Plate zaposlenima u Opštini Pljevlja ostale iste mimo zakona

Revizor navodi da Opština lani nije platila poreze i doprinose na zarade, dok su isplate prireza na porez za 2018. djelimično plaćene
856 pregleda 0 komentar(a)
Zgrada Opštine, Foto: Goran Malidžan
Zgrada Opštine, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja nije smanjila za 10 odsto zarade zaposlenima u lokalnoj admisnistraciji, iako je bila u obavezi da to uradi u skladu sa Zakonom o zaradama zaposlenih u javnom sektoru.

To se konstatuje u izvještaju revizorske kuće “Mont audit” koja je uradila reviziju završnog računa budžeta Opštine Pljevlja za prošlu godinu.

Zakonom o zaradama zapslenih u javnom sektoru propisano je da “prilikom planiranja budžeta, lokalna samouprava čije obaveze po osnovu otplate hartija od vrijednosti, kredita, garancija i poreza i doprinosa prelaze 10 odsto tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, dužna je da smanji sredstva za zarade za 10 odsto”.

Zarade nije u obavezi da smanjuje samo lokalna samouprava koja uredno izmiruje sve obaveze.

Opština je bila u obavezi da smanji sredstva za zarade za 10 odsto, s obzirom na to da su joj obaveze po osnovu kredita, poreza i doprinosa prelazile 10 odsto tekućih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini, a koji su u 2017. iznosili 12,19 miliona eura.

Revizor navodi da Opština lani nije platila poreze i doprinose na zarade, dok su isplate prireza na porez za 2018. djelimično plaćene.

Ukupne neizmirene poreske dažbine u prošloj godini iznosile su 1.123.643 eura.

Na kraju prošle godine, kako je naveo revizor, Opština Pljevlja imala je 262 radnika zaposlena na neodređeno vrijeme, tri manje nego godinu ranije.

Nije navedeno koliko je radnika angažovano po ugovoru o djelu. Izdaci za bruto-zarade učestvuju sa 13,22 odsto u ukupnim izdacima budžeta Opštine.

Odbornica Nove, pravnica Slavica Batizić, ocijenila je da bi primjena odredbe Zakona o smanjenju zarada najviše ugrozila kadar sa srednjom stručnom spremom koji ima mala primanja.

Ona kaže da je mogla da se ispoštuje zakonska obaveza da nijesu povećavane zarade funkcionerima.

“Ukoliko bi se primijenio ovaj korektivni faktor za srednji kadar, to ne bi imalo smisla i u tom dijelu bi trebalo da se odreaguje na vrijeme prije nego što se primijeni primjedba revizora”