PREDSJEDNIK OPŠTINE ŠAVNIK I POSLIJE TRI MJESECA BEZ ODGOVORA

Vujačić ne odgovara 89 dana na inicijativu Bukovičana: Znači li ćutanje odobravanje?

4043 pregleda 3 komentar(a)
Rijeka Bukovica, Foto: Slavko Radulović
Rijeka Bukovica, Foto: Slavko Radulović

Mijomir Vujačić skoro tri mjeseca nije odgovorio na Inicijativu za izradu Studije zaštite za područje rijeke Bukovice, koja je 27. marta zvanično upućena Opštini Šavnik na čijem je on čelu.

Zbog toga je predsjednik NVO Ekološki pokret Donja Bukovica (EPDB) Aleksandar Vemić, Vujačiću poslao urgenciju i pitao ga da li to što adminisracija ćuti, znači da je Inicijativa usvojena. U tom dopisu poslatom 18. juna Vemić podsjeća predsjednika Opštine da je član 137 stav 2 Statuta Opštine Šavnik propisuje da je o podnijetoj inicijativi nadležni organ lokalne uprave dužan da zauzme stav i u roku od 30 dana o tome obavijesti podnosioca inicijative.

“Predstavnici NVO EPDB, čak ni nakon tačno 83 dana, zaključno sa današnjim datumom - 18. jun 2019. godine, nijesu dobili zvaničan odgovor, niti u pisanoj, niti u elektronskoj formi... (Ne)naviknuti na uporno ignorisanje predstavnika Opštine Šavnik na naše zahtjeve, apele, inicijative ili molbe, a pozivajući se i na vaše javne izjave da rukovodstvo Opštine postupa u skladu sa propisanom zakonskom procedurom, sa akcentom na postupanje po navedenom članu 137 Statuta, ovim putem vam se, dodatno, obraćamo predmetnom urgencijom za dostavljanje zvaničnog stava nadležnog organa lokalne uprave, povodom podnesene Inicijative”, napisao je Vemić. Vujačića je istim dopisom obavijestio i da je ista inicijativa proslijeđena premjeru Dušku Markoviću i predstavnicima Ministarstva ekonomije:

“Kao sastavni dio dokumentacije u kojoj su sadržani propusti u djelovanju nadležnih institucija vezano za postupak planirane gradnje mHE na vodotoku rijeke Bukovice”.

Vemić objašnjava i da su predstavnici NVO EPDB u najvećem dijelu mještani sela koja gravitiraju uz rijeku Bukovicu, i da žele da zaštite područje rijeke Bukovice, kako bi se stvorili preduslovi za razvoj lokalne zajednice, pokrenula pitanja od interesa za lokalno stanovništvo i sačuvali i zaštitili prirodni resursi.

Vujačića su pitali i s obzirom na to da se pozivaju da rukovodstvo Opštine Šavnik djeluje, isključivo u skladu sa propisanom zakonskom procedurom - da li se nezauzimanje stava po predmetnoj Inicijativi može tumačiti kao okončanje postupka u slučaju tzv. ćutanja administracije:

“Odnosno da li se može smatrati da je Inicijativa za izradu Studije zaštite za područje rijeke Bukovice usvojena, jer se nadležni organ lokalne uprave nije oglasio u propisanom ili produženom roku, o čemu, takođe tražimo zvaničnu potvrdu, sa svim propisanim elementima da se naša Inicijativa usvaja”.

Konačna odluka o izgradnji mHE “Bukovica 1” i “Bukovica 2” biće donijeta nakon što Ministarstvo ekonomije utvrdi da li je bilo propusta u postupku davanja koncesija za izgradnju mini hidroelektrane.

Preporučujemo za Vas