VLADA USVOJILA STRATEGIJE REFORME PRAVOSUĐA I DONIJELA AKCIONI PLAN

Laković Drašković: Crna Gora će nastaviti sa reformom pravosudnog sistema

Laković Drašković je nakon sjednice Vlade rekla je da su prethodnom periodu učinjeni brojni pozitivni pomaci u oblasti reforme pravosuđa
1205 pregleda 0 komentar(a)
Marijana Laković Drašković, Foto: Vlada Crne Gore
Marijana Laković Drašković, Foto: Vlada Crne Gore

Crna Gora će nastaviti sa reformom pravosudnog sistema kako bi građanima obezbijedila efikasnije ostvarivanje i zaštitu prava, a dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaće prioritet, saopštila je generalna direktorica Direktorata za pravosuđe u Ministarstvu pravde, Marijana Laković Drašković.

Ona je kazala da je Vlada danas usvojila Strategije reforme pravosuđa za period 2019-2022 godina i donijela Akcioni plan za period 2019-2020 godina.

Laković Drašković je nakon sjednice Vlade rekla je da su prethodnom periodu učinjeni brojni pozitivni pomaci u oblasti reforme pravosuđa.

Ona je istakla usvajanje amandmana na Ustav kojima je ojačana nezavisnost pravosuđa, izmjena, racionalizaciju mreže sudova i prekršajnog sistema, unaprjeđenje krivičnog i građanskog zakonodavstva, skraćivanje dužine trajanja postupaka i smanjenje broja zaostalih sudskih predmeta, jačanje dostupnosti, transparentnosti i javnog povjerenja u pravosuđe.

"Rezultati ove reforme su građanima i privredi obezbijedili bolju zaštitu prava i brži pristup pravdi, ali u pojedinim sferama i dalje postoji značajan prostor za unaprjeđenje", istakla je Laković Drašković.

Usvajanjem Strategije reforme pravosuđa i pratećeg akcionog plana, kako je dodala, nastavlja se sa sprovođenjem najznačajnijih reformskih prioriteta utvrđenih u pregovaračkom procesu za poglavlje 23, u cilju efikasnijeg ostvarivanja i zaštite prava i sloboda građana.

Prema riječima Laković Drašković, reformske aktivnosti u narednom periodu biće usmjerene ka ostvarivanju ključnih strateških ciljeva.

"Dalje jačanje nezavisnosti, nepristrasnosti i odgovornosti pravosuđa ostaje prioritet Crne Gore u procesu evropskih integracija", poručila je ona.

Laković Drašković je kazala da će veći nivo efikasnosti pravosudnog sistema unaprijediti kvalitet poštovanja ljudskih prava i vladavine prava, a da jačanje dostupnosti i transparentnosti pravosudnih institucija treba da rezultira većim stepenom javnog povjerenja građana u pravosuđe.

"Reformski procesi doprinijeće i unaprjeđenju međunarodne i regionalne pravosudne saradnje i daljoj izgradnji kapaciteta pravosudnih institucija", dodala je Laković Drašković.

Kako je objasnila, poseban dio Strategije biće posvećen strateškim smjernicama čiji je cilj reforma i dalji razvoj pravosudnih i drugih institucija u funkciji pravosuđa.

Ona je kazala da dosadašnji rezultati obavezuju na dalju posvećenost za punu implementaciju zakona i primjenu prakse Evropskog suda za ljudska prava i međunarodnih standarda.