ODRŽANA SJEDNICA VLADE

Nakon pripravničkog ostaju u Upravi policije

Vlada je danas usvojila Informaciju o statusu lica koja su završila Višu stručnu školu „Policijska akademija“
1667 pregleda 0 komentar(a)
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Sa sjednice Vlade, Foto: Vlada Crne Gore
Ažurirano: 18.04.2019. 19:18h

Polaznici danilovgradske Policijske akademije koji su završili školovanje, nakon obavljenog pripravničkog staža, a zbog nedovoljnog broja zaposlenih policijskih službenika, zasnovaće radni odnos na neodređeno u Upravi policije, saopšteno je iz Vlade.

Vlada je danas usvojila Informaciju o statusu lica koja su završila Višu stručnu školu „Policijska akademija“.

“U raspravi je konstatovano da su se stekli uslovi da lica koja su završila školovanje u ovoj ustanovi, nakon obavljenog pripravničkog staža, a zbog nedovoljnog broja zaposlenih policijskih službenika, zasnuju radni odnos na neodređeno vrijeme u Upravi policije”, saopšteno je iz Vladine Službe za odnose sa javnošću.

Vlada je donijela Uredbu o obilježavanju duvanskih proizvoda i alkoholnih pića akciznim markicama.

"Ovim aktom stvaraju se uslovi za jačanje dodatnih mehanizama za suzbijanja sive ekonomije, zaštitu akciznih markica od falsifikovanja, kao i povećanje povjerenja korisnika akciznih proizvoda u njihov kvalitet", ističe se u saopštenju.

U cilju unapređenja postojećeg sistema zaštite duvanskih proizvoda i alkoholnih pića kontrolnim akciznim markicama, kako se navodi, utvrđuju se i dodatni elemenati zaštite akciznih markica - identifikacioni broj, QR kod, digitalni i drugi sigurnosni elementi i uvođenje informacionog sistema u postupku odobravanja, štampanja i izdavanja akciznih markica.

Vlada je razmotrila i usvojila Izvještaj o radu Komisije za implementaciju komunikacione strategije Vlade za period jul 2018 – april 2019. godine, sa izvještajem o realizaciji Akcionog plana.

U dokumentu se navodi da je Komisija sprovela je sve predviđene aktivnosti i stvorila neophodne formalno-pravne pretpostavke za sistemsko i kadrovsko jačanje sistema komunikacija s javnošću.

„Komisija je, u saradnji sa ekspertima Službe za komunikacije Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske sprovela niz aktivnosti sa ciljem jačanja stručnih i institucionalnih kapaciteta Vlade i ministarstava za komuniciranje s javnošću“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je ove godine uspostavljena i institucionalna saradnja sa Sjedinjenim Američkim Državama i to sa Stejt departmentom, s ciljem snaženja kapaciteta Vlade i ministarstava zaduženih za komunikaciju.

Vlada je usvojila Informaciju o predlogu Crnogorskog olimpijskog komiteta za sastav Počasnog odbora Igara malih zemalja Evrope 2019 i data saglasnost na sastav Počasnog odbora, na čelu sa predsjednikom Duškom Markovićem.

Usvojena je Informacija o ustupanju Zbirke dnevnika princeze Ksenije.

"Prilikom predstavljanja Informacije istaknuto je da su se stekli uslovi da se Zbirka ustupi JU Narodni muzej Crne Gore, radi čuvanja, istraživanja i prezentacije u dijelu muzejskih zbirki Muzeja kralja Nikole", kaže se u saopštenju.

Iz Vlade su podsjetili da je zbirka dnevnika donacija princa Nikolaja Romanova, čija je želja bila da se ova izuzetna svjedočanstva istorije Crne Gore vrate državi.

Vlada je donijela Odluku o izradi Prostorno-urbanističkog plana Opštine Gusinje.

“U odlučivanju o ovom pitanju Vlada se rukovodila činjenicom da novoformirana Opština nema odgovarajuću plansku dokumentaciju kojom bi se definisali ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja, te da nema planove detaljne razrade na osnovu kojih bi se ostvarila realizacija razvojnih planova Opštine”, navodi se u saopštenju.

Donijeta je i Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Andrijevica, kojima će, kako se dodaje, biti opredijeljen posebne namjene za potrebe odbrane, kao i prostor za izgradnju planinarskog doma.