"I SKUPŠTINA MORA PREPOZNATI VAŽNOST TRENUTKA"

NVO Vladi: Hitno obustaviti sve radove na izgradnji mHE

1481 pregleda 0 komentar(a)
Kutska rijeka, između Cecuna i Kuti, Foto: Facebook/Ozon
Kutska rijeka, između Cecuna i Kuti, Foto: Facebook/Ozon

Nevladine organizacije "Ozon", "Breznica" i "Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN)" zahtjevali su od Vlade da pod hitno obustavi sve započete radove na izgradnji malih hidroelektrana, i da Ministarstvo ekonomije pravovremeno informiše javnost o dinamici provjere dokumentacije za ove objekte:

"Koji zbog štetnih posledica po životnu sredinu i državni budžet u poslednje vrijeme sve više uznemiruju i opterećuju javnost.

Smatramo da građani imaju pravo da shodno saznanjima i osnovanim sumnjama aktivno učestvuju u provjeri dokumentacije i utvrđivanju činjeničnog stanja, naročito zbog terenskih radova i uočenih nepravilnosti koje nije moguće prepoznati kroz provjeru papira iz kancelarije, i bez čega se ne može kvalitetno sagledati kompletna problematika", piše u njihovom saopštenju.

Oni ističu da je, kako svakodnevno dobijaju različite informacije i foto dokumentaciju sa terena, jasno da se nesmetano pa čak i sa većim intezitetom nastavlja sa pripremnim radovima na većinii započetih objekata:

"I uz to devastiraju riječna korita i okolni šumski ekosistem, a upravo se tu mogu utvrditi krovni argumenti kako su napravljeni sistemski propusti od davanja koncesija na rijeke do građevinske dozvole za MHE , a što je dovelo do ozbiljne društvene tenzije, naročito na relaiciji lokalno stanovništvo – investitori. Vjerujemo da je pri Ministarstvu ekonomije, potrebno osnovati međusektorski Call centar u kom bi bili uključeni i predstavnici ekoloških NVO, kako bi se kontinuirano komuniciralo sa građanima i omogućilo im se da bez ličnog izlaganja i dodatnih troškova, podijele korisne informacije, foto i video materijale i sve što smatraju važnim za ovu problematiku.

Smatramo i da bi Skupština Crne Gore morala prepoznati važnost trenutka, narasle tenzije i prijetnju od ozbiljnih ekoloških i ekonomskih šteta, i shodno tome svoje nadležnosti i kontrolne mehanizme za rad izvršne vlasti iskoristiti na najbolji mogući način, kako kroz raspravu plenumu tako i kroz rad odbora", piše u saopštenju.

Oni su pozvali sudsku vlast da iskaže interesovanjje za tu problematiku:

"Jer je i najvećim laicima jasno da je javni interes stavljan iza privatnog, što daje povoda da se naročito državno tužilaštvo aktivno uključi i u komunikaciju sa građanima, kao i kroz analizu svih relevantnih dokumenata izdatih za malehidroelektrane".