Begović: Demokratizacija se ne može razdvojiti od razvoja elektronske uprave

Milena Bešić iz CEDEM-a kazala da i javni sektor i nevladin sektor su u službi građana
593 pregleda 0 komentar(a)
Sa panela, Foto: Ministarstvo javne uprave
Sa panela, Foto: Ministarstvo javne uprave

Procesi demokratizacije u eri digitalnog doba ne mogu se razdvojiti od procesa razvoja elektronske uprave, ocijenila je Mirjana Begović iz Ministarstva javne uprave (MJU).

Ona je ocijenila da informaciono komunikacione tehnologije pružaju kvalitetne alate za direktnu uključenost i učešće građana u društvenim događajima.

"I doprinose kvalitenijem formiranju mišljenja građana kao i povećanju transparentnosti političkog procesa“, kazala je Begović na panelu „e-Demokratija u Crnoj Gori: mit ili stvarnost?" koji je održana u okviru Infofesta.

Milena Bešić iz CEDEM-a kazala da i javni sektor i nevladin sektor su u službi građana.

"Potrebno je veće uključivanje građana. Civilni sektor kao spona između građana i javnih institucija konceptom e-demokratije i načinima da se digitalnim alatima ona sprovodi pospješuje uspostavljanje dijaloga i interakcije građana i javne uprave", ocijenila je Bešić.

Marija Janković iz MJU kazala je da ta resor u okviru svojih nadležnosti predano radi na digitalizaciji usluga, kao i saradnji sa nevladinim sektorom.

„U tom smislu MJU je sprovelo Javni konkurs na temu „e-Demokratija: učestvuj, predloži, promijeni“ i potpisalo Ugovore sa šest NVO koje će realizovati odabrane projekte sa ciljem povećanja informisanosti, razumijevanja i znanja građana o procesu kreiranja javnih politika, veće transparentnosti organa, te povećanja povjerenja građana u rad javne uprave“, kazala je Janković.

Milica Vučinić iz MJU, istakla je da se kroz eParticipaciju - sistem za elektronske javne rasprave, objezbjeđuje proaktivno učešće građana u društvenim procesima i donošenju odluka bitnih za njihov život i život društvene zajednice.

Ona je objasnila da putem tog servisa građani mogu aktivno da učestvuju u kreiranju zakona i ostalih strateških dokumenata i mogu iznositi mišljenja i stavove u javnim raspravama.

"To je jedan od najneophodnijih i najvažnijih uslova demokratije i civilnog društva i na ovaj način se obezbjeđuje kvalitetniji kontakt između građana i predstavnika vlasti elektronskim putem“, istakla je Vučinić.

Zaključeno je da digitalni alati mogu značajno pomoću u primjeni demokratskih načela, uz uslov da se definiše pravni okvir za uspostavljanje dijaloga odnosno interakcije između građana, nevladinog sektora i javne uprave.

Bonus video: