U utorak drugi upisni rok na UCG

Na Univerzitetu Crne Gore preostalo 821 mjesto na 16 fakulteta
787 pregleda 0 komentar(a)
Prijave se podnose 9. jula, do 16 sati, Foto: Luka Zeković
Prijave se podnose 9. jula, do 16 sati, Foto: Luka Zeković

Konkurs za drugi upisni rok na Univerzitetu Crne Gore za prvu godinu studija za studijsku 2019/20. godinu, biće raspisan sjutra, a prijave na konkurs se podnose 9. jula, do 16 sati.

Slobodnih mjesta ima na Biotehničkom fakultetu (64), Ekonomskom fakultetu (7), Elektrotehničkom fakultetu (60), Fakultetu dramskih umjetnosti (27), Fakultetu likovnih umjetnosti (16), Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje (41), Fakultetu za turizam i hotelijerstvo (30), Filološkom fakultetu (197), Filozofskom fakultetu (103), Građevinskom fakultetu (8), Mašinskom fakultetu (72), Metalurško-tehnološkom fakultetu (38), Muzičkoj akademiji (23), Pomorskom fakultetu Kotor (49), Pravnom fakultetu (3- Bijelo Polje), Prirodno-matematičkom fakultetu (83).

Pravo prijave na konkurs za upis na studije ima crnogorski državljanin i stranac, u skladu sa zakonom, koji je stekao odgovarajuću kvalifikaciju IV-1 podnivoa Nacionalonog okvira kvalifikacija.

Uz prijavu za upis, kandidat mora da priloži i originalnu diplomu o položenom eksternom maturskom, odnosno stručnom ispitu; svjedočanstva o završenim pojedinačnim razredima srednjeg obrazovanja; diplomu "Luča" ili ekvivalentnu diplomu; kopiju biometrijske lične karte, a za strance odgovarajuću ličnu ispravu koja se izdaje u skladu sa posebnim propisom i diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom ili međunarodnom takmičenju iz predmeta koji su od značaja za nastavak obrazovanja.

Stranac podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju kada je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori.

Bonus video: