DRŽAVA BEZ NAKNADE HOĆE DA PRENESE NA SEBE 124 PARCELE

Vlada uzima Tivtu još 225 hiljada kvadrata zemljišta

Vlada je u dokumentu koji je usvojila 23. maja navela da resorno ministarstvo priprema koncesioni akt za davanje u dugoročni zakup aerodroma u Tivtu i Podgorici koji je u interesu daljeg ekonomskog razvoja države, te da zato opština treba da “vrati na raspolaganje državi nepokretnosti bez nadoknade”
9087 pregleda 4 komentar(a)
Kvadrat vrijedan 109 eura: Aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković
Kvadrat vrijedan 109 eura: Aerodrom Tivat, Foto: Siniša Luković

Vlada je zadužila Ministarstvo saobraćaja i pomorstva da Opštini Tivat uputi zahtjev da lokalna uprava „vrati“ pravo raspolaganja državi nad brojnim parcelama oko tivatskog aerodroma, a koje su Državnom studijom lokacije sektor 24 - Aerodrom Tivat, opredijeljene za daji razvoj i širenje te vazdušne luke.

To je odlučeno na sjednici 23. maja i u pitanju su 124 katastarske parcele površine od oko 225.643 kvadrata čija je vrijednost oko 24 miliona eura.

Pozivajući se na član 35 Zakona o državnoj imovini, Vlada premijera Duška Markovića zahtijeva da Opština Tivat koja sada ima pravo raspolaganja tim nekretninama, bez naknade ih prenese državi.

Vlada je u dokumentu koji je usvojila 23. maja navela da resorno ministarstvo priprema koncesioni akt za davanje u dugoročni zakup aerodroma u Tivtu i Podgorici koji je u interesu daljeg ekonomskog razvoja države, te da zato opština treba da “vrati na raspolaganje državi nepokretnosti bez nadoknade”.

Prema nezvaničnim informacijama “Vijesti” dokument je izazvao polemike među članovima Vlade jer se SD protivi namjeri DPS-a i BS-a da aerodrome da u koncesiju.

HGI, članica vladajuće koalicije, do sada se nije javno izjašnjavala o neriješenim imovinsko-pravnim problemima u kompleksu tivatskog aerodorma, iako je jedno od predizbornih obećanja te partije njenim simpatizerima bilo da će im vratiti oduzetu privatnu imovinu u Tivatskom polju, a koja im je svojevremeno uzimana za potrebe izgradnje aerodroma, odnosno nekadašnjeg poljoprivrednog dobra.

Odredbom člana 35 Zakona o državnoj imovini propisano je da ako je određena nepokretnost, kojom raspolaže opština, potrebna za ostvarivanje javnog interesa Crne Gore, opština je dužna da je na zahtjev Vlade vrati na raspolaganje državi, bez naknade.

U dokumentu koji je usvojila Vlada, taksativno se navode ukupno 124 katastarske parcele upisane u listove nepokretnosti 151,152 i 291 KO Mrčevac, ukupne površine 225.643 kvadrata. Riječ je o parcelama koje se nalaze sa sjeverne, zapadne, istočne i jugoistočne strene aerodroma od kojih se neke “naslanjaju” na njegovu ogradu.

Parcele varijaraju u velilčini od samo jedan kvadrat koliko iznosi površina nekoliko najmanjih, do čak 68.557 kvadrata koliko je površina parcele koja se nalazi između ograde piste aerodroma i Jadranske magistrale na istoku, a koja je po katastru, “šuma 3. kategorije”.

Po kulturi, parcele su nekategorisani putevi, neplodno zemljište, pašanjaci, kanali, šume, livade, bare, ali i garaže i pomoćni objekti. Neke od njih nalaze se na “pjeni od mora” obližnje uvale Kalardovo.

Imajući u vidu procjenu vrijednosti zemljišta unutar kompleksa aerodroma Tivat koju su sudski vještaci u sporovima koje neki građani vode sa državom tražeći povraćaj ili obeštećenje za oduzetu im privatnu imovinu, a koja iznosi 109 eura za kvadrat, Vlada bi administrativnim putem Opštini da uzme imovinu vrijednu oko 24 miliona eura.

Iako je riječ o zemlji koju je svojevremeno pedesetih i šezdesetih godina prošlog vijeka, Opština Tivat, sama iz svog budžeta, eksproprisala, kupovala ili dobijala na poklon od lokalnog stanovništva radi izgradnje aerodroma, na ove nekretnine kao nosilac prava svojine već je prije par godina u katastarskoj evidenciji, upisana država kao nosilac prava svojina.

Vlada sad traži da joj lokalna uprava prenese i pravo raspolaganja nad tom zemljom.

Tivatski parlament ćuti

Država je na sličan način Tivtu proteklih nekoliko godina otela više stotina hiljada kvadrata opštinske zemlje koja se većinom nalazi unutar kompleksa aerodroma i na kojoj je podignuta ta vazdušna luka, kao i neke obližnje parcele koje Opština nije htjela prodati preduzeću Aerodromi Crne Gore, već mu ih je iznajmljivala ubirući godišnje oko 50 hiljada eura rente.

Iako je riječ o šteti za opštinsku imovinu koja se mjeri desetinama miliona eura, lokalna DPS-SD-HGI vlast u Tivtu do sada o ovome nije dopustila ni da se raspravlja, a kamoli izjašnjava lokalni parlament koji je po zakonu, posljednja instanca kada je u pitanju raspolaganje opštinskom imovinom.

Preporučujemo za Vas