STARA NEPUNE DVIJE GODINE

Tivat: Zgrada puna mana, problemi od struje do kanalizacije

Investitor ne mari za probleme stanara ni dvije godine starog objekta za zdravstvene radnike u tivatskom naselju Radovići
5169 pregleda 4 komentar(a)
Ni oluci nijesu postavljeni kako treba, Foto: Siniša Luković
Ni oluci nijesu postavljeni kako treba, Foto: Siniša Luković
Ažurirano: 21.05.2019. 13:04h

Nepune dvije godine stara, druga od dvije stambene zgrade u Radovićima za potrebe tivatskih zdravstvenih radnika, ima brojne nedostatke, zbog čega je život u njoj prilično težak.

Dvogodišnji garantni rok objekta ističe u oktobru, a krov zgrade prokišnjava, oluci su nekvalitetni i loše postavljeni, u unutrašnjosti zgrade vidljive su fleke od vlage koja prodire kroz krov i zidove, problema je bilo sa liftom i mašinskom sobom, a mermer koji je ugrađen kao podna obloga stepeništa i hodnika je nekvalitetan i sa flekama koje se ne mogu skinuti ni nakon više pokušaja čišćenja.

Predstavnici Skupštine stanara, koji su u međuvremenu angažovali i vještaka građevinske struke, novinara „Vijesti“ su proveli po “novoj” zgradi, pokazujući i brojne probleme u vezi sa sa brojilima za struju, kanalizacijom...

Stanari tvrde da se niti investitor, niti izvođač radova “ne pretržu se da ih otklone”.

Investitor objekta u kojoj su 24 stana bila je Stambena zadruga „Zdravstvo“ iz Pogorice, a izvođač radova kompanija Roamin Montenegro iz Nikšića.

Iz Stambene zadruge tvrde da su izvođača radova upoznali sa pritužbama stanara, ali ne znaju kad će nedostaci biti otklonjeni.

Stambeno pitanje prije nepune dvije godine je, po povlašćenim cijenama od 680 eura po kvadratu, riješilo osam radnika tivatskog Doma zdravlja, te još nekoliko njihovih kolega - medicinara iz Nikšića, koji su metar kvadratni svog stana plaćali po cijeni 850 eura.

Ostatak stanova i kompletno prizemlje, što po projektu treba da budu četiri manja nezavisna poslovna prostora, zadruga „Zdravstvo“ je prodalo trećim licima. Prizemlje je kupila firma „Napredak“, koja je nedugo potom ovaj prostor iznajmila trgovinskom lancu “Aroma”. To nije namjena ovog prostora koja je previđena originalnim projektom zgrade, što je konstatovao i vještak građevinske struke, kojega je u međuvremenu angažovala Skupština stanara zgrade.

Stanari tvrde da se “golim okom” vide nedostaci objekta i da je odstupano od projekta.

Dio njihovih navoda potvrđuje i nalaz sudskog vještaka građevinske struke Zorana Filipovića, koji je u oktobru prošle godine na zahtjev Skupštine stanara pregledao zgardu i evidentirao nedostatke, iako mogao doći do dijela dokumenata koje je trebalo da mu dostave investitor i izvođač.

Između ostalog, vještak je konstatovao da „objekat u pogledu kanalizacije nije dimenzionisan za sadašnje stanje“ i da „sadašnja upotreba kanalizacije nije previđena projektom“ jer u prizemju zgrade nije projektovana velika prodavnica - restoran, već četiri manja uslužna lokala.

Vještak je konstatovao da ne postoji ni ventilacija iz prizemlja kojom bi se odvodili mirisi iz kuhinje trgovinsko-ugostiteljskog objekta, a stanari tvrde da nikada nisu dali većinsku sagasnost vlasniku poslovnog prostora u prizemlju njihove zgrade, da on i njegov zakupac otvore ovakav objekat od koga kažu, nemaju mira, kako zbog intenzivnih mirisa iz kuhinje, tako ni zbog buke u ranim jutarnjim satima kada dolaze kamioni sa robom za prodavnicu, odnosno sa neredom u dvorištu od ambalaže, paleta i drugog.

Iz te zadruge na čijem je čelu v.d. direktora Vladimir Pavićević, kazali su nam da je stručni nadzor nad izgradnjom sporne zgarde vršilo preduzeće BK Elektro grupa d.o.o. Bar.

“Stručni nadzor je imao licencu za vršenje ovog posla, izdatu od Inženjerske komore Crne Gore. Tehnički pregled, a samim tim ni prijem predmetnog objekta ne vrši ni Stambena zadruga, kao investitor, ni stručni nadzor na izgradnji objekta, već preduzeće koga svojim rješenjem imenuje nadležni gradski Sekretarijat, a koje, razumije se, za to mora ispunjavati zakonom propisane uslove. Sekretarijat za uređenje prostora i izgradnju objekata opštine Tivat je rješenjem od avgusta 2017. imenovao preduzeće ‘’Arhiline’’ d.o.o. iz Nikšića za vršioca tehničkog pregleda predmetnog objekta. Na osnovu pozitivnog Izvještaja o izvršenom tehničkom pregledu objekta, Sekretarijat je rješenjem od oktobra iste godine izdao upotrebnu dozvolu za predmetni stambeno-poslovni objekat”, istakao je Pavićević.

Dodao je da je Stambena zadruga, na osnovu dostavljenih primjedbi upisanih u zapisnicima o primopredaji stambenih jedinica i dopisa upućenih od Skupštine stanara druge zgrade, angažovala izvođača radova da sa svojim stručnim ekipama izađe na lice mjesta i otkloni sve nedostatke i primjedbe na koje je ukazano, ali nije precizirao kada će nedostaci biti otklonjeni i zašto se to još nije desilo.

Novcem od prodaje poslovnog prostora izgrađene prostorije Doma zdravlja

Pavićević je potvrdio da je kompletan poslovni prostor u spornoj zgradi prodat firmi Napredak.

“Sva sredstva od prodaje ovog poslovnog prostora, kao i značajna dodatna sredstva, utrošena su za izgradnju prostorija Doma zdravlja u prvom stambeno-poslovnom objektu, jer je na placu koji je opština Tivat poklonila Sindikalnoj organizaciji Doma zdravlja Tivat, postojao stari objekat Doma zdravlja, koji je zbog potrebe izgradnje novih stambenih objekata srušen, a uslov za bilo kakvu gradnju na ovom placu je bio da se Domu zdravlja Tivat obezbijede prostorije u novim stambenim objektima. Sa zadovoljstvom možemo da konstatujemo da smo uspjeli da građanima ovog područja obezbijedimo moderne ambulante za pružanje zdravstvenih usluga”- zaključio je v.d. direktora Stambene zadruge “Zdravstvo”

Inspektor na kraćem odsustvu, ali će se u najkraćem roku izjasniti

Iz Opštine Tivat kazali su da se ovim primjedbama bavila Komunalna inspekcija, ali da se na rezultate mora sačekati.

“Po predmetnoj prijavi nedostataka sa kanalizacionom infrastrukturom druge stabmbene zgrade za zdravstvene radnike u Radovićima, postupao je Komunalni inspektor Milomir Leovac koji je na kraćem odsustvu sa posla zbog spriječenosti za rad. Kako je taj upravni postupak još u toku, postupajući inspektor će se u najkraćem roku izjasniti po navedenim pitanjima, “stoji u odgovoru Opštine “Vijestima”. Što se tiče samog trgovinsko-ugostiteljskog objekta “Aroma”, Opština je poručila da je to posao za tržišnog inspektora.

Predsjednica Sindikata Doma zdravlja Tivat Violeta Račić kazala da je upoznata da ima primjedbi stanara na zgradu, ali da ona nije nadležna za to.

„Ja nisam zgradu ni projektovala, ni gradila, niti vršila nadzor nad njome, ni tehnički prijem, jer to niti je moja struka, niti se ja time mogu baviti. Za sve to odgovore stanarima treba da da investitor objekta – Stambena zadruga ‘Zdravstvo’”, kazala je Račić „Vijestima“.