DRUGA PO REDU IZMJENA DRŽAVNE STUDIJE

Novi plan za Arsenal ide na javnu raspravu

“Osnovni cilj izmjena i dopuna je korigovanje bitnih elemenata funkcionalnosti prostora iskazanih prethodnim planom. U tom smislu, težilo se korekciji zoniranja turističke namjene i njenog pozicioniranja na adekvatnoj lokaciji, povećanju slobodnih i javnih površina, povezivanjem pješačkih površina i formirajući par trgova/pjaceta kao adekvatnih prostora mediteranske urbologije”
1155 pregleda 0 komentar(a)
Lokacija na koju se odnosi DSL, Foto: Privatna arhiva
Lokacija na koju se odnosi DSL, Foto: Privatna arhiva

Vlada Crne Gore u četvrtak je usvojila Nacrt izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“ Tivat, kojim je na tom prostoru predviđeno ukupno 900 ležaja u hotelima, a kompleks će prema viđenju planera, imati 4.711 stalnih stanovnika i u njemu će raditi 1.495 zaposlenih. Javna rasprava o tom dokumentu trajaće 15 dana.

“Osnovni cilj izmjena i dopuna je korigovanje bitnih elemenata funkcionalnosti prostora iskazanih prethodnim planom. U tom smislu, težilo se korekciji zoniranja turističke namjene i njenog pozicioniranja na adekvatnoj lokaciji, povećanju slobodnih i javnih površina, povezivanjem pješačkih površina i formirajući par trgova/pjaceta kao adekvatnih prostora mediteranske urbologije”, saopšteno je iz Vlade.

Najnoviju, drugu po redu izmjenu i dopunu DSL “Arsenal”, po kojoj se razvija nekretninsko-turistički projekat marine za mega jahte i naselja Porto Montenegro u Tivtu, kao odgovorni planer, potpisuje podgorički arhitekta Mladen Krekić. On je rukovodio i timom koji je 2013. već jednom mijenjao originalnu DSL “Arsenal” iz 2008. Ovaj prostorno-planski dokumnet obuhvata površinu od 294.231 metar kvadratni na kopnu i 1.391.002 kvadratna metra akvatorijuma Tivatskog zaliva. Do sada je realizovano 30 odsto sadržaja postojeće DSL, pa se njenim izmjenama i dopunama, kako objašnjavaju iz Vlade, usaglašavaju planske i razvojne namjene preostalog prostora “kroz strukturiranu prenamjenu zoning, namjene prostora i bruto građevinskih površina, uz uvažavanje smjernica Prostornog plana posebne namjene za obalno područje, kao i svih smjernica zaštite na ovom prostoru”.

“Jedan od razloga za pristupanje ovim izmjenama i dopunama, jeste i to da se na području plana omogući razdvajanje investicionih programa na kopnu i u marini, odnosno da se faznost predložena starim planom redefiniše, kako bi investitor ulaganja usmjeravao u onom pravcu u kojem mu trenutna ekonomska situacija daje najviše mogućnosti, a uz poštovanje važećeg kupoprodajnog ugovora sa Vladom Crne Gore”, piše u obrazloženju zašto se ponovno, drugi put u 11 godina, mijenja osnovni planski koncept po kome se razvija Porto Montenegro.

Po novom konceptu, marina Porto Montenegro ostaje ista i njen maksimalni kapacitet kada bude potpuno izgrađena će biti 850 vezova. U kopnenom dijelu zahvata DSL, formira se pet različitih zona koje će saobraćajno biti još bolje povezane sa centrom Tivta na jednoj i Seljanovom na drugoj strani kompleksa, a pored niza novih rezidencijalnih, ugostiteljskih i trgovinskih objekata, tu će biti i tri nova hotela, veći trgovinski centar sa multipleks bioskopom, kazino i niz otvorenih prostora - trgova i pjaceta, te brojni sportsko-rekreativni sadržaji.

Najveći novi javni prostor - centralni trg imaće površinu od 10.500 kvadrata i obuhvataće prostor oko nadstrešnice nekadašnjeg sinhrolifta Arsenala i objekta ovdašnje Zbirke pomorskog nasljeđa. Predviđeno je da se u okviru izmijenjene i dopunjene DSL “Arsenal” izgradi ukupno 386.344 kvadrata bruto površine objekata, uz koeficijent zauzetosti prostora od 0,49 i koeficijent izgrađenosti 1,31. Od toga će biti ukupno 900 ležaja u hotelima, a kompleks će prema viđenju planera, imati 4.711 stalnih stanovnika i u njemu će raditi 1.495 zaposlenih.

Uklanjaju i ostatke srednjevjekovnog ljetnjikovca

Potreba investitora da ulaže onako kako se njemu najviše isplati, efektuirala je dodatnom štetom po graditeljsku baštinu Arsenala koja je trebala da bude zaštićena po originalnom DSL-u iz 2008, ili je u međuvremenu već desetkovana, pa će tako po novim izmjenama i dopunama DSL, biti uklonjeni i ostaci srednjevjekovnog ljetnjikovca Radali na Seljanovu “s obzirom da ga nije moguće zadržati na postojećoj poziciji zbog kompleksnosti planom predviđenih objekata”.

“Stoga se ovim planskim dokumentom propisuje se izmještanje (dislokacija I realokacija fasadnih elemenata i karakterističnih stubova kao eksponata na jednu od mogućih lokacija (UP 4-1), Ukoliko se odabere lokacija na UP 4-1, planiranu intervenciju treba usmjeriti ka reinterpretaciji (kolonada i djelovi objekta) u smislu akcentovanja arhitektonsko-istorijski elemenata kao ulaznog portala kompleksa“, piše u nacrtu najnovijih izmjena i dopuna DSL “Arsenal”.

Preporučujemo za Vas