GRADILIŠTE UZ MAGISTRALU - KOMŠIJE NEGODUJU

Boje se da zgrada ne pokrene klizište

Sekulić je dodala da su urbanističko-tehnički uslovi za ovaj objekat izdati 2012.godine na osnovu važećeg planskog dokumenta DUP „Srbina“
110 pregleda 1 komentar(a)
_Zgrada Jadranska magistrala, Foto: Slavica Kosić
_Zgrada Jadranska magistrala, Foto: Slavica Kosić
Ažurirano: 09.03.2018. 21:22h

U Ulici X hercegovačke brigade u Herceg Novom neposredno uz Jadransku magistralu počele su pripreme za gradnju poslovno stambenog objekta površine 1041,22 metara kvadratnih, što je izazvalo negodvanje komšija.

Investitor je ruski državljanin Sergej Nikolajevič Šepelev, a građevinsku dozvolu je izdao Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju,pod brojem 02-3-360-12/2017 od 18.01.2018.godine.

Mještani tog dijela grada u blizini Autobuske stanice strahuju da bi objekat tih gabarita mogao pokrenuti klizište. Podsjetićemo da su na klizište i potrebu njegove sanacije ukazali stručnjaci Instituta za građevinarstvo čiji je zadatak sanacija tvrđave Kanli kula iz 16 vijeka koja je u blizini tog gradilišta.

Žale se i da objekat zaklanja pogled ka moru i umanjuje kvalitet stanovanja dijela stanovnika okolnih stambenih zgrada. Tvrde i da projektovani objekat arhitektonskim rješenjem nije u skladu sa ambijentom. Marina Sekulić, sekretarka Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, kazala je da Sekretarijat nije izdao građevinsku dozvolu za izgradnju, kao što piše na tabli na gradilištu, jer to i nije u njegovoj nadležnosti. Ona je objasnila da je glavni gradski arhitekta dao saglasnost na idejno rješenje objekta, što predstavlja samo jedan od preduslova za podnošenje prijave građenja objekta u skladu sa članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata.

„Nakon što investitor pribavi saglasnost na Idejno rješenje zgrade, potrebno je izraditi glavni projekat sa izvještajem o pozitivnoj reviziji, pribaviti cjelokupnu dokumentaciju propisanu članom 91 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata i tada podnijeti prijavu građenja nadležnom inspekcijskom organu. Uz prijavu se dostavlja cjelokupna dokumentacija propisana Zakonom, kao i dokaz o izmirenoj naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, ukoliko plaćanje nije isključeno za tu vrstu objekta“, objasnila je Sekulić, ističući da investitor tada podnosi nadležnom inspekcijskom organu prijavu građenja.

Sekulić je dodala da su urbanističko-tehnički uslovi za ovaj objekat izdati 2012.godine na osnovu važećeg planskog dokumenta DUP „Srbina“.

Objasnila je da je za usklađenost projekta sa urbanističko-tehničkim uslovima (spratnost objekta, građevinska i regulaciona linija, koeficijenti zauzetosti i pokrivenosti i svi ostali propisani uslovi), odgovoran revident tehničke dokumentacije kojeg imenuje investitor, navodeći da „odgovornost za projektovanje objekata i poštovanje propisanih parametara datih planskim dokumentom, snose projektant i revident tehničke dokumentacije.

Mještani naselja u neposrednoj blizini gradilišta najavljuju da će Ministarstvu održivog razvoja i turizma uputiti žalbu.