MOGUĆE FATALNE POSLJEDICE

Neispravne žičare na Savinom kuku: Ljude vozite u smrt

Zbog kvarova i nedostataka, dugogodišnji nadzornik žičara na Savinom kuku upozorio na moguće katastrofalne posljedice, ali direktor TC “Durmitor” tvrdi da su njegove opomene “neutemeljene i paušalne”
21922 pregleda 25 komentar(a)
Žičara i juče “uredno” radila, Foto: Tina Popović
Žičara i juče “uredno” radila, Foto: Tina Popović

Žičare na Savinom kuku nijesu ispravne i ne bi se smjele upotrebljavati, jer bi to moglo dovesti do fatalnih posljedica.

Pomoćni motor nema uspostavu termičke zaštite, hidraulična spojnica je neispravna i na njoj su umjesto čeličnih osigurača zakucani drveni klinovi, kabl je star 30 godina, a hitna kočnica pušta ulje.

To je konstatovano u zapisniku o tehničkoj ispravnosti sačinjenom 3. avgusta, u koji su “Vijesti” imale uvid.

Direktor Turističkog centra “Durmitor” Milutin Tomić, međutim, tvrdi da su žičare na Savinom kuku ispravne i da imaju sertifikate za rad.

Pomoćnik izvršnog direktora i rukovodilac sektora tehničkih poslova i razvoja Skijališta Crne Gore Predrag Milanović, tvrdi da nije dobio ni zapisnik ni propratno pismo, ali i da o konstatovanim problemima ne zna ništa.

I Tomić je “Vijestima” rekao da nije upoznat sa zapisnikom koji je početkom avgusta sačinio Milan Jakšić, koji po ugovoru o djelu godinama obavlja poslove nadzora žičara “Savin kuk” I i II, a po potrebi ih i servisira.

Zapisnik potpisuju Jakšić i glavni rukovalac žičara Goran Kasalica.

“Nijesam upoznat sa zapisnikom. Žičare imaju sve upotrebne papire, tehnički pregledi su urađeni, snimana čelična užad i sve kompletno. Žičara bez ijednog prekida radi već tri mjeseca, sve ostalo su gluposti”, kazao je Tomić.

Objasnio je da je upotrebna dozvola koja važi godinu, za žičare “Savin kuk” I i II dobijena krajem decembra prošle godine.

“Upotrebna dozvola traje do 12. decembra 2019. godine. Mi radimo do 1. oktobra i krećemo remont za zimsku sezonu”, kazao je Tomić.

U Jakšićevom zapisniku, međutim, piše sasvim drugačije - da ništa ne štima i da se nedostaci što prije moraju otkloniti kako ne bi bilo ljudskih žrtava.

Na “Savinom kuku II”, Jakšić je evidentirao da dizel-motor nema uspostavu termičke zaštite, jer je pregorio elektromagnet.

Zbog toga je “skrenuo pažnju glavnom rukovaocu da rad bez zaštite može imati teške posljedice po sigurnost za ljude i opremu”.

Evidentirao je i da je neispravna hidraulična spojnica koja se nalazi između dizel-motora i redaktora, jer su na njoj, umjesto čeličnih čepova zakucani drveni:

“Razbijanjem drvenog klina posljedice mogu biti teške. Putnici se ne mogu spustiti osim da ih sa korpi spuštaju timovi Gosrke službe spasavanja, a oprema bi bila oštećena. Tahogenerator je popravljan, dograđivan i lijepljeni su mu stalni magneti, a star je preko 30 godina. Dakle, nepouzdan je i obavezno je hitno nabaviti novi, jer otkazivanjem tahogeneratora žičara ne može da radi”, piše u zapisniku.

Jakšić je evidentirao i da je punjač akumulatora neispravan, da je prekinut signalni kabl između stubova 2 i 3 i da anemometar nema instrument za mjerenje brzine i smjera vjetra. Na toj žičari neispravna je i kontrolna tabla dizel-motora, termoelent statora, a hitna kočnica pušta ulje na elektrohidrauličnom ventilu u ventilu za ručno otvaranje, konstatovao je Jakšić.

“Obavezno nabaviti original rezervne djelove za hitnu kočnicu, ali i za radnu kočnicu, koja pušta ulje iz reduktora jer je iskrivljena i oštećena od lavine”, napisao je Jakšić u zapisnuku dodajući da je potrebno zamijeniti i više sklopki.

“Napominjem glavnog rukovaoca žičara da ne postoji nijedan rezervni dio koji je neophodan. Nikakav, a posedbno ne nov, odgovarajući i kvalitetan”, piše u tom dokumentu u kom je pobrojano koji se sve rezervni djelovi hitno moraju nabaviti.

Prema njegovom izvještaju i na žičari “Savin kuk I” potreban je nov tahogenerator, anemometar i potrebno zamijeniti sklopke: “Hitna kočnica pušta ulje na ventilu za ručno otvaranje... Na motoru VB ne može se podmazati ležaj kod remenice, a to traje otkad je motor stigao sa zamjene ležaja... Treba ispitati otor izolacije i namotaja statora i rotora... Oštećen je signalni kabl između pogona i okretne stanice. Moraju se nabaviti i ugraditi nove grafitne pločice, kvalitetene i odgovarajuće, jer postojeće nijesu originalne”, piše u zapisniku.

U dopuni odgovora, Tomić tvrdi da su “u dijelu koji se odnosi na konkretne nepravilnosti koje je imenovani naveo, a odnose se na dizel-motor, elektromagnet, hidrauličnu spojnicu, tahogenerator, punjač akumulatora, kablove, anemometar, ležajeve, sklopke, grafitne pločice i rezervne djelove žičara, on su neutemeljene, paušalno date i ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju”.

Iako tvrdi da Jakšić iznosi “neutemeljene i paušalne” ocjene u vezi sa nepravilnostima, Tomić priznaje da ga je TC “Durmitor” angažovao “na poslovima vršenja nadzora rada žičara”.

“Shodno procedurama TC ‘Durmitor’ uredno se svake godine, pred početak i po završetku zimske i ljetnje turističke sezone, radi periodični redovni remont žičara i ski-liftova, a po izvršenom remontu pred početak zimske turističke sezone radi se tehnički pregled žičara i ski–liftova, pri čemu se rade potrebni servisi i remonti. U redovnim procedurama od strane ovlašćenih kuća, a po izvršenim servisima pribavljaju se nužni atesti i certifikati, nakon čega se od strane nadležnih organa izdaje odobrenje za rad”, kazao je Tomić.

Jakšić, koji decenijama po ugovoru o djelu radi na održavanju žičara, napisao je i da je obavezno podesiti balansere na stubovima 13 i 13 na silaznoj strani, ali i zamijeniti sve uočene neispravne linijske gume: “Nema novih, odgovarajućih, kvalitetnih rezervnih djelova. Žica nije pogonski spremna bez rezervnih djelova. Nabaviti rezervne djelove kao za ‘Savin kuk II’ i ugrađivati samo originalne”.

“Dalje, Goran Kasalica - glavni rukovaoc žičare je lice koje je zaposleno na neodređeno vrijeme i konkretnom prilikom njegovim potpisom je konstantovano da je primio predmetni izvještaj od Jakšić Milana, koji je nesumnjivo razmatran i po njemu postupljeno u dijelu urgentnih pitanja, pri čemu nijedna od navedenih stavki, kako smo već naveli, ne dovodi u pitanje bezbjedan rad žičara”, kaže Tomić.

Na pitanja o konstatovanim nepravilnostima iz zapisnika, Tomić, koji tvrdi da nije imao uvid u njega, odgovorio je da sve što je pobrojano radi.

“Možete da dođete i da se uvjerite u to”, poručio je on.

“Molim Boga da se ništa ne desi”

Uz zapisnik, Jakšić je poslao pismo Predragu Milanoviću, ali ovaj tvrdi da ga nije dobio. U pismu, koje je dostavljeno i “Vijestima” Jakšić je napisao da je simulirao ispad užeta, jer je neko skinuo original grafite koji sa iglom služe za kontrolu položaja ručnog užeta.

“Igla pukne, a grafit ostane čitav, jer je neko, ne znam kada, skinuo originalne i postavio mnogo deblje. Dakle, u praksi bi se moglo desiti da ispadne uže, žica ne može da stane, nema sigurnosti i katastrofa. Ovo će se dogoditi i kada radi na elektropogon i na pomoćni pogon (dizel–motor). Prije neki dan bilo je 150 ljudi na žici, među njima tridesetoro djece, pa i sin Duška Markovića”, piše u pismu.

Napisao je da se čudi da niko od nadležnih ne reaguje, iako svi znaju za probleme jer ih je bezbroj puta upozoravao.

I njemu je detaljno napisao da signalni kabl može biti veliki problem, da je od 19 žica 10 u prekidu i da postoji opasnost da se i preostale prekinu: “Ovo je gumeni kabl star preko 30 godina, stalno izložen kiši, snijegu, vjetru, mrazu, suncu... Nema apsolutno nikakvih rezervnih djelova, nijedan. Ništa se ne nabavlja, žice rade i nema zastoja, zato što ja radim stvari koje ne bih smio i molim Boga da se ništa ne desi”.

Liftovi su kritični, ali još smo na vrijeme

Pismom poslatim Milanoviću, Jakšić je tražio od njega da o svim problemima hitno obavijesti Milutina Tomića i Zorana Vukčevića jer – “još nije kasno”.

“Još se ništa nije desilo i još se može i mora odmah reagovati.... Liftovi su kritični, posebno potisni stubovi, sajla ide naprijed, uzdužni profili nisu u redu, raspored i većina stubova i oprema na stubovima, to je moje mišljenje. Ovo treba riješiti sada na vrijeme, prije sezone”. Objašnjava da je vidio da se nešto katastrofalno može desiti i da je morao nekako reagovati.

“Ne znam o čemu pričate, majke mi”

“Ne znam o čemu pričate, majke mi”, kazao je pomoćnik izvršnog direktora i rukovodilac sektora tehničkih poslova i razvoja Skijališta Crne Gore Predrag Milanović, nakon što je saslušao pitanja novinara “Vijesti”.

Upitan da li, ako ne zna ništa o pismu, zna u kakvom je stanju žičara na Savinom kuku, kazao je ne zna ništa ni o pismu i ni o bilo čemu drugom:

“Ja ne mogu da dajem izjave novinarima, pitanje možete da pošaljete na mejl”, kazao je on ne želeći da kaže ni mejl na koji se mogu poslati pitanja.