RAZLIČITE INTERPRETACIJE ISTOG SASTANKA

Nurkoviću problem "Vijesti", pomorci insistiraju da se uključi premijer

Predstavnici struke insistiraju na sastanku sa Duškom Markovićem i "očekuju od minstra Nurkovića da iskoristiti svoj uticaj i urgira kod premijera na zakazivanju ovog sastanka"
6580 pregleda 10 komentar(a)
Osman Nurković, Foto: Boris Pejović
Osman Nurković, Foto: Boris Pejović

Predstavnici Ministarstva saobraćaja i pomorstva predvođeni ministrom Osmanom Nurkovićem sastali su se sa potpisnicima otvorenog pisma premijeru Dušku Markoviću, koji su ga u tom dopisu pozvali da reaguje zbog loše situacije u pomorstvu i nesnalaženja kadrova resornog ministarstva da se izbore sa postojećim problemima, ali izazovima koje stalno nameće dinamični razvoj pomorske industrije u svijetu.

Nakon što su "Vijesti" objavile sadržaj otvorenog pisma u kojem se stanje u našem pomorstvu od onih koji su u to najbolje upućeni naziva alarmantnim, Nurković se sastao sa njegovim potpisnicima i poručio im da "ovako važna pitanja treba rješavati razgovorom i zajedničkim angažmanom, a ne preko medija". 

U saopštenju koje je sa tog sastanka izdalo MSP, gotovo da nema riječi o konkretnim problemima na koja su ukazali potpisnici otvorenog pisma, već se naglasak stavlja na  njegovu medijsku intrepretraciju u “Vijestima”.

"Na početku razgovora predstavnici inicijatori otvorenog pisma, a koji, kako su naglasili, ujedno zastupaju stavove pomoraca su iznijeli stav da je otvoreno pismo upućeno premijeru napisano iz dobre namjere, kako bi se status pomoraca izdigao na nivo koji oni zaslužuju. Takođe su istakli da nijesu saglasni i da su grube ocjene u medijima o nestručnosti i nezainteresovanosti kadra u MSP. Po riječima učesnika današnjeg sastanka mediji su neprofesionalno i netačno prenijeli određene informacije" navodi se u saopštenju MSP.

Prema saznanjiima "Vijesti" iako su neki od učesnika sastanka pred Nurkovićem "zavezli krmom" u svojim stavovima i "posipali se pepelom" prebacujući krivicu na medije koji "ruše" njihov odnos sa Vladom, većina potpisnika pisma premijeru ostala je pri svojim stavovima i ocjenama o dosadašnjem radu MSP. 

Potvrđuje to i saopštenje koje je sa potpisma svih inicijatora, objavljeno na sajtu Unije pomoraca Crne Gore.

"Na sastanku su ponovljene i dodatno objašnjene primjedbe na rad Ministarstva koje smo uputili premijeru i koje su poznate javnosti. Takođe, ministra Nurkovića smo informisali o našim predlozima sa kojima želimo da upoznamo premijera.", saopštili su dekan Pomorskog fakulteta u Kotoru Špiro Ivošević, direktor Srednje pomorske škole Kotor Veljko Botica, direktori cenatar za obuku pomoraca Pomorskog fakulteta Kotor profesor Lazo Vujović i Azalea u Bijeloj kapetan Nenad Lazović, predsjednik Unije pomoraca kapetan Neđeljko Radulović, predsjednik Udruženja pomorskih kapetana Crne Gore kapetan Mario Pilastro i čelnici agencija za ukrcaj pomoraca Azalea Nenad Lazović i Normonte kapetan Janko Milutin.

Predstavnici struke kako navode, insistiraju na sastanku sa predsjednikom Vlade i "očekuju od minstra Nurkovića da iskoristiti svoj uticaj i urgira kod premijera na zakazivanju ovog sastanka", kao i da MSP participira u organizaciji i održavanju okruglog stola na kojem bi se raspravili svi problem crnogorskog pomorstva. 

Predstavnici struke su ponovili da od države koju predstavlja MSP, traže da osnuje "poseban samoodrživi Direktorat za pomorce koji bi se bavio isključivo praćenjem, pripremom i primjenom međunarodnih standard odnosno zakonske regulative koja se odnosi na  pomorce a to su IMO-STCW, ILO-MLC i propisi MZO (WHO)".

"U tom Direktoratu omogućiti zaposlenje pomorcima sa najvišim zvanjima, sadašnjim i/ili bivšim. Obzirom da se radi o vrlo specifičnim poslovima od kojih zavisi zaposlenje naših pomoraca, koji značajno učestvuju u BDP, kao i ostalih subjekata obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca, za zaposlene u ovom Direktoratu lična primanja da budu stimulativna i viša u odnosu na sadašnja primanja u Ministarstvu. Sredstva za rad ovog Direktorata obezbijediti odnosno preusmjeriti iz budžeta a koja su dobijena od raznih taksi koje uplaćuju pomorci prilikom polaganja, izdavanja i obnavljanja ovlašćenja..", navodi se u saopštenju.

Traže i da se postojećoj sistematizaciji radnih mjesta u MSP koji se odnose na poslove u vezi sa pomorstvom i pomorcima, "kao uslov uključe pomorski fakultet, priznato relevantno zvanje i iskustvo na moru, rad u Centrima za obuku pomoraca i agencijama za posredovanje pri zapošljavanju pomoraca i odgovarajuće znanje o pomorskom brodarstvu, kao i znanje o odgovarajućim međunarodnim pomorskim instrumentima o standardima obrazovanja, obuke i zapošljavanja pomoraca.” 

Pomorci traže i nove biometrijske pomorske knjižice po ILO 185 standardu, što brže potpisivanje međudržavnih sporazuma o priznavanju ovlašćenja pomoraca sa državama pod čijim zastavama plovi najveći dio svjetske trgovačke flote, prekid prakse konflikta interesa u kojem su zaposleni u MSP ujedno predavači i ispitivači u pomorskim školskim ustanovama, priznavanje u Crnoj Gori obuka i ovlašćenja koje su naši pomorci stekli u zemljama EU....

Zahtijeva se strožiji pristup kontroli rada i nastavnih programa koji se realizuju u centrima za obuku pomoraca, vraćanje sistema ovjere navigacije u Lučkim kapetanijama, izrada elektronske baze podataka o pomorcima i unapređenje sistema za zapošljavanje pomoraca, kao i da "rad Ministarstva bude mnogo moderniji, transparentniji i pristupačniji".

Preporučujemo za Vas