NADLEŽNI NE ZNAJU ČIJI JE VIDEO NADZOR NA ULAZU U KOTOR

Sad samo jedna kamera snima nezakonito

“Vijesti” su prije više od tri godine otkrile da mafija snima Kotor kamerama postavljenim na brojnim lokacijama. Od tada, video-nadzor uklanjan je i vraćan nekoliko puta
11123 pregleda 12 komentar(a)
Kotor bio pokriven kamerama, Foto: Boris Pejović
Kotor bio pokriven kamerama, Foto: Boris Pejović

Većina “novih” kamera u Kotoru nije postavljena u skladu sa zakonom, ali samo za jednu nadležni ne znaju čija je - postavljena na stubu rasvjete ispred tunela Vrmac, preživjela je i veliku akciju policije i tužilaštva prije tri godine.

Nadležni su tek sada utvrdili da je postavljena nezakonito, ali ne i ko je sa tog stuba godinama nezakonito nadzirao one koji ulaze i izlaze iz tog primorskog grada.

To proizlazi iz odgovora Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama, dostavljenih “Vijestima”.

Iz Agencije su naložili Opštini Kotor da ukloni video-nadzor sa tog stuba, ali su gradske vlasti u primjedbi istakle da kameru treba da skine onaj ko ju je postavio.

Njihov prigovor je odbijen uz obrazloženje - da kameru moraju ukloniti jer Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora gazduje tom površinom.

“Vijesti” su prije više od tri godine otkrile da mafija snima Kotor kamerama postavljenim na brojnim lokacijama. Od tada, video-nadzor uklanjan je i vraćan nekoliko puta - nakon prvih akcija AZLP, policije i tužilaštva, kriminalci su ponovo postavljali kamere na javnim površinama i pomoću njih nadzirali jedni druge.

Iz Agencije su “Vijestima” objasnili da su 20. juna donijeli Rješenje: “I naredili Opštini Kotor da se kamera instalirana na metalnom stubu javne rasvjete kojim gazduje Opština Kotor, ispred tunela Vrmac (iz pravca Kotora) koja vrši video-nadzor javne površine, ukloni u roku od 15 dana od dana prijema ovog Rješenja”.

Istakli su da su pitanja “Vijesti” o novim kamerama pretočili u Inicijativu za vršenje nadzora i utvrdili da je na tom stubu postavljena jedna kamera od strane N.N. lica, ali i da je nesporno da je metalni stub javne rasvjete u vlasništvu Opštine Kotor - Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora.

Utvrdili su i da je postavljena kamera, koja svojim opsegom zahvata javnu površinu, instalirana suprotno članovima 35, 37 i 40 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Iz Agencije na čelu sa Muhamed Gjokaj kazali su da je Direkcija blagovremeno izjavila Primjedbu:

“U Primjedbi se navodi da Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora nije u saznanju ko je postavio kameru na metalnom stubu javne rasvete koji se nalazi ispred tunela Vrmac; da je neophodno da nadležni organi istraže ko je korisnik podataka koji se snimaju, odnosno ko je i za čije potrebe postavio kameru, te da se tom korisniku naloži uklanjanje iste”.

Ipak, Savjet AZLP je nakon razmatranja navoda iz Zapisnika o izvršenom nadzoru i spisa predmeta odlučio da kameru mora ukloniti Direkcija, jer je Zakonom predviđeno da uklanjanje vrši subjekat koji upravlja javnom površinom, odnosno objektom na kojem su postavljena sredstva kojima se vrši video-nadzor.

“Činjenica da je na metalnom stubu javne rasvete postavljen video-nadzor od starne N. N. lica ne oslobađa od odgovornosti Opštinu Kotor da, shodno članu 40a Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, postupi po nalogu Agencije... Primjenom ovlašćenja datih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ovlašćena LICA - kontrolori Agencije u postupku nadzora utvrđuju da li je, u konkretnom slučaju, video-nadzor instaliran u proceduri i na način propisan ZZPL-om, te s tim u vezi ukoliko se utvrdi, što je u predmetnom slučaju, da je nezakonito instaliran video-nadzor javne površine primjenom gore navedenog čl.40a ZZPL-a, izriču se mjere na otklanjanju nepravilnosti odnosno uklanjanju sredstava kojima se vrši video-nadzor. Stoga, navodi iz Primjedbe da Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora nije u saznanju ko je instalirao video-nadzor, odnosno da nakon što nadležni organi istraže ko je korisnik podataka koji se snimaju, istom se naloži uklanjanje video-nadzora, nisu od uticaja na odlučivanje u ovoj pravnoj stvari”, objasnili su iz AZLP-a.

Neki poštuju naloge Agencije

Iz Agencije su objasnili da su ponovnim nadzorom utvrdili da je Šoping centar “Kamelija” postupio po ranijem rješenju i preusmjerio video-nadzor da snima u skladu sa Zakonom.

Kazali su i da im se odgovorni iz Jugopetrola, Gradske pijace i tunela Vrmac nijesu obraćali kao nadzorom organu, uprkos postavljenim kamerama.

Zbog toga, kontrolori će provjeriti i kako oni snimaju.

Preporučujemo za Vas