"KONTROLA DOPRINOSI UČENJU NA GREŠKAMA"

Savjet za građansku kontrolu rada policije: Protesti mirni, rasvjetliliti potpuno napad na Lakić

Savjet je, kako su naveli, upoznat da se preduzimaju mjere i radnje u koordinaciji sa tužilaštvom do potpunog rasvjetljavanja napada, „ali i ocijenio da taj predmet i dalje smatra otvorenim jer još uvjek ne postoji optužni akt“
2417 pregleda 0 komentar(a)
Savjet za građansku kontrolu rada policije, Foto: Igor Šljivančanin
Savjet za građansku kontrolu rada policije, Foto: Igor Šljivančanin

Dosadašnji protesti bili su mirni i zakoniti, a postupanje policijskih službenika profesionalno, ocijenjeno je na sjednici Savjata za građansku kontrolu rada policije.

Sjednici je, kako je saopšteno, pored članova Savjeta, prisustvovalo kompletno rukovodstvo Uprave policije.

„Zajednički je konstatovano da efikasna i kvalitetna građanska kontrola doprinosi efikasnijem i kvalitetnijem radu policije pa je u tom domenu najavljeno da će i odnos prema implementaciji tekovina biti odgovoran i posvećen“, kaže se u saopštenju.

Ocijenjeno je da dobra praksa građanske kontrole policije doprinosi i učenju na greškama, ali i većoj otvorenosti i razumijevanju policije od strane građana.

Posebna pažnja je, kako se navodi, posvećena tematici javnih okupljanja.

„Za Savjet je primarno da se u svakoj situaciji vodi računa o policijskom integritetu i poštovanju prava građana i novinara i da se ne ponove iskustva iz ranijeg perioda kada je registrovano i neprofesionalno postupanje, bez mogućnosti da se utvrdi identitet i procesuiraju odgovorni policijski službenici“, kaže se u saopštenju.

Čelnici Uprave policije su istakli da su glavni ciljevi policije, kao i policijskih službenika, održavanje javnog reda i sprovođenje zakona, zaštita i poštovanje ljudskih prava građana, što podrazumjeva i odlučnu zaštitu lične sigurnosti policijskih službenika.

Saopšteno je da je Uprava policije u prošloj godini obezbjeđivala 518 javnih okupljanja i preko 800 javnih priredbi, sa učešćem oko 900 hiljada građana, pri čemu nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira u većem obimu.

„Zajednički je konstatovano da su dosadašnji protesti bili mirni i zakoniti, da se registruje profesionalno postupanje policije u punom kapacitetu uz odgovoran odnos organizatora protesta prema policijskim službenicima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je iskazano očekivanje i upućen zajednički poziv da se nastavi zakonit i profesionaln pristup policije, kao i odgovoran i razuman odnos građana.

Razgovarano je o obaveznoj identifikaciji službenika Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) i Posebne jedinice policije (PJP).

Pomoćnik direktora Uprave policije, Nikola Janjušević, kazao je da je postupak za sprovođenje javne nabavke novih uniformi za potrebe službenika SAJ-a završen, i da bi trebalo da budu isporučene u roku od šest mjeseci.

„Slovno numeričke oznake pripadnika SAJ i PJP su završene, i sa njima su već zaduženi službenici ovih jedinica. U svim aktivnostima u kojima učestvuju službenici ovih jedinica istaknute su oznake“, kaže se u saopštenju.

Navodio se da je detaljno razgovarano o problemu teškog i organizovanog kriminala, i da je pomoćnik direktora Uprave policije Enes Baković predstavio detaljne podatke „koji nesporno ukazuju na značajan napredak“.

„Ciljanim i planskim aktivnostima Policije prepolovljen je, u odnosu na 2013, broj kriminalnih grupa koje djeluju u Crnoj Gori, spriječeno je više od 20 likvidacija i procesuiran veći broj pripadnika kriminalnih grupa zadužen za njihovu organizaciju i izvršenje“, kaže se u saopštenju.

U razgovoru o brojnom stanju policije, navedeno je da će biti sistematizovano oko 4,7 hiljada radnih mjesta.

Razgovarano je, kako se navodi, i o unaprijeđenju mentalnog zdravlja policijskih službenika, prepoznat inkluzivan pristup rukovodstva policije tom pitanju kao i mogućnosti za aktivniju ulogu policijskog sindikata u oporavku i zaštiti policajaca od različitih rizika koja nosi sa sobom policijska profesiija.

„Posebna pažnja je posvećana bezbjednosti novinara i njihove imovine, pri čemu se Savjet interesovao i za slučaj novinarke Olivere Lakić i paljenja vozila Nezavisnog dnevnika Vijesti“, kazali su iz tog tijela.

Savjet je, kako su naveli, upoznat da se preduzimaju mjere i radnje u koordinaciji sa tužilaštvom do potpunog rasvjetljavanja napada, „ali i ocijenio da taj predmet i dalje smatra otvorenim jer još uvjek ne postoji optužni akt“.

Savjet je konstatovao da nema napretka u istrazi paljenja vozila Vijesti, i pozvao Upravu policije da razmotri dodatne mogućnosti, uključujući kadrovske promjene zbog odsustva rezultata.

Na sjednici je diskutovano i o implementaciji preporuka koje je Savjet usvojio povodom policijskih intervencija u Baru.

Savjet je ukazao na neophodnost izrade smjernica za postupanje policijskih službenika prema trudnici, bolesnom, starom, i prema licu za koje se opravdano pretpostavlja da bi se privođenjem bitno pogoršalo njegovo zdravlje.

„Na taj način mogu se otkloniti sva moguća nerazumijevanja u vezi prava i obaveza, kako građana, tako i postupajućih službenika policije. Direktor Uprave je najavio da će obrazovati radnu grupu koja će izraditi smjernice kako bi se unaprijedilo postupanje policije u svakoj situaciji na terenu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je za starješinu za komunikaciju i saradnju Uprave policije sa građanskim nadzorom policije određen glavni policijski inspektor Zoran Brđanin, rukovodilac Odjeljenja za analitiku, unaprjeđenje rada i razvoj policije.

„To je potvrda unaprijeđenog i odgovornog odnosa Uprave policije prema građanskoj kontroli policije. Dogovoreno je da komunikacija bude uredna i ažurna a odgovori da budu adekvatni i omoguće blagovremenost i efikasnost postupanja Savjeta“, dodaje se u saopštenju.