Kecojević: Više urađeno na terenu, nego na usvajanju dokumenata

Kako stoji u saopštenju ekologa posebnu pažnju prisutnih izazazvala je tema koja se odnosila na buduće planove upravljanja otpadom u kontekstu kvaliteta vazduha i energetske efikasnosti te planiranih projekata
591 pregleda 0 komentar(a)
Sa okruglog stola, Foto: DMEN
Sa okruglog stola, Foto: DMEN

Iako je lokalna uprava Nikšića tokom proteklih deset godina uradila niz strateških dokumenata iz oblasti zaštite životne sredine značajan broj je nevažeći jer je istekao period za koji su rađeni. To je saopšteno na okruglom stolu „Lokalne ekološke politike (klimatske promjene, energetska efikasnost, kvalitet vazduha), analiza i smjernice“, koji je organizovala NVO Društvo mladih ekologa Nikšić (DMEN). Kako je kazao Dušan Babić, iz DMEN-a, u pojedinim dokumentima ima dosta nejasnoća u pogledu preduzetih mjera i ostvarenih rezultata. To je utvrđeno tokom analize lokalnih ekoloških politika koju je pomenuta NVO radila u protekla tri mjeseca. Prema riječima Babića „analizu ne treba shvatiti kao kritički dokument već kao afirmativan i podsticajan za donosioce odluka da na lokalnom nivou u budućnosti što više unaprijede planove i programe u ovim oblastima“.

„Ovaj dokument treba da pomogne u izradi ostalih strateških opštinskih dokumenta koji će se baviti kvalitetom vazduha, klimatskim promjenama i energetskom efikasnošću u narednom periodu“, kazao je Babić.

Sekretar Sekratarijata za investicije i projekte u Opštini Nikšić, Živko Kecojević, istakao je da je mnogo više urađeno na terenu nego na usvajanju dokumenata, kao i da u budućem periodu predstoji dosta toga da se uradi kako na ažuriranju postojećih tako i na donošenju nedostajućih dokumanta. Prema njegovim riječima značajan pomak napravljen je kada je Željezara Tosčelik pribavila integrisanu dozvolu od Agencije za zaštitu prirode i zaštitu živote sredine. Opština Nikšić, kazao je Kecojević, promoviše energetsku efikasnost podsticajnim mjerama tako što za metar kvadratni ugrađenog solarnog panela cijenu komunalnog opremanja objekta smanjuje za 100 eura, a za dok u programe energetske efikasnosti učestvuje sa 50 odsto sredstava.

Analiza koju je uradio DMEN ima za cilj da pruži osvrt na oblasti kao što su kvalitet vazduha, klimatske promjene i energetska efikasnost, njihovo tretiranje u relevantnim dokumentima kako na lokalnom tako i na državnom nivou, realizaciju mjera koje su relevantne za ove oblasti, kao i da ponudi preporuke za unapređenje lokalnih ekoloških politika.

Kako stoji u saopštenju ekologa posebnu pažnju prisutnih izazazvala je tema koja se odnosila na buduće planove upravljanja otpadom u kontekstu kvaliteta vazduha i energetske efikasnosti te planiranih projekata.

„Jovo Radulović, iz organizacije 'Župa u srcu', iznio je mišljenje da reciklaža nije u dovoljnoj mjeri zastupljena u lokalnoj zajednici, te da projekti termičke obrade otpada nijesu u skladu sa razvojnim šansama grada i da se treba više bazirati na razvoj poljopljivrede i turizma“, navodi se u saopštenju za javnost.

Okrugli sto, koji je okupio predstavnike NVO sektora iz Nikšića i lokalne uprave, organizovan je u sklopu projekta „ Jačanje kapaciteta za bolje ekološke politike“, koji je finansijski podržan kroz mali grant u okviru projekta “Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori” koji realizuje NVO Green Home uz finansijsku podršku Evropske Unije i Ministarstva javne uprave.

Bonus video: