EPCG POČELA POSTUPAK EKSPROPRIJACIJE NEPOKRETNOSTI

Mještani već napuštaju domove u blizini deponije

Zbog nastavka korišćenja deponije Maljevac potrebno je da EPCG ekspropriše 22 stambena, 33 pomoćna, dva poslovna i 48 nelegalnih objekata, od oko 250 vlasnika. Ukupno će biti eksproprisano i oko 65 hektara zeljišta.
8513 pregleda 2 komentar(a)
Zbljevo i deponija Maljevac, Foto: Goran Malidžan
Zbljevo i deponija Maljevac, Foto: Goran Malidžan

Elektroprivreda Crne Gore počela je postupak eksproprijacije nepokretnosti od mještana sela Zbljevo, čije se kuće i imanja nalaze u neposrednoj blizini deponije Maljevac na kojoj se skoro 36 godina odlaže pepeo i šljaka iz Termoelektrane Pljevlja.

Iseljavanje nekada jednog od pitomijih pljevaljskih sela je neophodno kako bi Elektroprivreda mogla da nastavi da koristi i fazno rekultiviše deponiju.

Zbog nastavka korišćenja deponije Maljevac potrebno je eksproprisati nepokretnosti, koje se nalaze u zaštitnom pojasu od 300 metara od granice deponije. Takođe, i naselje Ljuća je jednim manjim dijelom pogođeno jer se kroz dio ovog naselja predviđa izmještanje Paleškog potoka do Borovičkog jezera.

Planirano je ekspropijacija 22 stambena, 33 pomoćna, dva poslovna i 48 nelegalnih objekata, štala, garaža i drvenih šupa, od oko 250 vlasnika. Ukupno će biti eksproprisano oko 65 hektara zeljišta.

U kućama koje će biti eksproprisane stalno živi 10 porodica a devet porodica u njima povremeno boravi.

Novac za svoja imanja i kuće već je dobilo desetak domaćinstava, a neki od mještana su već napustili Pljevlja.

Iz Elektroprivrede “Vijestima” nisu odgovorili na pitanje po kojim cijenama otkupljuju zemljište, kuće i ostale nepokretnosti od mještana.

“Konkretne cijene za eksproprisane nepokretnosti nijesmo u mogućnosti da dajemo jer je postupak eksproprijacije u toku tako da za jedan dio vlasnika još nijesu donijeta rješenja…Cijene po kojima Elektroprivreda isplaćuje ranije vlasnike, utvrdila je Komisija vještaka, formirana od strane nadležnog organa uprave. Komisija je izvršila popis svih nepokretnosti, predviđenih za eksproprijaciju i sačinila Elaborat o obezbjeđenju dokaza i procijeni vrijednosti nepokretnosti, na osnovu kojeg su uplaćena sredstva za predmetnu eksproprijaciju na depozit Ministarstva finansija. Važno je napomenuti da se dio Projekta koji se odnosi na rekultivaciju deponije Maljevac sprovodi iz kreditnih sredstava Svjetske banke, pa se i eksproprijacija nepokretnosti mora sprovoditi po pravilima te banke. Inače, politika Svjetske banke je nešto povoljnija od Zakona o eksproprijaciji Crne Gore, pa samim tim i za ranije vlasnike, budući da im se pored naknade za poljoprivredno zemljište, građevinske objekte, voćne zasade, šumsko zemljište, šumsko drveće i rastinje, ograde i sl., plaća i naknada za bespravno sagrađene objekte, naknada troškova preseljenja, kao i naknada izgubljene dobiti za pravna lica. Još jedna od povoljnosti koju predviđa politika Svjetske banke je da se vrijednost građevinskih objekata obračunava bez odbijanja amortizacije”, navodi se u odgovoru dostavljenim “Vijestima” iz Sektora za korporativnu komunikaciju EPCG.

Mještani Zbljeva tvrde da EPCG zemljište otkupljuje po cijeni od 7,36 eura po metru kvaratnom, kuće zavisno od tipa gradnje od 180 I do 500 eura po kvadratu.

Za eksproprijaciju nepokretnosti mještana sela Zbljevo, Elektroprivreda će izdvojiti preko 7,7 miliona eura.

Najviše novca biće izdvojeno za zemljište 4,1 milion eura, 1,9 miliona za kuće, pomoćne objekte i ograde, a 300.000 eura za šumsko zemljište i drveće. Troškovi reseljenja Elektroprivredu koštaće 40 hiljada eura, a oko 97.000 eura moraće da isplati po osnovu izgubljene dobiti za dva pravna lica, koja se be drvopreradom.

Prema nezvaničnim informacijama, jednom od mještana za nepokretnosti EPCG isplatiće preko 600.000 eura.

Proširivanjem deponije stvoriće se uslovi za odlaganja pepela i Šljake u narednih 70 mjeseci. Više od 30 godina trajala je borba mještana Zbljeva za zdravu životnu sredinu. Zbog velikog zagađenja posebno tokom vjetrovitih dana, više puta organizovali su blokadu deponije, a ne rijetko policija ih je privodila iako su samo tražili čistiji vazduh i bolje uslove života.

Nezadovoljni iznosom traže ispravku na sudu

Iz Elektroprivrede su kazali da je postupak eksproprijacije okončan za oko 30 odsto domaćinstava i ona su isplaćena sa depozita Ministarstva finansija.

“Samo pet odsto vlasnika nije bilo zadovoljno ponuđenom naknadom za eksproprisane nepokretnosti, pa su predmeti ustupljeni Osnovnom sudu u Pljevljima radi utvrđivanja naknade u vanparničnom postupku, a ti postupci su u toku. Ističemo da je naknada koju je Elektroprivreda ponudila ranijim vlasnicima, a na osnovu Elaborata o obezbjeđenju dokaza i procijeni vrijednosti nepokretnosti, pravična tržišna naknada, utvrđena u svemu u skladu sa Akcionim planom preseljenja i Zakonom o eksproprijaciji. Ističemo da se radi o obimnom postupku eksproprijacije, koji Elektroprivreda u ovom obimu nije sprovodila još od izgradnje velikih infrastrukturnih objekata sistema prije 40-ak godina. Inače, postupak eksproprijacije odvija se zadovoljavajućom dinamikom i pored činjenice da se radi o procesu koji traje uz moguće poteškoće koje prate ovakve pravne norme. Svakako, Elektroprivreda će kao investitor Projekta i kao društveno odgovorna kompanija, nastaviti da postupa u skladu sa svim pravnim aktima, te vlasnicima nepokretnosti, koje će se eksproprisati, platiti sve naknade kako to odrede nadležni državni organi” saopštili sui z Elketroprivrede.