O Bukovicu se ogriješili i Opština, i Vlada, i investitor

Premijer i ministarka ekonomije dobili pisma od Bukovičana, u kojima je naveden i obrazložen niz propusta prilikom davanja koncesije za izgradnju mHE Bukovica
8979 pregleda 17 komentar(a)
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Obrad Pješivac
Sa jednog od ranijih protesta, Foto: Obrad Pješivac

Vlada, Opština Šavnik i firma Hydra MNE napravile su niz propusta od trenutka donošenja Odluke o davanju koncesije za izgradnju mHE na vodotoku Bukovica, do izdavanja građevinske dozvole i otpočinjanja pripremnih radova na probijanju pristupnog puta.

Vlada nije u roku, koji je predvidjela, potpisala ugovor sa koncesionarom - odluka o davanju koncesije donijeta je na sjednici od 6. oktobra 2016. i u njoj se navodi da će se ugovor zaključiti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu, a ugovor je potpisan 13. januara 2017.

To piše u pismima koja su mještani sela u blizini rijeke Bukovice i NVO Ekološki pokret Donja Bukovica dostavili predsjedniku Vlade Dušku Markoviću i ministarki ekonomije Dragici Sekulić, uz listu primjedbi.

Predložili su im da zbog propusta ukinu izdate koncesije za izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bukovica, raskinu ugovor o koncesiji, ponište građevinske dozvole i prihvate inicijativu za izradu studije zaštite za područje te rijeke.

Uz pismo poslato Markoviću i Sekulićevoj, u koja su “Vijesti” imale uvid, poslali su im i obrazloženje za svaku primjedbu pojedinačno, a dostavljena su im i dokumenta.

Kao jednu od nepravilnosti naveli su i to što je na javnoj raspravi o projektu izgradnje mHE na Bukovici Aleksandar Duborija, predstavljajući Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje hidroelektrane priznao da je izvršio krivično djelo - falsifikovao potpis jednog od eksperata, člana multidisciplinarnog tima, koji je, navodno, učestvovao u izradi istog.

“Budući da je falsifikovani dokument sastavni dio dokumentacije koju je investitor dostavio, kao i da je pomenuto lice kao predstavnik investitora, pred službenicima koji su ovom prilikom obavljali svoje redovne poslove, saopštilo da je svjesno izvršilo inkriminisane radnje, za šta posjedujemo i audio zapis, evidentno je da je došlo do ozbiljne povrede postupka što je rezultiralo kasnijim usvajanjem elaborata”, napisali su oni.

Ističu da bi se izgradnjom uništio riblji fond, ali i skreću pažnju na “vrlo važan propust Opštine Šavnik i investitora” - akt Sekretarijata lokalne uprave kojim je firmi Hidra MNE na nezakonit način obezbijeđena prava i enormna materijalna korist, čime su ugroženi interesi i nanesena šteta lokalnom stanovništvu.

Tvrde da je laž i manipulacija taj dokument u kom piše da na potezu gdje je planirana gradnja mHE Bukovica 1 ne postoji vodoizvorište za snabdijevanje mještana, da lokalno stanovništvo ne koristi rijeku za navodnjavanje njiva, napajanje stoke i da ne postoji zvanični plan da se u budućnosti rijeka koristi za navodnjavanje njiva.

“Navedeni akt se koristi kao propratni dokument uz Elaborate za mHE Bukovica 1 i 2, iako se ovim aktom ne odražava realno stanje”, objasnili su, ističući da su zbog toga još u septembru 2018. podnijeli krivičnu prijavu.

Oni pojašnjavaju da primjedbe dostavljaju jer je Marković zadužio Ministarstvo ekonomije, kao koordinatora, da preispita svu dokumentaciju izdatu od strane svih crnogorskih institucija.

Markovića su zamolili da još jednom “oslušne” građane Crne Gore i ne dozvoli gradnju mHE na Bukovici.

“Mišljenja smo da je, umjesto planirane gradnje mHE, potrebno zaštiti rijeku Bukovicu, pa smo podnijeli inicijativu Opštini Šavnik za izradu Studije zaštite za područje rijeke Bukovice, o kojoj čekamo izjašnjenje, a ovim putem vas upoznajemo sa našim predlogom”, piše u pismu koje potpisuje predsjednik NVO EPDB Aleksandar Vemić.

Isto pismo dobila je i Sekulićeva.

Njima je pojašnjeno da su se aktivisti NVO EPDB, mještani sela koja gravitiraju rijeci Bukovici i ljubitelji cijelog durmitorskog kraja okupili sa ciljem predlaganja konkretnih rješenja u pravcu razvoja i boljeg života, konkretno u opštini Šavnik.

Kao propust su naveli i uništenje riblje faune, i desetkovanjem potočne pastrmke koja bi izgradnjom mHE bila najteže pogođena, iako je ta vrsta ribe na crvenoj listi IUCN-a, kao ugrožena.

Objasnili su da je u Elaboratu o procjeni uticaja na životnu sredinu izgradnje male hidroelektrane “Bukovica 1” i “Bukovica 2” nekoliko spornih tačaka, a među njima poribljavanje na koje se investitor tim dokumentom obavezao.

“To je u koliziji sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu i akvakulturi. I to sa članom 21 koji navodi da je zabranjeno unositi alohtone vrste riba i drugih vodenih organizama u ribolovne vode i njihovo prenošenje iz jedne u drugu ribolovnu vodu. U saznanju smo da u Crnoj Gori ne postoji mrijestilište potočne pastrmke crnomorskog sliva. Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja je krajem 2018. godine, nakon obraćanja SRK ‘Nikšić’, organizovalo stručni tim iz naučnih ustanova i ovog ministarstva da nađu autohtonu potočnu pastrmku na prostorima bivše Jugoslavije. Nakon istraživanja, nijesu uspjeli pronaći potočnu pastrmku sa odgovarajućim DNK materijalom, te se može zaključiti da poribljavanje u Crnoj Gori navedenom vrstom nije moguće. To implicira na činjenicu da investitor nije u mogućnosti da ispuni obaveze određene Elaboratom o procjeni uticaja na životnu sredinu”.

Istakli su i da prethodnih nedjelja investitor manipuliše javnošću i lokalnim stanovništvom obećavajući poribljavanje i zapošljavanje ribočuvara, ali i da najavom zapošljavanja ribočuvara implicira da će firma Hidra MNE preuzeti gazdovanje vodama, a samim tim najavljuje i povredu zakonskog tenderskog postupka o gazdovanju rijekom.

Jedini lokalitet u kom je preživjela stenoendemska vrsta Rhithrogena marinkovici

Među propustima istakli su i to da je investitor uzurpirao privatni posjed porodice Zeković, da je uzurpacijom ove parcele povrijeđena i tradicija i običajno pravo, da je pred Upravnim sudom u toku proces odlučivanja po tužbi NVO EPDB, ali i da su ranije pokrenuli inicijativu za zaštitu rijeke Bukovice, sa predlogom za izradu Studije zaštite.

“Jer je ta rijeka jedini lokalitet na svijetu u kom je preživjela stenoendemska vrsta Rhithrogena marinkovici... Stenoendemske vrste su pod svjetskom zaštitom, te nijedna hidrološka mjera nije dozvoljena na ovakvim lokalitetima”.

Istakli su i da osnov za izradu Lokalne studije lokacije mHE “Bukovica” daje Prostorno urbanistički plan Šavnika u kome se navodi da rijeke Bukovica, Bijela, Tušina, Grabovica imaju neznatnu snagu vodotoka koji daje male količine energije, a tvrde i da nema ni strateškog dokumenta za razvoj mHE koji definiše jasne smjernice, već se, donošenje odluke baziralo na zainteresovanosti investitora za prostor, čime se trajno degradiraju prirodni resursi.

Bonus video: