ZAHTJEVI CGO I INSTITUTA ALTERNATIVA

Savjetu ASK prioritet da bude sukob interesa državnih "stanara"

Centar za građansko obrazovanje i Institut Alternativa tražili od Savjeta Agencije da naloži ispitivanje ko je sve od onih koji su dobili stan ili kredit prekršio Zakon. Traže i da se ispitaju podaci iz kartona koji je prijavio direktor Agencije
5838 pregleda 1 komentar(a)
Sa jedne od ranijih sjednica Savjeta Agencije, Foto: Zoran Đurić
Sa jedne od ranijih sjednica Savjeta Agencije, Foto: Zoran Đurić

Centar za građansko obrazovanje (CGO) i Institut alternativa (IA) zatražili su juče od Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije da jedan od prioriteta u radu bude ispitivanje ko je od onih koji su od države dobili stan ili stambeni kredit pod povoljnim uslovima prekršio Zakon o sprečavanju korupcije.

Vladina Komisija za stambena pitanja je prije desetak dana po nalogu premijera Duška Markovića objelodanila spisak 95 osoba koje su od početka njegovog mandata dobile stan ili stambeni kredit, a za mnoge od kojih su “Vijesti”, ali i drugi mediji, u međuvremenu pisali da nisu poštovali Zakon.

Uoči današnje sjednice Savjeta Agencije, čelnici CGO-a i IA Daliborka Uljarević i Stevo Muk zatražili su od njegovih članova hitno pokretanje postupka koji bi uključio detaljnu provjeru imovinskih kartona svih koji se nalaze na spisku, ali i prikupljanje informacija od strane Vlade o ranije dodijeljenim stanovima i kreditima uz provjeru i njihovih imovinskih kartona.

“Tražimo i utvrđivanje da li su dodijeljeni stanovi i krediti doveli do sukoba interesa tih javnih funkcionera. U vezi sa potencijalnim sukobom interesa koji su dobitnici ovih kredita i stanova mogli imati, posebno ukazujemo na činjenicu da je među njima ne mali broj onih koji ne pripadaju izvršnoj vlasti i koji u skladu sa principom podjele vlasti, ali i djelovanja nezavisnih institucija, treba da kontrolišu izvršnu vlast ili da štite prava građana ukoliko su ona ugrožena upravo od strane izvršne vlasti”, stoji u njihovoj inicijativi.

Među njima su, na primjer, stanove dobila dva specijalna tužioca, a kredite predsjednici pet sudova, šest sudija i osam tužilaca.

“Očekujemo da novi sastav Savjeta Agencije ovo prioritetno stavi na svoj dnevni red i u skladu sa članom 88 Zakona, koji određuje nadležnost Savjeta Agencije, da instrukcije o prioritetnom postupanju povodom ovog pitanja direktoru Agencije, ali i da izvrši provjeru podataka iz izvještaja o prihodima i imovini direktora Agencije”, navodi se u inicijativi u koju su “Vijesti” imale uvid.

Direktor Agencije Sreten Radonjić je među onima koji su dobili kredit od 40.000 eura, ali ga nije prijavio u kartonu. Radonjić tvrdi da nije imao obavezu da ga prijavi jer ga u tom trenutku nije iskoristio, ali da je o njemu obavijestio i Agenciju i Savjet.

“Vijesti” su prošlog ponedjeljka objavile da četvoro od trinaestoro onih koji su dobili stan nije novu nekretninu prijavilo u posebnim kartonima koji tretiraju uvećanje imovine vrijednosti veće od 5.000, a da je oko 15 onih koji su dobili kredite i do 40.000 eura ali ih nisu prijavili u godišnjim kartonima.

Savjet Agencije bi na današnjoj sjednici trebalo da izabere predsjednika, koji se bira većinom glasova od ukupnog broja članova.

Skupština je u julu izabrala novi sastav Savjeta, u kojem su bivši članovi Goranka Vučinić i Gavrilo Čabarkapa, ali i Zlatko Vujović, Momčilo Radulović i Rifat Hadrović.

Vujović je ranije kazao da će inicirati na sjednici provjeru navoda medija o dobitnicima stanova i kredita.

TV Vijesti su juče objavile da je sama Odluka o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba funkcionera sporna sa pravnog stanovišta, posebno članovi 6 i 7, koji se tiču prethodne imovine i zamjene nekretnina. Budislav Minić iz Organizacije KOD ocijenio je da je odluka namjerno puna pravnih nejasnoća da bi se tumačila u skladu sa Vladinim potrebama.

Ni poslije godinu i tri mjeseca nije riješena inicijativa CGO-a

CGO je ranije juče uputio novu urgenciju Savjetu Agencije kako bi poslije godinu i tri mjeseca dobili informacije o ishodu inicijative za pokretanje postupka protiv 25 poslanika vladajuće koalicije koji nisu prijavili tačne podatke u imovinskim kartonima.

“Vijesti” su početkom maja prošle godine prve ukazale da jedan broj poslanika, koji je primio varijable tokom 2017, nije uredno prijavio taj prihod, što su bili dužni po Zakonu o sprečavanju korupcije.

Izještavanje “Vijesti” o ovom pitanju je i dio dokaznog materijala koji je CGO tada podnio Agenciji. “Jasno je da postoji priličan otpor u rukovodstvu Agencije da se zakonito procesuiraju funkcioneri vladajuće koalicije čak i po uredno podnesenoj inicijativi CGO-a,” naveli su iz ove NVO.

“I pored niza obraćanja direktoru Agencije i ranijem Savjetu Agencije do danas smo uspjeli saznati samo da su pokrenuti postupci protiv 8 poslanika po ovom osnovu, pri čemu nikad nismo dobili imena tih 8 poslanika niti šta je bio rezultat pokrenutih postupaka. Takođe, u istom dopisu nam je navedno da ‘u odnosu na ostalih 17 postupci nijesu pokrenuti sa razloga što je provjerom konstatovano da je 9 poslanika izvršilo dopunu izvještaja, koja se odnosi na datu varijablu prije podnošenja naslovnog zahtjeva, dok se kod preostalih 8 u izvještajima nalaze mala odstupanja u prihodima, koja su posljedica obračuna kriznog poreza na dohodak fizičkih lica u izvještajima Poreske uprave’. Nikada nismo dobili ni imena poslanika po ovim kategorijama, niti objašnjenja kako je moguće da su pojedini poslanici mogli dopunjavati izvještaj nakon roka za podnošenje istog i koji je očito bio nepotpun i netačan”, stoji u urgenciji CGO–a, gdje se dodaje da ostaje nejasno ko tumači “mala odstupanja u prihodima” kao nešto što nije netačno i nepotpuno jer Zakon ne prepoznaje tu mogućnost.

Iz ove NVO su na kraju poručili da žele da vjeruju da će novi Savjet Agencije doprinijeti da se konačno ova inicijativa do kraja procesuira, kao i da neće imati selektivan pristup prema javnim funkcionerima.