UPOZORENJE NADLEŽNIH

Oduzimaće goveda koja se ne drže u skladu sa pravilima

Apel vlasnicima da u roku od sedam dana preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj životinja
1061 pregleda 0 komentar(a)
Životinje na putu, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović
Životinje na putu, Foto: Boris Pejović, Boris Pejović
Ažurirano: 13.06.2019. 11:21h

Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove upozorila je vlasnike proizvodnih životinja, najčešće goveda, koje se bez nadzora držaoca i neobilježene ušnim markicama kreću po javnim površinama i na tuđoj imovini, da će nadležni oduzimati životinje vlasnicima koji u roku od sedam dana ne preduzmu sve propisane mjere za pravilno držanje i uzgoj.

"Podsjećamo da vlasnik, odnosno držalac životinja, prema propisima snosi primarnu odgovornost za svoje životinje, odnosno da je odgovoran za život i dobrobit životinja koje drži, a takođe je dužan da spriječi životinju da ugrozi život, bezbjednost ili imovinu drugog lica, odnosno život i bezbjednost druge životinje", navodi se u saopštenju Uprave.

U proteklom periodu, kako navode, evidentirano je više slučajeva nekontrolisano puštenih životinja na niz lokacija, uglavnom u centralnom i južnom regionu:

"Najdrastični primjer negativnih posledica ove pojave su „lutajuća goveda“ na teritoriji opštine Ulcinj, gdje je u posljednjih desetak godina više lica izgubilo život zbog goveda koja se nekontrolisano kreću duž puteva i po javnim površinama".

Dodaju da je Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove u prethodnom periodu, samoinicijativno ili u saradnji sa pojedinim lokalnim upravama, preduzimala mjere kako bi se nesavjesni držaoci dodatno informisali o uslovima i načinu držanja i njihovim pravima i obavezama.

"Držalac je dužan da prema životinji postupa sa pažnjom dobrog domaćina i da životinji obezbijedi životne uslove koji odgovaraju njenoj vrsti, rasi, polu, starosti kao i fizičkim, biološkim i proizvodnim specifičnostima, osobinama u ponašanju, odnosno zdravstvenom stanju životinje, kao i da obezbijedi zdravstvenu zaštitu svojih životinja", navodi se u saopštenju.

Uprava poziva držaoce goveda da izvrše svoje zakonom propisane obaveze – da životinjama obezbijede primjerene uslove držanja i uzgoja, da ih uklone sa tuđih imanja ili javnih površina, da izvrše obeveznu identifikaciju svih životinja i propisanu zdravstvenu zaštitu, u roku ne dužem od sedam dana.

"U suprotnom, Uprava će u saradnji sa nadležnim državnim i lokalnim organima preduzeti mjere propisane zakonima koje podrazumjevaju inspekcijsku kontrolu uslova i načina držanja goveda, oduzimanje i uklanjanje svih životinja zatečenih na javnim površinama i tuđim imanjima, odnosno životinja koje su zatečene bez nadzora držaoca, a posebno goveda koja nijesu identifikovana ili za koje za koje vlasnik u propisanom roku ne može da dokaže identitet životinje", zaključuje se u saopštenju.