MUP DOBIO DOZVOLU ZA VIDEO-NADZOR

Snimaće se Podgorica, Bar, Budva i Cetinje

Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da postavi kamere za video-nadzor
21299 pregleda 21 komentar(a)
Kamere na centralnom nikšićkom trgu - Ilustracija, Foto: Boris Pejović
Kamere na centralnom nikšićkom trgu - Ilustracija, Foto: Boris Pejović

Agencija za zaštitu ličnih podataka (AZLP) dala je saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova da postavi kamere za video-nadzor nad javnim površinama na teritoriji Podgorice, Bara, Budve i Cetinja.

Prema dokumentima u koje su “Vijesti” imale uvid, Savjet Agencije je saglasnost dao na sjednici 12. avgusta, a MUP su obavezali da u roku od šest mjeseci donese “interno pravilo obrade i zaštite ličnih podataka za evidenciju video-nadzora javnih površina”.

Naglašeno je da je rok korišćenja i čuvanja podataka 30 dana, a da se izuzeti video-zapisi koriste do okončanja krivičnog ili prekršajnog postupka, nakon čega se čuvaju za učinioce krivičnih djela tri godine, izvršioce prekršaja jednu godinu, za osobe za kojima se traga dok ne budu nađene.

“Njime će se detaljno precizirati organizacione, kadrovske, logističke, tehničke procedure i mjere za zaštitu ličnih podataka, kako bi se spriječilo slučajno ili namjerno neovlašćeno uništavanje podataka, promjena ili gubitak, kao i neovlašćen pristup, korišćenje ili prenos ličnih podataka. MUP je takođe u obavezi da sa Upravom policije zaključi pisani ugovor o obradi ličnih podataka, saglasno Zakonu o zaštit podataka o ličnosti. Ugovorom je potrebno urediti međusobna prava i obaveze rukovaoca i obrađivača, a naročito obavezu obrađivača da postupa po uputstvima rukovaoca zbirke ličnih podataka. Nakon zaključivanja predmetnog sporazuma sa istim, MUP je dužan da upozna ovu Agenciju”, stoji u rješenju AZLP-a.

“Vijesti” su više puta objavljivale da su kamere nezakonito postavljene u Kotoru i Nikšiću.

Prije više od tri godine, “Vijesti” su otkrile da mafija snima Kotor kamerama postavljenim na brojnim lokacijama. Od tada, video-nadzor uklanjan je i vraćan nekoliko puta nakon prvih akcija AZLP-a, policije i tužilaštva. Nadležni su tokom ljeta utvrdili da većina “novih” kamera u Kotoru nije postavljena u skladu sa zakonom, ali samo za jednu nadležni ne znaju čija je - postavljena je na stubu rasvjete ispred tunela Vrmac.

Kad je Nikšić u pitanju, tužilaštvo istražuje ko je na više lokacija (ulice Nikole Tesle, Jola Piletića, Voja Deretića) postavio kamere.

Član Savjeta Agencije Radenko Lacmanović kazao je “Vijestima” da je ideja o pokrivanju video-nadzorom opština stara više od 10 godina, ali da je ovog puta MUP “u potpunosti ispunio sve zahtjeve Savjeta AZLP-a i postupio po našim preporukama”.

“Ovaj Vladin resor odustao je od planiranog audio-snimanja, smanjio sa šest mjeseci na 30 dana rok čuvanja podataka, obavezan je da kvartalno dostavlja izvještaj AZLP-u ko je, po kom pravnom osnovu i u kom obimu pristupao informacionom sistemu u koji se pohranjuju podaci sa kamera”, naveo je Lacmanović.

Dodaje da je MUP pristao i na obavezu da vidno istakne obavještenja na mjestima gdje se vrši video-nadzor, pa će “građani prije biti upoznati sa tim, nego što će ih oko kamere snimiti”. Lacmanovića raduje i to što će MUP izmijeniti postojeća uputstva o zaštiti ličnih podataka, što će obezbijediti adekvatniju zaštitu i sprečavanje neovlašćenog pristupa i zloupotreba.

“Tokom sjednice Savjeta konstatovao sam da, iako je svrha jasno navedena i obrazložena, ne mogu da se otmem utisku da, imajući u vidu šematizam postavljanja kamera u opštinama, se radi više o sprečavanju i otkrivanju saobraćajnih prekršaja nego krivičnih djela. Zbog toga sam izrazio i bojazan da sa ovim načinom nećemo riješiti već dislocirati osnovnu ideju, a to je sprečavanje izvršenja krivičnih djela i otkrivanje njihovih izvršilaca”, kaže Lacmanović i zaključuje da je podržao ovakav sistem video-nadzora jer je MUP pokazao spremnost da ispoštuje sve što se odnosi na zaštitu ličnih podataka.

“Nadam se da se neće ponoviti ranije greške da pojedini službenici MUP-a neovlašćeno daju podatke iz evidencija kao što su lične karte ili video-zapise o akcijama u kojima lišavaju slobode pojedine građane”, zaključio je Lacmanović.

Službenici moraju čuvati tajnost podataka

U rješenju AZLP-a u vezi sa video-nadzorom u Podgorici, Baru, Budvi i Cetinju, stoji da “mjere zaštite ličnih podataka moraju odgovarati prirodi i karakteru podataka koji se obrađuju, uzimajući u obzir najviši nivo tehnologije i troškove njihovog sprovođenja”.

“Službena lica koja vrše obradu ličnih podataka postupaju isključivo prema uputstvima starješine organa i obavezni su da čuvaju tajnost ličnih podataka za koje su saznali prilikom obavljanja svojih poslova, ukoliko zakonom nije drugačije propisano”, navodi se u rješenju AZLP-a.

U rješenju, koje potpisuje predsjednik Savjeta Muhamed Đokaj, ističe se i da se “lični podaci, sadržani u predmetnoj evidenciji, odnosno video-zapisi, čuvaju u elektronskom obliku na serverima u prostorijama Data centra MUP-a, koji je proglašen za bezbjednosnu zonu”.

Preporučujemo za Vas