Njemci odustali od ultimatuma, dobiće 4,3 miliona

Predsjednik Opštine Marko Carević kazao je za „Vijesti“ da je dogovoreno da Opština Budva na ime investicionog ulaganja uplati 3,5 miliona eura, te još 800 hiljada eura za održavanje kolektora u narednih godinu
6979 pregleda 16 komentar(a)
Postrojenje na Vještici, Foto: Vuk Lajović
Postrojenje na Vještici, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 01.05.2019. 07:32h

Opština Budva zaključiće u petak sa njemačkom kompanijom WTE iz Esena i austrijskim koncernom EVN, protokol o saradnji kojim su definisani konkretni uslovi za ostanak stranih partnera koji bi u narednih godinu upravljali postrojenjem za tretman otpadnih voda u bečićkom naselju Vještica.

To je juče dogovoreno na zajedničkom sastanku predstavnika Opštine, tih kompanija i Vlade Crne Gore, nakon što je WTE/ EVN prije nekoliko dana lokalnoj upravi dostavio novi ultimatum da će napustiti postrojenje i aktivirati državnu garanciju od 29,3 miliona eura.

Predsjednik Opštine Marko Bato Carević kazao je za „Vijesti“ da je dogovoreno da Opština Budva na ime investicionog ulaganja uplati 3,5 miliona eura, te još 800 hiljada eura za održavanje kolektora u narednih godinu. Postignut je dogovor i oko jedinog spornog detalja, a to je da se formira zajednička komisija, koja će, kazao je Carević, u roku do tri mjeseca utvrditi tačan iznos novca utrošenog zaizgradnju postrojenja te kanalizacione mreže i ispusta.

To je bila i jedina stavka u vezi s kojim su se sporile dvije strane. Jer, nakon što se saglase o iznosu, moći će se podvući i crta i onda Opština izvršiti isplatu, kako bi WTE/EVN napustili postrojenje.

Njemačko-austrijska kompanija nije prihvatila nalaz konsultantske kuće „Dr Duhovnik“ koju je angažovala Opština, a koja je supervizijom utvrdila da su WTE/EVN uložili 36 miliona eura.

U maju prošle godine, kada je Opština kandidovala da bude angažovan nezavisni revizor, inostrani partneri nijesu imali zamjerke. Kada je nalaz došao na sto, nijesu htjeli da ga potpišu.

Onda su uslovili Opštinu da im odmah uplati novu novčanu tranšu od 6,5 miliona eura i da oni angažuju stručnjaka iz KfW banke, koji će izvršiti superviziju, jer u suprotnom napuštaju projekat i aktiviraju garanciju.

Uslijedili su pregovori, koji traju više od tri mjeseca. U cijelu priču uključeni su aktivno i diplomatski predstavnici, ali i predstavnici Vlade.

Protokolom WTE/EVN će se obavezati da ne smije aktivirati garanciju, ali isto tako u narednih godinu će biti osposobljeni ljudi koji će moći da preuzmu upravljanje postrojenjem, a takođe Opština će obezbijediti znatno povoljniju međunarodnu kreditnu liniju, kako bi isplatila inostranog partnera.

Opština i Vlada su krajem maja prošle godine, nakon dogovora sa WTE/EVN zaključile ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza, po kome je lokalna uprava tada sa svoga računa WTE-u isplatila 3,25 miliona eura, dok joj je Vlada pozajmila još toliko novca, pa je ovoj firmi, koja je u većinskom vlasništvu austrijskog koncerna EVN, tada izmiren dug od 6,5 miliona eura. Opština je Vladi pozajmicu vratila krajem prošle godine, nakon usvajanja rebalansa, mjesec dana prije isteka roka od šest mjeseci.

To je bio rezultat mukotrpnih pregovora jer je WTE i tada zaprijetila da će aktivirati državnu garanciju od 29,3 miliona eura, jer Opština Budva nije izmirivala obaveze pune dvije godine. Nova lokalna vlast tada je odbila da isplati dugovanje, jer se pred Specijalnim tužilaštvom vodi istraga zbog korupcionaške afere, u koju je uključena organizovana kriminalna grupa na čelu sa Svetozarom Marovićem, a koja je preko izgradnje postrojenja prisvojila tri miliona eura.

Opština i Vlada dogovorili su se u maju sa Njemcima da se izmiri dio duga, a potom izvrši supervizija projekta, koja je povjerena konsultantskoj kući „Dr Duhovnik“ iz Slovenije. Za te usluge Opština je konsultantima platila 164 hiljade eura. Nalazom “Dr Duhovnika”, Opština je bila spremna da WTE/EVN ponudi 36.442.823 eura da otkupi postrojenje. Ta cijena obuhvata troškove investiranja sa projektovanjem i finansiranjem postrojenja za tretman otpadnih voda u Vještici do 15. novembra 2018. i troškove upravljanja postrojenjem do 1. septembra prošle godine. Opština je do sada uplatila njemačkoj strani 9.057.634 eura.