REAGOVANJE EKOLOŠKE INSPEKCIJE

Rijeke da vrate u pređašnje stanje

Iz SRK „Tara i Morača“, koje gazduje kolašinskim vodama, strahuju da bi takvo stanje moglo izazvati pomor ribe u Tari. Oni su situaciju na rijekama nazavali mogućom ekološkom katastrofom
467 pregleda 0 komentar(a)
Svinjača i juče “pocrvenjela”, Foto: Dragana Šćepanović
Svinjača i juče “pocrvenjela”, Foto: Dragana Šćepanović

Ekološka inspekcija naložila je nakon obavljenog nadzora na gradilištu tunela “Klisura”, izvođaču radova, preduzeću “Euro-asfalt”, da preduzme hitne mjere radi obezbjeđivanja prečišćavanja vode i sprečavanju zamućenja vodotoka, u koje se izlivaju. Vode sa tog gradilišta danima zamućuju Paljevinsku rijeku i Svinjaču, koja se uliva u Taru. Voda koja se iz pritoke uliva u jedan od revira Tare, namijenjen sportskom ribolovu, danima je intenzivno crvenosmeđe ili tamno žute boje.

Iz SRK „Tara i Morača“, koje gazduje kolašinskim vodama, strahuju da bi takvo stanje moglo izazvati pomor ribe u Tari. Oni su situaciju na rijekama nazavali mogućom ekološkom katastrofom.

Na njihov zahtjev na gradilištu i rijekama nadzor je obavio inspektor za vode, a na inicijativu Komunalne policije, ekološki inspektor.

Inspektor je naložio izvođaču radova da iskopa privremni taložnik u zemlji i da ga naspe šljunkom. Takođe, kako su saopštili iz Odsjeka za ekološku inspekciju Uprave za inspekcijske poslove, „Euro-asfaltu“, biće naloženo da izgradi odgovorajuće betonske taložnike koji će moći da prime i veće količine vode iz tunela.

Prilikom inspekcijskog nadzora, kako je saopšteno, ustanovljeno je da ranije postavljeni cjevovod u tunelu i na platou ispred, nije mogao da primi nove veće količine vode, koje su se nepredviđeno na gradilištu pojavile 2. aprila. Inspekori su obavili i uzorkovanje vode, koja se izliva iz tunela, kao i voda vodotoka nizvodno od ulivanja vode u tunel. Kako su kazali iz Uprave za inspekcijske poslove, uzorci vode su dostavljeni na laboratorijsku analizu. Na tom gradilištu već nekoliko puta iznenada su se pojavljivale veće količine vode, zbog čega su radovi izvjesno vrijeme bili i prekinuti.