FINANSIRANJE PROJEKATA

Ministarstvo potpisalo ugovore sa 31 NVO

Ministar Kemal Purišić je rekao da je najvažniji cilj Vlade poboljšanje kvaliteta života građana
983 pregleda 1 komentar(a)
Sa potpisivanja ugovora, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Sa potpisivanja ugovora, Foto: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ministarstvo rada i socijalnog staranja (MRSS) potpisalo je danas ugovore o finansiranju projekata nevladinih organizacija u 2019. godini.

Ministar Kemal Purišić kazao je, kako je saopšteno iz MRSS, da se potpisivanjem ugovora o finansiranju 31 projekta, koje su pripremile i kandidovale nevladine organizacije, planiraju postići najmanje dva važna cilja.

„S jedne strane, stvorićemo potrebne uslove da NVO pružaju usluge socijalne zaštite značajnom broju građana koji se nalaze u nekom od prepoznatih rizika, a sa druge strane ojačat ćemo ukupne kapacitete NVO i unaprijediti našu međusobnu saradnju u ovim važnim oblastima," kazao je Purišić.

On je rekao da je najvažniji cilj Vlade poboljšanje kvaliteta života građana.

„Unapređenje prava osoba sa invaliditetom, poboljšanje položaja starijih osoba u Crnoj Gori, zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, te zaštita i zdravlje na radu, bitno opredjeljuju kvalitet života naših građana i predstavljaju ozbiljan izazov za humanizaciju našeg društva i uključenost svih u društvene tokove“, naveo je Purišić.

Shodno odgovarajućoj odluci Vlade, a na predlog MRSS, unaprjeđenje prilika u ovim oblastima se smatra prioritetom i javnim interesom i za te namjene su, kako je istakao, kroz projekte koje će realizovati NVO u ovoj godini opredijeljena sredstva od 705.457 eura.

„Od tog iznosa, za unapređenje kvaliteta usluga socijalne zaštite opredijeljena su sredstva u iznosu od 586.000 eura, dok je za unapređenje zaštite i zdravlja na radu izdvojeno 119.457 eura. Komisije su pomenuta sredstva opredijelile za projekte koji su najbolje ocijenjeni od strane nezavisnih procjenjivača“, pojasnio je ministar.

Na javnom konkursu, Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“, kako je saopštio, od 49 kandidovanih, podržano je 12 projekata, ukupne vrijednosti 390.000 eura, koliko je i bilo predviđeno.

„Na javnom konkursu „Podrška starijim licima za život u zajednici“, od sedam kandidovanih projekata, odabrano je šest, vrijednosti 110.000 eura“, kazao je Purišić.

Na javnom konkursu „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“, od sedam kandidovanih projekata, odabrano je šest, vrijednosti 85.000 eura.

„Možemo da konstatujemo da će ukupno biti uposleno 256 lica, angažovano 288 volontera, dok će se usluge pružati za oko 1.333 korisnika socijalne i dječje zaštite“, rekao je ministar.

Istakao je da nevladine organizacije u Crnoj Gori, u dužem periodu, shodno važećim propisima, pružaju niz važnih socijalnih usluga, upotpunjujući tako ukupne kapacitete države u važnoj oblasti socijalne zaštite.

Puršić je dodao i da je na javnom konkursu „Zaštita i zdravlje na radu za sve aktere u procesu rada“, od osam kandidovanih projekata, odabrano sedam, vrijednosti 120.000 eura.

„Potpisivanje ugovora sa nevladinim organizacijama u oblasti zaštite i zdravlja na radu doprinijeće smanjenju broja povreda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi sa radom, suzbijanju zdravstvenih problema tokom radnog vijeka, smanjenju smrtnih, kolektivnih i teških povreda na radu. Poseban akcenat stavljen je na zaštitu i zdravlja na radu zaposlenih žena za vrijeme trudnoće, lica mlađih od 18 godina života, kao i lica sa invaliditetom“, kazao je Purišić.

On je naveo da će glavni korisnici projekta u ovoj oblasti koji će se finansirati putem javnog konkursa biti 50 poslodavaca koji se bave različitim djelatnostima i najmanje 200 zaposlenih u okviru njihovog poslovanja.

„Naš je cilj da dalje jačamo kapacitete NVO u projektnim oblastima i sredinama gdje oni nijesu na poželjnom nivou, pa će sredstva moći da se koriste i za stvaranje prostornih, tehničkih i kadrovskih uslova za licenciranje pružalaca socijalnih usluga“, dodao je Purišić i zaključio da se tako na najbolji način obezbjeđuje strateško partnerstvo MRSS i NVO u realizaciji prioritetnih aktivnosti u oblasti za koje je nadležno ovo ministarstvo.