ISTRAŽIVANJE O ZNAČAJU DAVANJA ZA OPŠTE DOBRO

TV Vijesti među tri najveća filantropa

Kao primjere uspješnih akcija, ispitanici uglavnom uopšteno navode inicijative za prikupljanje sredstava koje su za cilj imale liječenje djece, odnosno pomoć bolesnim ili siromašnim
4209 pregleda 3 komentar(a)
Sa predstavljanja istraživanja
Sa predstavljanja istraživanja

Iako javnost u Crnoj Gori nije dovoljno informisana o davanju za opšte dobro - o tome ko je i kakve akcije pokrenuo, kao ni kakva je uopšte uloga pojedinaca, institucija i organizacija u koristima koje davanje za opšte dobro ima za cjelokupno društvo, filantropija je u državi prilično prisutna.

To je saopšteno na današnjem prvom Nacionalnom forumu o Filantropiji u Crnoj Gori, gdje su predstavljeni i rezultati istraživanja iz decembra, 2018, kao i uporedna analiza sa 2012, kada je rađeno slično istraživanje. Istraživanje među 1.027 ispitanika, pokazalo je da je, u odnosu na 2012, svijest građana o značaju filantropije porasla, ali i da građani prepoznaju Televiziju Vijesti i emisiju “Dnevnica” kao jednog od prva tri najinstaknutija borca za davanje za opšte dobro.

Tako građani ocjenjuju da građani najviše doprinose (11 odsto), te Crveni krst (11 odsto), TV Vijesti (sedam odsto), vjeske institucije (sedam odsto), Banka Hrane (šest odsto),...

Najveći udio predstavlja novčana zatim materijalna pomoć, a građani najviše učestvuju u akcijama koje sami iniciraju, naročito kada se radi o liječenju djece i spašavanju života.

Anica Maja Boljević iz Fonda za aktivno građanstvo, kazala je da je tri petine građana makar jednom učestvovalo u akciji koja je bila za opšte dobro.

“Najveći dio njih učestvuje nekoliko puta godišnje, 57 posto, što uopšte nije malo i to je broj koji se povećao u odnosu na 2012”, kazala je ona.

Građani su voljni da učestvuju i u budućim dobrotvornim akcijama, što je potvrdilo dvije trećine ispitanih, što je ponovo više u odnosu na 48 odsto njih u 2012.

Ispitanici su kazali da je najbolji način da se stimuliše filantropija bolje informisanje putem medija, kako bi se građani bolje upoznali sa pokrenutim akcijama.

Ako i ne učestvuju u akcijama pomoći, ispitanici navode da je razlog tome njihova nezavidna materijalna situacija, nedostatak vremena, te nedostatak povjerenja koje bi se moglo povećati uvidom u način trošenja prikupljenog novca.

Kao primjere uspješnih akcija, ispitanici uglavnom uopšteno navode inicijative za prikupljanje sredstava koje su za cilj imale liječenje djece, odnosno pomoć bolesnim ili siromašnim. Jedina specifična akcija koju je pomenulo više od 1 odsto građana jeste pomoć za Selenu Mandić.

Emisija “Dnevnica” i TV “Vijesti” dobili su nagradu za filantropiju “Iskra”. TV “Vijesti” je ovu nagradu podijelila i sa drugim TV kućama za organizovanje Teletona za pomoć za Selenu Mandić.

“Iskru” je prije nekoliko godina dobila i direktorka TV i ND “Vijesti” Marijana Bojanić za akciju obanavljanja košarkaških terena u školama širom Crne Gore.

Nagradu za filantropiju dobila je i novinarka ND Vijesti Damira Kalač za angažman na zaštiti životne sredinei podizanje ekološke svijesti.