DANAS SE OBILJEŽAVA SVJETSKI DAN ROMA

Nova generacija romske zajednice kompetentna da utiče na proces donošenja odluka

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da su Romi dio crnogorskog društva i da ta populacija Crnu Goru smatra svojom domovinom
554 pregleda 1 komentar(a)
Sa događaja u Skupštini, Foto: PR Centar
Sa događaja u Skupštini, Foto: PR Centar
Ažurirano: 08.04.2019. 14:24h

U Crnoj Gori postoji nova generacija romske zajednice, koja je osposobljena da ravnopravno sa drugima utiče na proces donošenja odluka, uprkos ograničenim mogućnostima koje ta populacija ima u pristupu raznim oblastima života.

To je saopšteno na događaju povodom obilježavanja Svjetskog dana Roma, koji su organizovali nevladina organizacija Mladi Romi i Unija slobodnih sindikata Crne Gore, u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima”, kojeg finansira Evropska unija.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da su Romi dio crnogorskog društva i da ta populacija Crnu Goru smatra svojom domovinom.

„U Crnoj Gori, u ovom momentu, postoji nova generacija romske zajednice, koja je osposobljena da ravnopravno, zajedno sa drugima, utiče na proces donošenja odluka i učestvuje u donošenju odluka koje će imati za cilj dobrobit za cijelo društvo“, rekao je Jaha u Skupštini Crne Gore.

On je kazao da je današnji događaj aktivnost u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više - Glas studentima, podrška radnicima, koji ima za cilj da ojača kapacitete studenata i unaprijedi prava radnika u Crnoj Gori.

„Projekat ima dodatnu vrijednost iz razloga što ima mješovitu grupu unutar samog projekta. Korisnici su pripadnici većinske zajednice i romske zajednice. To je nešto za šta se mi, kao organizacija, zalažemo i mislimo da to utiče na smanjenje predrasuda i potencijalne diskriminacije“, naveo je Jaha.

On je pojasnio da kroz projekat žele da naprijede radna prava Roma zaposlenih u komunalnim preduzećima, da sindikalno budu organizovani.

„U prvoj fazi projekta, prvi put imali smo, ljude iz romske zajednice u rukovodstvu sindikalnih organizacija. To smo uspjeli u tri opštine, a to želimo da njegujemo i u drugim opštinama, kako bi Romi bili uključeni u proces donošenja odluka, koje se odnose na njih same“, istakao je Jaha.

Ambasador Evropske Unije u Crnoj Gori, Aivo Orav, smatra da u Crnoj Gori, i pored određenog napretka, kad su u pitanju pristup zdravstvu i stanovanju, Romi i dalje imaju ograničene mogućnosti pristupa raznim oblastima života.

„Romkinje su izložene dvostrukoj diskriminaciji. Kad je u pitanju obrazovanje, došlo je do povećanja broja upisane romske djece na svim nivoima obrazovanja. Međutim, i dalje imamo ograničen broj romske djece u srednjem i univerzitetskom obrazovanju“, istakao je Orav.

On je ocijenio da su Romi isključeni iz procesa političkog uključivanja, navodeći da to negativno utiče na njihovo učešće u drugim oblastima života.

„Izborno zakonodavstvo omogućava niži cenzus kad su u pitanju izborne liste nekih manjinskih grupa. Međutim, ova odredba se ne odnosi na Rome. Pozivamo domaće organe da nađu pravno rješenje koje će omogućiti romskim zajednicama da imaju predstavnike i u nacionalnom i u lokalnim parlamentima“, kazao je Orav.

Zaštitnik ljudskih prava i sloboda, Šućko Baković, kazao je da su Romi istorijski zapostavljena manjinska nacionalna zajednica, ne samo, kako je naveo, u Crnoj Gori, nego i na evropskom prostoru.

„Izloženi su dugoj, istrajnoj stigmatizaciji i životu na samim marginama društva. Sva dosadašnja istraživanja kontinuirano potvrđuju da Romi žive na marginama društva, da se suočavaju sa visokim stepenom socijalne distance“, naveo je Baković.

On je kazao, da je, obilježavajući ovaj dan, potrebno imati u vidu sve probleme sa kojima se Romi suočavaju.

„U prvom redu, to su problemi egzistencijalne prirode i prisutna diskriminacija kojoj su izloženi i to u najznačajnim oblastima društvenog života. Prilika je da se zapitamo, ne samo kao društvo, već i kao pojedinci i građani, da li smo dovoljno učinili za stvarno i suštinsko uključivanje Roma u naš svakodnevni život. Da li smo učinili dovoljno za njih kao naše sugrađane. Odgovor je, bez sumnje, da nijesmo“, naveo je Baković.

On smatra da je potrebno još posvećenije, zajedničkim planovima i zalaganjima, doprinositi da se svaki Rom osjeća prihvaćeno i da živi u, kako je rekao, uslovima dostojnim čovjeka, „ u uslovima koji poštuju urođeno dostojanstvo i autonomiju“.

Potpredsjednik Skupštine Crne Gore, Genci Nimanbegu, rekao je da oblast unaprijeđenja prava Roma široka i značajna, pojašnjavajući da zahtjeva dalji napredak sa, kako je kazao, svim izazovima i obavezama koje Crna Gora preduzima na planu daljih jačanja sistema zaštite i poštovanja ljudskih prava i sloboda kad je romska populacija u pitanju.

„Kao prioritet nameću se ključne oblasti – obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna i porodična zaštita, pravni status, kultura, identitet i informisanje“, naveo je Nimanbegu.

Govoreći o obrazovanju i zapošljavanju, Nimanbegu je ocijenio da ti činioci presudno utiču na društvenu vidljivost i značajno učešće u društvenom životu.

„Oni predstavljaju zamajac razvoja integraciog procesa romske zajednice. Dosadašnja praksa pokazuje da broj djece iz te populacije u obrazovnom sistemu bilježi rast na godišnjem nivou“, rekao je Nimanbegu.

On smatra da predstoji još dosta rada na planu poboljšanja položaja Roma u Crnoj Gori, utemeljenog na, kako je rekao, zajedničkoj akciji, „jer kao što vaš projekat nosi naziv, ujedinjeni možemo više“.

Šefica Programske kancelarije Savjeta Evrope u Crnoj Gori, Angela Longo, kazala je da Svjetski dan Roma obilježavaju sve države članice Savjeta Evrope, kao simboličan doprinos te organizacije zaštiti ljudskih prava širom evropskog regiona.

„Romi se suočavaju sa različitim preprekama, pristupu društvenim, kulturnim i ostalim pravima, a prije svega građanskim i političkim. Kako bismo poboljšali unaprijeđenje njihovog položaja, sa Evropskom komisijom podržavamo program lokalne integracije“, navela je Longo.

Ona je kazala da Savjet Evrope nastoji da stvori fer društvo za Rome.

„Crna Gora je dio jednog od programa Savjeta Evrope ROMACTED, koji se sprovodi u osam opština u Crnoj Gori, a kojim doprinosimo boljem položaju Roma“, navela je Longo.

Nakon uvodnih izlaganja, uslijedila je simulacija parlamentarne debate, u kojoj je 25 studenata koji dolaze iz romske i većinske populacije govorilo o političkoj participaciji romske zajednice.