VLADA KREĆE U IZRADU PLANSKOG DOKUMENTA ZA NASELJE U TIVTU

Podgorica crta Lepetane

U Programskom zadatku se navodi da je cilj izrade novog DUP-a “obezbjeđivanje bolje valorizacije prostora”
4396 pregleda 4 komentar(a)
Izrada plana košta 5.000 eura, Foto: Siniša Luković
Izrada plana košta 5.000 eura, Foto: Siniša Luković

Vlada Crne Gore donijela je odluku o pristupanju izradi Detaljno-urbanističkog plana (DUP) Lepetane, naselje u Opštini Tivat. Za izradu tog planskog dokumenta određen je rok od šest mjeseci, a koštaće 5.000 eura i finansiraće se iz državnog budžeta.

Obuhvat novog DUP-a Lepetane je 20,24 hektara i on pokriva prostor od krajnje sjeverne granice ovog naselja prema tjesnacu Verige do rta Opatovo na jugu, sa isključenim područjem dosadašnje kasarne u Lepetanima za koju je već napravljen i u Skupštini Opštine Tivat usvojen posebni Urbanistički projekat.

Za rukovodioca izrade DUP-a Lepetane odlukom Vlade, određena je diplomirana inženjerka arhitekture Tamara Vučević.

U Programskom zadatku se navodi da je cilj izrade novog DUP-a “obezbjeđivanje bolje valorizacije prostora”.

“Shodno razvojnim potrebama, potrebno je stvoriti planske preduslove za urbani razvoj naselja Lepetane, suzbijanje neplanske gradnje, poboljšanje sadržaja društvenog standarda i komunalne infrastrukture”, stoji u Programskom zadatku uz napomenu da po planu višeg reda – Prostorno-urbanističkom planu opštine Tivat, glavne namjene površina u DUP-u Lepetane su stanovanje male gustine, turizam, gradsko zelenilo, proizvodno-komunalne djelatnosti i infrastruktura.

“Lepetani su prepoznati i tako treba da se razvijaju kao lokalni centar u funkciji razvoja turizma. Danas je to naselje sezonskog stanovanja, a trebalo bi se razviti kao turistički centar, lokalni centar urbanog značaja koji funkcioniše tokom cijele godine”, stoji u Programskom zadatku uz napomenu da na urbani razvoj Lepetana utiču ograničenja u vezi sa zonom sanitarne zaštite lokalnog izvorišta Plavda, a koja se moraju poštovati i u novom DUP-u.