NAKNADA NIJE PRAVILNO OBRAČUNATA

Vrhovni sud ukinuo presudu Privrednog i Apelacionog: Opština i TO Tivat da ne plaćaju dalje PAM-u

Opština Tivat i TOT izjavili su reviziju protiv drugostepene presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava
1144 pregleda 0 komentar(a)
Tivat, Foto: Miko Đuričić
Tivat, Foto: Miko Đuričić

Vrhovni sud Crne Gore ukinuo je presude Privrednog i Apelacionog suda u sporu koji je zvog povrede autorskih prava, protiv Opštine i Turističke organizacije Tivat pokrenula NVO PAM CG.

"To što znači da TO Tivat i Opština Tivat nemaju obavezu da nastave da plaćaju iznos od 182.362,5 eura odnosno 85.287,5 eura koji su, po ukinutim presudama, bile obavezne da isplate NVO Organizacija za zaštitu prava autora muzike Crne Gore “PAM CG”. Dosuđeni iznosi odnosili su se na neovlašteno korištenje muzičkih autorskih djela na manifestacijama u Tivtu održanim 2015, 2016, 2017. godine.“- saopšteno je danas iz lokalne uprave Tivta.

Rješenjem Vrhovnog suda predmet je vraćen Privrednom sudu, što znači da je isti dužan da sprovede ponovo postupak i donese novu presudu, vodeći računa o povredama (greškama) na koje mu je ukazao Vrhovni sud.

U rješenju Vrhovnog suda koje je po zahtevu za revizuiju što ga je uloila Opština Tivat, donijelo vijeće sastavljeno od sudija Branimira Femića (predsjednik) Natalije Filipović, Rade Kovačević, Vesne Jočić i Radojke Nikolić, ukinuta je presuda Privrednog suda od 12.10. 2018 (P.br. 1175/17) te presuda Apelacionog suda od 17.1.2019. (Pž.br.920/18).

Opština Tivat i TOT izjavili su reviziju protiv drugostepene presude zbog bitnih povreda odredaba parničnog postupka i zbog pogrešne primjene materijalnog prava. Opština i TOT su predložili da se nižestepene presude ukinu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno suđenje ili da se preinače, tako što bi tužbeni zahtjev bio odbijen. Po razmatranju spisa Vrhovni sud je našao da je revizija osnovana.

"Osnovano se revizijom ukazuje da izloženi zaključak nižestepenih sudova nema uporišta u činjeničnoj građi, koja se nalazi u spisima predmeta i da su presude nižestepenih sudova donesene uz počinjenu, revizijom ukazanu, bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl. 367 st.2 tač 15 ZPP, budući da su dati razlozi o odlučnim činjenicama nejasni i suprotni izvedenim dokazima i sadržini spisa zbog kojih nedostataka se iste ne mogu ispitati", navodi se u Rješenju Vrhovnog suda.

Nižestepeni sudovi, prema rješenju Vrhovnog suda, nalaz i mišljenje vještaka arhitektonske struke o realnom broju mogućih posjetilaca manifestacija nisu pravilno primijenili na jedan broj događaja, već su izveli zaključak da je isti broj posjetilaca bio prisutan kako za koncerte, tako i za druge manifestacije što su se održavale na javnim prostorima u Tivtu.

„Od broja posjetilaca zavisi i visina naknade, pa su počinili bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz člana 367 st.2 tač 15 ZPP na koju se ukazuje revizijom, zbog čega je nižestepene presude valjalo ukinuti i predmet vratiti prvostepenom sudu na ponovno suđenje", navodi se u rješenju Vrhovnog suda.

Preporučujemo za Vas