RADOVI VRIJEDNI OKO 5.5 MILIONA EURA

Sutomoru trg i šetalište, ne zna se kad radovi počinju

Prema informaciji Vlade, radovi su vrijedni oko 5,5 miliona eura, a ugovor o realizaciji potpisaće sa Opštinom Bar i “Morskim dobrom”
6728 pregleda 4 komentar(a)
Idejno rješenje, Foto: Ana Perišić
Idejno rješenje, Foto: Ana Perišić

Sutmore bi trebalo da dobije trg i šetalište, u šta će biti uloženo više od 5,5 miliona eura, ali nije poznato kada bi trebalo da počne u više navrata najavljivana realizacija projekta.

To je predviđeno informacijom koju je u četvrtak razmatrala Vlada, sa predlogom ugovora o realizaciji koji bi trebalo da potpišu Vlada, Opština Bar i “Morsko dobro”.

Prema tom dokumentu, radilo bi se u četiri faze, a aktuelnu prašinu i šoder na početku Ulice Iva Novakovića zamijeniće mermerne ploče.

Riječ je o investiciji koja se godinama najavljuje iz Mjesne zajednice i Opštiner Bar. “Morsko dobro” ranije je okončalo izradu i reviziju projektne dokumentacije - glavni projekat koji predviđa četiri faze radova uradio je “Arhitektonski studio AIM“ iz Podgorice, a reviziju “Centar za arhitekturu i urbanizam - CAU“ iz istog grada.

“Za I, II i III fazu završena je revizija glavnog projekta i pribavljena Izjava revidenta da se mogu graditi, a za završetak revizije IV faze treba riješiti imovinsko-pravne odnose. Projekat rekonstrukcije obalne zone u Sutomoru je izrađen na osnovu projektnog zadatka Opštine Bar i urbanističko-tehničkih uslova. Prva faza obuhvata ključni javni prostor na ovom potezu - pjacetu - trg, sa zelenim površinama i rekreativnim zonama i djelove saobraćajnice i obalnog šetališta, ukupne površine 5.300 kvadratnih metara, a ukupna projektantska procjena vrijednosti I faze je 1,102 milion eura. Druga faza obuhvata centralni javni prostor cijelog naselja - funkcionalno zaleđe sa javnim i zelenim površinama i djelove saobraćajnice i šetališta, površine oko 4.800 m2 i to je ‘dvorište’ prvog reda objekata prema moru. Vrijednost radova u II fazi je 965.925 eura”, piše u Vladinoj informaciji.

Treća faza, vrijedna oko 2,5 miliona eura, obuhvata tri različite funkcije - saobraćajnicu, obalno šetalište i proširenja obalnog šetališta - zelene pojase i pješačke komunikacije za vezu sa plažom, odmorišta i vidikovce, čija je površina oko 7.600 kvadrata. Četvrta faza se odnosi na okolinu Đurića potoka i javne zelene površine, ukupne 8700 metara kvadratnih.

“Projektom je predviđeno uređenje korita Đurića potoka, odnosno formiranje otvorenog regulisanog kanala i uređenje okolnih javnih površina, a ovi radovi vrijede 747.771 euro. Procijenjena vrijednost stručnog nadzora za sve faze radova je 200.000 eura”.

U Vladinoj informaciji piše i da je obaveza Opštine Bar da za četvrtu fazu riješi imovinsko pravne odnose. Navodi se i da je dopisom od 30. aprila upućenom Ministarstvu održivog razvoja i turizma Opština Bar navela da je druga faza radova prepoznata kao prioritet. Opština Bar navodi da je za realizaciju tog projekta budžetom za 2019. opredijelila 100.000 eura i da će u narednom periodu izdvojiti “određena finansijska sredstva u zavisnosti od dinamike njegove realizacije, odnosno izvođenja predmetnih radova”.

“Morsko dobro” je potvrdilo da je za 2019. za realizaciju dijela projekta predvidjelo 425.000 eura “koja će biti transferisana u skladu sa dinamikom izvođenja radova”.

Preostalih 340.925 eura neophodnih za drugu fazu i 40.000 eura za stručni nadzor, treba obezbijediti u okviru godišnjih Zakona o budžetu za 2020. i 2021. godinu, piše u Vladinoj informaciji. 

Preporučujemo za Vas