PRIHOD U PRVOM KVARTALU 2,63 MILIONA EURA

Pljevlja izbjegla kreditno zaduživanje

Ukupne neizmirene obaveze Opštine Pljevlja na kraju prvog kvartala iznosile su 8,6 miliona eura
1017 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan
Zgrada opštine Pljevlja, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja u prvom kvartalu ove godine prihodovala je svega 2,63 miliona eura, što je manje od 16 odsto u odnosu na planirani godišnji budžet do 16,5 miliona eura.

U izvještaju o ostvarenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine navedeno je da je najviše novca Opština prihodovala iz Vladinog Egalizacionog fonda - 940.000 eura.

Od poreza Opština je prihodovala skoro million eura, najviše od poreza na dohodak fizičkih lica 739.000 eura, a od poreza na nepokretnosti svega 72.000 eura ili 2,6 odsto od godišnjeg plana.

Od naknada je dobila 124.000 eura od čega 49.000 eura od korišćenja mineralnih sirovina, a 27,5 hiljada eura od naknada za korišćenje šuma. Opština je u planirala da ove godine od naknade za šume prihoduje skoro 3,5 miliona eura što će teško biti realizovati.

Opština se i pored loše finansijske situacije u ovom periodu nije kreditno zaduživala.

Rashodi su iznosili 2,47 miliona eura, a najviše novca otišlo je na otplatu ranijih dugova - 1,47 milion eura od čega se 1,3 miliona eura odnosi na obaveze iz predhodnog perioda. Za neto zarade zaposlenih utrošeno je 312.000 eura. Za službena putovanja potrošeno je 4,7 hiljada eura, reprezentaciju 1.684 i komunikacione usluge 1.750 eura.

Po osnovu zapošljavanja po ugovoru o djelu, što u opoziciji nazivaju partijskim zapošljavanjem, Opština je za prva tri mjeseca isplatila 38.386 eura. Plan je da se ove godine za te namjene izdvoji 147.000 eura.

Po osnovu sudskih troškova Opština je isplatila 79.000 eura što je za devet hiljada više u odnosu na plan za cijelu godinu.

Od planiranih 4,6 miliona eura kapitalnog budžeta u ovoj godini, u prva tri mjeseca realizovano je svega 66.000 eura.

Ukupne neizmirene obaveze Opštine Pljevlja na kraju prvog kvartala iznosile su 8,6 miliona eura, a lokalnih javnih preduzeća preko četiri miliona eura.

U neizmirene obaveze Opštine nisu obuhvaćene reprogramirane nedospjele poreske obaveze Opštine, javnih ustanova i javnih preduzeća u iznosu od 5.597.259 eura, a koji se plaćaju na period od 20 godina.

Opština je kreditno zadužena 2,86 miliona eura od čega se 2,46 miliona eura odnosi na dugoročni kredit za postrojenje za preradu otpadnih voda.

Preporučujemo za Vas