SPECIJALNO TUŽILAŠTVO FORMIRALO PREDMET

Revizor utvrdio: Jočić nezakonito trošio novac ljekara

Rashodi za reprezentaciju opravdani računima iz ugostiteljskih objekata, bez fiskalnih računa, putni nalozi isplaćivani i saradnicima, plate dijeljene na ruke
106 pregleda 5 komentar(a)
Đoko Jočić, Foto: Luka Zeković
Đoko Jočić, Foto: Luka Zeković
Ažurirano: 14.03.2018. 20:14h

Novcem kojim je raspolagala Ljekarska komora u prethodne tri godine, od 2015. do kraja 2017. kada je na njenom čelu bio dr Đoko Jočić, nije se postupalo na odgovarajući način. Pravdanje rashoda i isplata preko blagajne nije bilo zakonito, u otpicaju je bilo previše gotovinskog novca a nije bilo ni adekvatnih finansijskih izvještaja u skladu sa zakonom.

To piše u izvještaju ovlašćenog revizora Dušana Radomana, koji je rađen po nalogu novog predsjednika Ljekarske komore Aleksandara Mugoše i koji je juče predat Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT), saznaju “Vijesti”.

U tom tužilaštvu već je formiran predmet protiv Đoka Jočića, koji je u fazi izviđaja, što je “Vijestima” zvanično potvrđeno iz SDT. Protiv njega i bivšeg ministra zdravlja Budimira Šegrta,Sindikat doktora medicine podnio je prijavu zbog zloupotrebe službenog položaja, nesavjestan rad u službi i nezakoniti uticaj.

Radoman je u Revizorskom izvještaju objavljenom na sajtu Ljekarske komore dao pozitivno mišljenje sa rezervom.

Komora je, objašnjava se, potpisivala ugovore o privremenim i povremenim poslovima u trajanju od 30 dana i obnavljala ih svakog mjeseca, iako Zakon o radu predviđa da se takva vrsta ugovora može sklopiti najduže na period od 120 dana u toku kalendarske godine i to samo sa licem koje se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanja ili Agencije za posredovanje.

Radoman u izvještaju naglašava da je zarada zaposlenima isplaćivana i preko blagajne i računa, iako Zakon o sprečavanju nelegalnog poslovanja predviđa da se neto plata zaposlenom isplaćuje isključivo na bankovni račun.

“Ljekarska komora je u navedenom periodu kršila navedeni član Zakona o sprečavanju nelegalnog poslovanja isplatom neto zarade zaposlenima preko blagajne. Ovo se posebno odnosi na isplatu neto zarada za zaposlenog M.R, čija je zarada uvijek išla preko blagajne”, navodi revizor.

I obračuni i isplate zaostalih primanja za zaposlene u Ljekarskoj komori vršeni u suprotnosti sa zakonima.

“Odlukom o isplati dijela uskraćenih zarada koje se odnose na prevoz za period od 2011. do 2016, gdje se Ljekarska komora poziva na odluku Ministarstva zdravlja, nije primjenljiva, jer Komora nije vršila isplatu zarada koje je obračunavalo MZ i na taj način umanjilo zarade zaposlenih. Smatram da je ovaj iznos nenamjenski utrošen i da zaposleni nijesu imali prava na njega. Vrijednost ove razlike je prikazana kao trošak u iznosu od 5.544 eura bruto za tri zaposlena u Ljekarskoj komori Crne Gore, pri čemu je isplata razlike obavljena preko blagajne za dva zaposlena”, piše u izvještaju.

Revizor ističe i da su rashodi koji se tiču reprezentacije Ljekarske komore opravdani računima iz ugostiteljskih objekata, ali bez fiskalnih računa. Navodi se i da su putni nalozi isplaćivani ne samo prema zaposlenima, već i saradnicima i osobama koje su u Komori bile angažovane po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima.

Komora je Izvještaj revizora juče dostavila i MZ.

Iz Specijalnog državnog tužilaštva “Vijestima” je potvrđeno da je formiran posebna predmet radi provjere eventualnbih zloupotreba u pogledu načina izbora delegata u Skupštini Ljekarske komore, na kojoje izbran Mugoša, i postupanjem odgovornih lica.

Prošle sedmice u SDT je saslušano nekoliko ljekara.

Platu primao i kao penzioner na osnovu ugovora o radu

Revizor je ocijenio nezakonitim to što je Đoko Jočić potpisao ugovor o radu na određeno vrijeme kao predsjednik Izvršnog odbora Ljekarske komore, a ne predsjednik tog udruženja, i to sa sekretarom - osobom koja nije ovlašćena da potpiše angažovanje.“Takođe, Đoko Jočić je penzionisan 30. decembra 2014. godine, prema podacima koji su bili predmet revizije, dok su sa njim sklopljeni ugovori o radu, na koje nema pravo jer je penzioner”, piše u izvještaju Radomana.

Jočić je ranije tvrdio da nije primao platu u Komori.

Preporučujemo za Vas