IMENOVAN NA FUNKCIJU MIMO PROPISA

Barovića i KSCG spasli čišćenjem dosijea

Savez sa prvobitnom dokumentacijom nije Ministarstvu sporta dostavio izjavu da Barović nije osuđivan, zbog čega nijesu mogli potvrditi njegov izbor na mjesto predsjednika
19641 pregleda 27 komentar(a)
Barović u januaru naslijedio Đukanovića na čelu Saveza, Foto: Boris Pejović
Barović u januaru naslijedio Đukanovića na čelu Saveza, Foto: Boris Pejović

Podgorički Osnovni sud očistio je kazneni dosije Veselina Barovića, kako se ne bi poništilo njegovo imenovanje za predsjednika Košarkaškog saveza Crne Gore.

Njegovi pravni zastupnici tvrde da je sve urađeno u skladu sa propisima, dok su iz suda saopštili da ne mogu odgovoriti na pitanja “Vijesti”, jer bi na taj način prekršili zakonske norme koje nalažu zaštitu ličnih podataka.

Iz Ministarstva sporta na čelu sa Nikolom Janovićem danima ćute tim povodom iako su obećavali da će odgovoriti na zahtjev “Vijesti”.

Prema potvrđenim informacijama “Vijesti”, sud je odobrio da se Baroviću iz evidencije obriše da je osuđivan zbog nedozvoljenog držanja oružja i krivičnog djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.

Sa tim “stavkama” u kaznenom dosijeu, Barović nije mogao biti izabran za prvog čovjeka crnogorske košarke, prema odredbama novog Zakona o sportu, ali u tom slučaju i Savez je trebalo izbrisati iz registra.

Ipak, nejasno je kako je Košarkaški savez mogao izvršiti preregistraciju, ako je Barović tek nakon par mjeseci dostavio potvrdu o neosuđivanosti.

Prema Zakonu o sportu, svi sportski savezi u Crnoj Gori obavezni su bili da Ministarstvu sporta do 14. januara dostave dokumentaciju o preregistraciji, koju su klubovi prethodno morali da izvrše.

Košarkaški savez 11. januara bira Barovića i nove organe i usvaja novi Statut, koji je moralo Ministarstvo prihvatiti da bi savez bio registrovan.

Savezi su bili dužni da izaberu novo rukovodstvo prema strožim uslovima novog zakona, a novina je da se u statut unose imena predsjednika i drugih članova organa saveza.

Kada Ministarstvo prihvati novi statut Savez treba da ga objavi na svom sajtu. Na sajtu Košarkaškog saveza još se nalazi stari Statut.

Novoizabrani predsjednik saveza, član upravnog odbora i skupštine, morali su, između ostalog, Ministarstvu predati ovjerenu izjavu kod notara da ispunjavaju uslove iz člana 62.

Tim članom predviđeno je, između ostalog, da član organa sportske organizacije, odnosno direktor, ako ga sportska organizacija ima, ne može biti pravosnažno osuđen za krivično djelo za koje mu je izrečena kazna zatvora u trajanju dužem od tri godine, ili za krivično djelo protiv života i tijela, sloboda i prava čovjeka i građanina, polne slobode, imovine, platnog prometa i privrednog poslovanja, zdravlja ljudi, ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore, javnog reda i mira, službene dužnosti i čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

Njime su obuhavćeni i pravosnažno osuđeni za prekršaj propisan posebnim zakonom kojim se uređuje sprečavanje nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.

Izvori “Vijesti” nezvanično tvrde da Košarkaški savez sa prvobitnom dokumentacijom nije dostavio izjavu da Barović nije osuđivan, zbog čega nijesu mogli potvrditi njegov izbor na mjesto predsjednika Saveza.

“Kako se prema novom Zakonu o sportu u statut sportskih organizacija unose imena predsjednika i drugih članova organa sa ličnim podacima, Ministarstvo nije moglo potvrditi statut KSCG-a što je uslov za potvrđivanje preregistracije Saveza, jer se nije moglo navesti Barovićevo ime. Savezi koji nijesu prošli preregistraciju trebalo je da budu izbrisani iz registra, ali je Ministarstvo dozvoljavalo naknadne rokove kako bi se dostavljala nedostajuća dokumentacija. Za razliku od KSCG-a, kome je Janović progledao kroz prste, Džudo savez je bio izbrisan zbog toga što mu nije potvrđen statut”, objašnjeno je “Vijestima”.

Osim što su dozvolili preregistraciju, Ministarstvo je KSCG-u u martu ove godine odobrilo 715.000 eura za finansiranje u 2019. godini.

“Uslov za dobijane novca za tekuću godinu bio je da su savezi prethodno završili postupak preregistracije”, kazao je sagovornik “Vijesti”.

Barović je u januaru na mjestu predsjednika KSCG-a zamijenio predsjednika države Mila Đukanovića, koji nije mogao ostati na toj funkciji jer novi zakon, između ostalih, zabranjuje nosiocima visokih državnih funkcija da budu u upravi sportskih organizacija.

Piperović: Sve prošlo, nema pompe

Barovićev pravni zastupnik, advokat Zoran Piperović, kazao je “Vijestima” da je njegovom klijentu iz kaznene evidencije zakonito izbrisana osuđivanost.

“Izbrisane su saobraćajka iz 1986. godine i kazna za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na koju je osuđen zbog pištolja koji je zatečen kod njega, a koji nije bio nelegalan, nego se kasnilo u registraciji i bio je prijavljen”, rekao je Piperović.

Istakao je da će Ministarstvo pravde o tome zvanično obavijestiti Ministarstvo sporta i da zato nema nikakvih problema u preregistraciji KSCG-a.

“Sve je to prošlo, zakonito je izbrisano i podigli smo odluke u Osnovnom sudu u Podgorici. Ne bih od ovoga pravio pompu, jer se nije desilo ništa što se svakome od građana Crne Gore ne može desiti, pa i predsjedniku KSCG-a - da napravi nehatno krivično djelo iz oblasti saobraćaja i da u svojoj porodičnoj kući drži pištolj koji je prije toga prijavio, ali nije uzeo dokumentaciju”, rekao je Piperović.

Barović je krajem maja 2017. godine, na osnovu sporazuma o priznanju krivice - uslovno osuđen zbog nedozvoljenog držanja oružja.

Sud je tada prihvatio njegovu nagodbu sa tužilaštvom prema kojoj je biznismen uplatio 5.000 eura Dječjoj bolnici u Podgorici i dogovorio da ide tri mjeseca u zatvor, ukoliko u sljedećih godinu dana počini novo krivično djelo.

Zakonom su propisani uslovi rehabilitacije, prestanka pravnih posljedica osude i davanja podataka iz kaznene evidencije. Rehabilitacijom se briše osuda i prestaju sve njene pravne posljedice, a osuđeni se smatra neosuđivanim.

Ona može nastati ili na osnovu zakona (zakonska rehabilitacija) ili po molbi osuđenog lica na osnovu sudske odluke (sudska rehabilitacija).

Janović danima ćuti

Ministar sporta Nikola Janović sedmicama ćuti o predsjedniku Košarkaškog saveza Crne Gore Veselinu Baroviću i preregistraciji tog saveza.

Janović je izbjegao da objasni javnosti da li je KSCG završio proces preregistracije u skladu sa novim Zakonom o sportu i ako jeste - kada, kao i da li je, i ako jeste kada, to Ministarstvo potvrdilo izbor Barovića za predsjednika Saveza.

Nije odgovorio ni na pitanja da li u dokumentaciji o izboru predsjednika KSCG-a i dokumentaciji o preregistraciji tog Saveza postoji Barovićeva izjava ovjerena kod notara, da nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za prekršaj u skladu sa članom 62 Zakona o sportu ili potvrda nadležnog državnog organa da Veselin Barović nije pravosnažno osuđen za krivično djelo ili za prekršaj u skladu sa tim članom. Janović je prećutao da li su eventualno provjerili njenu vjerodostojnost kod nadležnog organa.

Iz Osnovnog suda kažu da štite lične podatke

Iz podgoričkog Osnovnog suda “Vijestima” su odgovorili da registar kaznene evidencije vodi Ministarstvo pravde, a da su krivični upisnici (upisnici u kojima su evidentirani osnovni podaci o krivičnom predmetu, pa i podaci o rehabilitaciji - KV upisnici) javni registri u koje svako lice može izvršiti uvid, ali da podatke ne mogu dati.

“U konkretnom, kako se ne traži informacija o aktivnom krivičnom predmetu, dakle predmetu u kojem je suđenje u toku i objavljeno da je glavni pretres javan (u kom slučaju se, shodno sudskom poslovniku, mogu dati podaci o vrsti podnijetog procesnog akta, zakonskom određenju krivičnog djela i opštem opisu događaja), već se traže lični podaci u odnosu na u zahtjevu naznačeno lice, te ne postoji način da ovaj sud dostavi tražene informacije, a da ne prekrši zakonske norme koje nalažu zaštitu ličnih podataka. Valja pomenuti da obaveza zaštite ličnih podataka stoji i na organu koji dostavlja podatke, ali i na onome koji ih prenosi, ovdje na mediju”, odgovorila je savjetnica za odnose s javnošću tog suda Nikoleta Golubović.

Istakla je da bi taj sud bio u mogućnosti da dostavi podatke za konkretno traženi predmet (preciziran u zahtjevu - po broju predmeta), uz obavezu anonimiziranja imena stranke:

“Na Vama bi bila dalja obaveza zaštite ličnih podataka. Kako u konkretnom tražite dostavljanje ličnih podataka o konkretnom licu, sud nije u mogućnosti da udovolji ovakvom zahtjevu”.

Iz Ministarstva pravde nijesu odgovorili na pitanja “Vijesti”.