NAKON PROCJENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

Vlada ne smije da pokloni Bistricu biznismenima: Buriću zaustaviti proceduru

“Na osnovu dosadašnje prakse jasno je da su ekološke štete veće od bilo kakvih benefita za lokalno stanovništvo i da jedinu korist imaju kontroverzni biznismeni koji se, uz povlašćeni položaj, bave svim i svačim”, kazao je Perović
7614 pregleda 5 komentar(a)
Bistrica u dijelu kroz Đalovića klisuru, Foto: Psk Akovo
Bistrica u dijelu kroz Đalovića klisuru, Foto: Psk Akovo

Direktor NVO Ekološki pokret “Ozon” i jedan od aktivista Koalicije za održivi razvoj (KOR), Aleksandar Perović pozvao je Vladu da nakon procjene uticaja na životnu sredinu zaustavi proceduru izgradnje male hidroelektrane na rijeci Bistrici u Bijelom Polju.

Na vode te rijeke koncesiju je dobio konzorcijum “Bistrica clean energy”, u kojem je većinski vlasnik, sa 98 odsto udjela, kompanija “BP Hidropower” Žarka Burića, vlasnika podgoričkog hotela “Hilton”. 

Svoj revolt iskazali su i mještani i brojni Bjelopoljci, koji su su ranije pozvali vlasnika hotela “Hilton” da odustane od gradnje mHE na rijeci Bistrici, poručujući mu da će ukoliko to ne učini, organizovati protest, ali ne u Bijelom Polju, već ispred njegovog hotela u centru Podgorice.

“Na osnovu dosadašnje prakse jasno je da su ekološke štete veće od bilo kakvih benefita za lokalno stanovništvo i da jedinu korist imaju kontroverzni biznismeni koji se, uz povlašćeni položaj, bave svim i svačim”, kazao je Perović.

Na sajtu Opštine Bijelo Polje objavljen je zahtjev tog konzorcijuma, kojim su od Agencije za zaštitu životne sredine tražili da odluči o potrebi elaborata o procjeni uticaja na životnu sredinu.

S obzirom na to da je propisano da se za mini hidroelektrane čija je snaga veća od jednog megavata mora raditi takav dokument, Agencija je tako i odlučila.

“Kroz javnu raspravu za elaborat moraju se dati komentari o svim negativnim uticajima na životnu sredinu, što ćemo i uraditi”, kazao je Perović.

U dokumentaciji koja je dostavljena Agenciji konstatovano je da se u blizini vodozahvata, sa istočne strane, nalazi Đalovića klisura sa Đalovića pećinom, koja je zaštićeno prirodno dobro, ali i to što u samoj rijeci i na zemljište oko korita rijeke mogu nastati zagađenja od eventualnih ispuštanja ulja, maziva i goriva iz mehanizacije.

U Zahtjevu za odlučivanje o potrebi elaborata napisano je i da deponije građevinskih materijala, ukoliko su nedovoljno zaštićene, takođe mogu biti potencijalni izvor zagađenja: “Posebno u periodu kiša jakog intenziteta, kao i voda sa pristupnih puteva i parkirališta građevinske mehanizacije”, ali i da će “izgradnja mHE i pratećih objekata imaće određeni uticaj na život organizama koji žive u vodotoku i njenoj bližoj okolini”.

“Populacije nekih vodenih vrsta će se smanjiti (ribe, vodeni insekti, vodene grinje, pijavice,...). Mnoge vrste će morati da migriraju i prilagode se novim uslovima (to se posebno odnosi na životinje koje žive na potezu od vodozahvata do elektrane). Ukoliko im to uspije, stabilne populacije formiraće tek poslije dužeg vremenskog perioda (na primjer 10-tak godina ili duže)”, piše u dokumentaciji.

Konstatovano je i da će smanjenje količine vode u vodotoku, iskopavanja i slične aktivnosti, negativno uticati na biljni i životinjski svijet tog prostora.

“Radovi koji će se izvoditi u toku izgradnje mHE podrazumijevaju povećanu prisutnost ljudi i građevinske mehanizacije, a samim tim i povećan nivo buke. Životinje koje ovdje žive privremeno će napustiti svoja staništa i emigrirati u okolno područje (ovo se posebno i u najvećoj mjeri odnosi na živi svijet koji je u zoni direktnog uticaja planiranog zahvata)”, piše u dokumentaciji.

Objašnjeno je da je taj negativan uticaj privremenog karaktera i odnosi se na vrijeme tokom kojeg će se graditi mHE sa pratećim objektima.

Mekić: Branićemo Bistricu do kraja

Mještani Bistrice jasno su protiv gradnje mini hidroelektrane na toj rijeci, i spremni su se do kraja boriti kako bi je odbranili od stavljanja u cijevi. 

To je “Vijestima” rekao eko-aktivista iz Bijelog Polja Denis Mekić, koji je najavio je da će, ukoliko bude nužno, da bi odbranili Bistricu, nakon što iskoriste sva pravna sredstva, organizovati i proteste.

Mekić je kazao da je razgovarao sa mještanima Bistrice i da su jednoglasni u naumu da odbrane rijeku.

“Sada obavještavamo javnost o ovom problemu i implikacijama na životnu sredinu, živote ljudi ovog kraja. Nakon svih iskorišćenih pravnih sredstava koje pokrećemo bićemo spremni i svim drugim sredstvima braniti Bistricu, uključujući i protest građana”, rekao je Mekić.