjenica da put nije odložio. Da kuriozitet bude veći, odluke o suspenziji četiri nastavnika zavedene su u petak 22.03.2019. (iako je štrajk počeo u ponedjeljak) i, naravno, potpisan od strane Direktora".

Dodaju da Šaranović "manipuliše i brojem nastavnika".

"Trenutno je na Akademiji zaposleno 16 nastavnika, od kojih su dva nastavnika na dužem bolovanju a jedan ne prisustvuje sjednicama. Nastavničko vijeće čini 19 članova, dakle 16 nastavnika, direktor, pomoćnik direktorai rukovodilac Sektora za stručnu i specijalističku obuku. Trenutno su četiri nastavnika suspendovana a nastavnik psihologije, aneksom ugovora prebačen na radno mjesto PR menadžera".

Nastavnici u saopštenju navode i da Akademija posjeduje 13 službenih vozila.

"Od vremena Srednje škole unutrašnjih poslova, a kasnije Akademije, službenici su imali pravo na kolektivni prevoz. Šaranović pitanje prevoza definiše kao “nezakonite privilegije dijela nastavnika”, prećutkujući činjenicu da je, između ostalih privilegovanih službenika, službena vozila dodijelio na lično zaduženje dvojici nastavnika koji ga podržavaju. Jedan je instruktor policijskih poslova, a drugi naoružanja. Takođe, Šaranović tvrdi da su troškovi prevoza dio startnog dijela zarade, što takođe nije tačno. Službenim vozilima se prevoze samo povlašćeni, a korisnicima službenih vozila je strogo zabranjeno da prevoze ostale zaposlene. Kako Direktor u svom obraćanju tvrdi da "se sa svim zaposlenim postupalo i postupaće se na isti način” to je jedini razlog zašto se osvrćemo i pominjemo prevoz, a ne u cilju zaštite prava koja nam ne pripadaju. Stoga nam nije jasno na koji način mi “mislimo da nam pripadaju veća prava od ostalih,” ni da li zakon tretira različito službena vozila i kombi prevoz".

Dodaju i da nastavnici Policijske akademije poštuju radno vrijeme i da uredno obavljaju svoje zadatke i da nemaju niti jedan izgubljeni čas,.

"Učestvovali su u stvaranju Akademije mnogo prije nego je došao Šaranović, a sada je on štiti od nas. Nastavnici nisu nikada organizovali nikakav “puč” niti blokirali njen rad, što mogu potvrditi oni članovi Upravnog odbora koji ovom ustanovom rukovode od njenog nastanka. Šaranović u tekstu ističe da nastavnici organizuju štrajk kako bi se obračunali sa njim lično kao svojim dojučerašnjim kolegom nastavnikom, a potom optužuje nastavnike za niz povreda, pa ostaje nejasno da li i sebe ubraja u nezakonito privilegovane, bundžije i borce za lične privilegije, jer ih je kao kolega zdušno uživao".

Nastavnici u saopštenju da ključni problem na Akademiji nisu ni prevoz ni radno vrijeme već "neusklađenost teksta Statuta sa važećim zakonom, sistematizacija koju je Upravni odbor usvojio na 90 radnih mjesta, a konačna verzija broji 92 radna mjesta, a ista nije verifikovana na Upravnom odboru".

"Problem je i Kolektivni ugovor koji je bez znanja i potpisa tadašnjeg predsjednika Sindikata objavljen na sajtu Vlade Crne Gore. Problem je nasilna smjena pomenutog predsjednika Sindikata, i vrhunac svega, nezakonito smjenjivanje dva člana Upravnog odbora, predstavnika zaposlenih na Akademiji. Vrhunac svega je sjednica Nastavničkog vijeća održana 21.03.2019. na kojoj je direktor insistirao da potpisima usvojimo zapisnik sa tekuće sjednice, pisan rukom, iako smo na istoj usvojili zapisnik sa sjednice iz decembra većinom glasova. Očigledna je namjera da se manipulacijom dođe do verifikacije sjednice na kojoj su smijenjeni članovi Upravnog odbora bez kvoruma. To potvrđuje i činjenica da je poslije odbijanja nastavnika da potpišu bjanko zapisnik, Direktor demonstrativno napustio sjednicu", navodi se između ostalog u saopštenju.