VLADA USVOJILA INFORMACIJU

Ministarstvo: Alarmantno stanje na vodotocima, pomor ribe sve češći

Ocijenjeno je da se narednom periodu mora raditi značajnije na podizanju svijesti svih građana Crne Gore, a posebno privrednih subjekata, po ovom pitanju
1482 pregleda 1 komentar(a)
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti
Ilustracija, Foto: Arhiva Vijesti

Stanje na vodotocima u Crnoj Gori je alarmantno i ukoliko se  ne krene sa sistematskim rješavanjem problema, slučajevi zagađivanja i pomora ribe biće sve češći, navodi se u Informaciji o degradaciji ribolovnih voda zbog ispuštanja otpadnih voda i odlaganja različitih vrsta otpada, koju je pripremilo Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Vlada je danas usvojila ovu Informaciju, sa ciljem da se u narednom periodu institucionalnim i koordinisanim aktivnostima i mjerama spriječe novi incidentii.

"S ciljem koordinisanog i  efikasnog djelovanja, Vlada je prihvatila predlog da se formira radna grupa za rješavanje ovog izazova, a na bazi evidentnog pozitivnog iskustva i rezultata u borbi protiv nelegalnog ribolova takvim pristupom. U sastav radne grupe ušli bi predstavnici Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Ministarstva održivog razvoja i turizma, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije, Državnog tužilaštva i osnovnih sudova, zatim nadležnih laboratorija za ispitivanje i analize, Saveza sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore, predstavnici nauke,  zajednice opština, Privredne komore, civilnog sektora i drugih relevantnih institucija", navodi se u saopštenju Minstarstva poljoprivrede.

Takođe, ocijenjeno je da se  narednom periodu mora raditi značajnije na podizanju svijesti svih građana Crne Gore, a posebno privrednih subjekata, po ovom pitanju.

"Istovremeno, privredni subjekti biće upoznati  sa mogućnostima podrške za izgradnju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda. Ministarstvo poljoprivrede će u saradnji sa PKCG organizovati dodatne prezentacije privrednim subjektima o mogućnostima korišćenja sredstava IPARD programa i grantova od 60 odsto ukupne investicije za projekte namijenjene zaštiti životne sredine.  Zadužen je IRF da kreira posebnu kreditnu liniju za privredne subjekte koji će investirati u izgradnju postrojenja i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.   U tom pravcu, Ministarstvo održivog razvoja treba u saradnji sa lokalnim samoupravama da obezbijedi  sve neophodne planske pretpostavke za nesmetanu izgradnju postrojenja i uređaja za prečišćavanje otpadnih voda", piše u saopštenju,

Zadatak radne grupe, između ostalog, biće da definiše standardne operativne procedure za postupanje nadležnih inspekcija, uključujući i potrebu edukacije nadležnih inspektora za postupanje u različitim incidentnim situacijama.

U saradnji sa lokalnim samoupravama radna grupa treba da uradi i katastar zagađivača na svim ribolovnim vodama.

Ministarstvo je Informaciju pripremilo u saradnji sa kolegama sa Prirodno matematičkog fakulteta, Ministarstva održivog razvoja i Saveza sportsko ribolovnih organizacija Crne Gore,

Preporučujemo za Vas