PRIZNAJE DA JE TREBALO VODITI VIŠE RAČUNA O ŽIVOTNOJ SREDINI

Vuković: Podgorica će biti zelenija do kraja mandata

Vuković tvrdi da gradska uprava pokušava da oživi sve djelove Podgorice, i da učini da se građani osjećaju prijatno.
4279 pregleda 9 komentar(a)
Nije tajna da je trebalo planirati više zelenila: Vuković, Foto: Luka Zeković
Nije tajna da je trebalo planirati više zelenila: Vuković, Foto: Luka Zeković

Gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković priznaje da je Podgorica izgubila mnogo svog zelenog fonda, ali tvrdi da je stanje bolje nego prethodnih godina, jer sada bar postoje inicijative za ozelenjavanje grada.

Do realizacije ideja i inicijativa, kaže gradonačelnik, ima mnogo posla, ali očekuje da će do kraja njegovog i mandata aktuelne gradske uprave “rezultati rada u ovom dijelu biti svima puno vidljiviji, a mi ćemo svi biti siguran sam zadovoljniji, kako Podgorica izgleda”.

Vuković je za “Vijesti” kazao da je “sasvim sigurno da je u prethodnom periodu, u dijelu koji se tiče urbanizma, mogao biti urađen bolji posao”.

Iako je Glavni grad još prije tri godine inicirao da stambeni blokovi velike gustine naseljenosti u zahvatu DUP “Radoje Dakić” (City kvart) “prodišu” kroz zelene površine, a povodom toga malo toga je urađeno u praksi, Vuković je kazao da je zadovoljan kako se “ti projekti realizuju”.

Nedavno je ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović saopštio da postoji zelena oaza u Siti kvartu, “između dva restorana”, ali oko kamere u tom dijelu grada nije detektovalo površinu sa zelenilom, veću od nekoliko kvadrata.

City kvart
City kvart(Foto: Boris Pejović)

“Dakle, da u tim novim kvartovima je trebalo planirati više zelenih površina, to nije tajna. I prosto suočeni sa tim izazovom, odnosno činjenicom da je Podgorica kao posljedica intenzivnog razvoja u posljednjih petnaestak godina izgubila jedan dio svog zelenog fonda, mi smo kreirali ne samo ove dvije, neke cijeli niz sličnih inicijativa, u cilju da oplemenimo ove prostore, bilo da se radi o Citi kvartu, Rimskom trgu, da formiramo nove drvorede širom grada, da oplemenimo prostore i obogatimo zelene površine u park šumama, kao i da urbane džepove u gradu uredimo, kako bi ljudi imali priliku da tamo provode lijepo vrijeme, pod otvorenim nebom. Mislim da će do kraja mandata ove gradske uprave rezultati rada u ovom dijelu biti svima puno vidljiviji, a mi ćemo svi biti siguran sam zadovoljniji, kako Podgorica izgleda”, obećao je Vuković, odgovarajući na pitanje “Vijesti” da li je pokretanje projekata Mikro 020 i revitalizacije stambenih blokova dokaz da je u prethodnom periodu pogrešno planirano.

Tvrdi da gradska uprava pokušava da oživi sve djelove Podgorice, i da učini da se građani osjećaju prijatno.

“Vrlo sam zadovoljan, jer su u pitanju pionirski koraci. Dakle, dugo smo vremena svjesni ovih pitanja, međutim čini me se da unazad godinu dana, nismo imali neku jaču strategiju, pogotovo ne takvu, koja bi značila poziv ljudima da učestvuju. I u jednom i drugom slučaju mi sarađujemo sa društvenom zajednicom, sa strukovnim udruženjima. Projekat Mikro 20 osim ljudi iz kancelarije glavnog gradskog arhitekte, realizuju i ljudi iz Saveza arhitekata Crne Gore. Upravo mladi arhitekti su oni koji projektuju izgled tih budućih zelenih površina, lijepih urbanih cjelina, to je pravi put. Jer koliko god se mi trudili da Podgoricu učinimo ljepšom, bez adekvatne podrške i reakcije šire društvene zajednice, sigurno će rezultati izostati”, poručuje Vuković.

Planska dokumenta zavise od Radulovićevog resora

Upitan zašto za mnogo naselja ne postoje urbanistički planovi (DUP), pa se u praksi dešava da sa jedne strane ulice grade, a sa druge ne mogu ni da počnu radove zbog nepostojanja planskih dokumenata, dok se usvaju DUP-ovi u kojima su nekretnine moćnih pojedinaca, Vuković kaže da je to od kraja decembra 2018. nadležnost Ministarstva održivog razvoja.

“One DUP-ove koje smo usvojili u gradskom parlamentu, usvojili smo ih maltene bez ijednog glasa protiv. Tako da su čak i kolege iz opozicije prepoznale značaj planskih dokumenata, jer bez planskih dokumenata, nemate mogućnost da pomognete ljudima da recimo uđu u proces legalizacije, da grade nove objekte, da ne govorim o komercijalnim sadržajima, otvaranju novih radnih mjesta. To barem nije bilo pitanje koje nas nije dijelilo. Malo su me iznenadili komentari koje sam čuo posljednjih dana. Ali razumio sam ih u kontekstu političkih procesa, koji traju”.

 Djeco, fokusirajte se na prave vrijednosti i bavite se sportom

Vuković i ministar sporta Nikola Janović bili su juče gosti panel diskusiju Moj heroj/heroina u biblioteci “Radosav Ljumović” u glavnom gradu, a koju je organizovao Centar za razvoj djeteta.

Vuković je na panelu kazao članovima lokalnog Dječjeg parlamenta da treba ostati “fokusiran na prave vrijednosti”.

Ministar Janović je kazao da je važno da se djeca bave sportom, “jer sport pruža priliku da nauče kako da se ponašaju u timu, kako da cijene svoj tim i kako da doprinesu rezultatima svog tima”. Direktorica Centra Rajka Perović istakla je da je važno da osnažimo djecu, roditelje i širu javnost da prepoznaju koja su to društveno neprihvatljiva ponašanja, da se ukaže na loša vršnjačka ponašanja i nasilje, i ohrabre djeca da prijave nasilje, kako pojedincima, tako i institucijama i službama.