REAGOVALI NA TVRDNJE GRADONAČELNIKA BUDVE

MJU: Broj policajaca se utvrđuje prema broju stanovnika

934 pregleda 0 komentar(a)
Budvansko šetalište uoči uklanjanja privremenih objekata, Foto: Boris Pejović
Budvansko šetalište uoči uklanjanja privremenih objekata, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo javne uprave reagovalo je na tvrdnje gradonačelnika Budve Marka Carevića, koje je iznio u tekstu “Neko ko čuva 20 ovaca bolje bi sve organizovao”. 

Iz Ministarstva su naveli da je Opština tražila saglasnost za zapošljavanje deset novih komunalnih policajaca, i da je odgovor dobila u zakonskom roku.

„Zakonom o komunalnoj policiji propisano je da služba komunalne policije ne može imati manje od tri komunalna policajca (citirana odredba se odnosi na broj komunalnih policijaca, a ne komunalnih inspektora kako se navodi u tekstu) i da se broj komunalnih policajaca utvrđuje prema broju stanovnika prema posljednjem popisu, tako da se na svakih 5.000 stanovnika određuje po još jedan komunalni policajac.

Shodno navedenom, Opština se obratila Ministarstvu zahtjevom od 2. jula 2019. godine u kojem traži saglasnost za uvećanje broja komunalnih policajaca za 10. Ministarstvo je u zakonskom roku, tačnije 24. jula 2019. godine odgovorilo na zahtjev, te ne stoji konstatacija predsjednika opštine Budva da je odgovoreno nakon 40 dana, i dostavilo mišljenje u kojem je navedeno da nijesmo saglasni da se uveća broj komunalnih policajaca.

Naime, prema zvaničnom popisu stanovništva, opština Budva ima 19.218 stanovnika, što pored osnovnog broja komunalnih policajaca (tri) daje osnov za zaposlenje još dodatna tri. Dakle, ukupno šest komunalnih policajaca angažovanih u opštini Budva. Samo u 2018. godini Opština Budva je zaposlila deset novih komunalnih policajaca, što potvrđuje da već sada imaju mnogo više od Zakonom utvrđenog limita. Što, kada govorimo o višku zaposlenih, nije samo slučaj sa Službom komunalne inspekcije i policije već sa cjelokupnom Opštinom o čemu je više puta govorio i predsjednik Opštine.

Takođe, posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o komunalnoj policiji predviđena je mogućnost da, kada je povećan obim poslova komunalne policije u opštini, može zaključiti sporazum sa drugom opštinom da poslove komunalne policije na njenoj teritoriji vrši komunalna policija druge opštine. Ova norma je propisana upravo vodeći se interesima opština, naročito primorskih da tokom ljetnje sezone mogu angažovati veći broj komunalnih policajaca i iz drugih opština, i na taj način ojačati kadrovske kapacitete kako bi efikasno realizovali planirane aktivnosti, bez novih zapošljavanja.

Dodatno podsjećamo da je Vlada 6. jula 2018. godine donijela Plan optimizacije javne uprave koji se odnosi i na jedinice lokalne samouprave, a u cilju stvaranja finansijski održive, efikasne i servisno orjentisane javne uprave.

Ministarstvo je i u ovom slučaju postupilo isključivo poštujući zakon i interese građana Budve. U tom smislu, naglašavamo da ćemo svako postupanje i zapošljanje mimo zakona tretirati kroz nadzor i rad Upravne inspekcije“, navodi se u reagovanju.