INSPEKCIJA RADA NIJE NAŠLA BLANKO OTKAZE U MONOPOLSKOJ TRAJEKTNOJ KOMPANIJI

Inspekcija: U "Pomorskom saobraćaju" sve po zakonu

Na pitanje “Vijesti” da li je Inspekcija rada kontrolisala uslove u kojima zaposleni u toj kompaniji obavjaju posao, iz UIP-a su odgovorili da su “vršili uvid u relevantnu dokumentaciju, posebno ugovore o radu, u vezi sa utvrđenim pravima zaposlenih na radu, po principu slučajnog uzorka (96 zaposlenih)”
2744 pregleda 7 komentar(a)
Trajekti u pristaništu Lepetane, Foto: Privatna arhiva
Trajekti u pristaništu Lepetane, Foto: Privatna arhiva

Inspekcija rada Uprave za inspkecijske poslove Crne Gore (UIP) prilikom nedavno sprovedenog inspekcijskog nadzora u kompaniji „Pomorski saobraćaj“ Kamenari, nije pronašla tzv. blanko otkaze potpisane od zaposlenih.

„U d.o.o. “Pomorski saobraćaj”, sa sjedištem u Herceg Novom, izvršen je inspekcijski nadzor dana 17. 9.2019. godine, sa posebnim akcentom na sadržinu ugovora o radu, pa je konstatovano da su ugovori o radu sadrže zakonom propisane elemente, te da nema klauzule u vezi sa blanko sporazumnim prekidom radnog odnosa. Inspekcija rada nije mogla utvrditi da postoji takav akt unaprijed potpisan od strane zaposlenog”, kazala je“Vijestima” portparolka UIP Iva Čukić Šoškić.

Blanko otkaz koji inspekcije nije uspjela da nađe
Blanko otkaz koji inspekcije nije uspjela da nađe(Foto: Privatna arhiva)

Ona je naglasila da je sporazum između zaposlenog i poslodavca “zakonit način prestanka radnog odnosa, ali se on zaključuje u pisanoj formi u momentu kad se steknu uslovi za saglasnost - volja obje strane.”

“Vijestima” se ranije dio zaposlenih u “Pomorskom saobraćaju” - kompaniji u vlansništvu podgoričkih biznismena braće Dejana i Dušana Bana i njihovog partnera Željka Mihailovića, požalio da menadžment, koristeći činjenicu da u njoj ne postoji sindikalna organizacija, pokušava da sve zaposlene primora da potpišu nove ugovore o radu u kojima pored ostaloga, sadrži i izjavu zaposlenog, da na dan eventualnog raskida ugovora o radu, nema nikakvih potraživanja prema poslodavcu po osnovu rada i radnog odnosa a koja proizilaze iz prethodnog ugovora o radu. To je, prema tvrdnji sagovornika “Vijesti”, urađeno nakon što se u javnosti digla bura oko nezakonitih blanko izjava sa istom sadržinom koje je navodno, menadžment Pomorskog saobraćaja prethodno tražio od zaposlenih da potpišu, kada je već bilo izvjesno da će dio radnika pred sudom zatražiti svoja prava na osnovu navodno neisplaćenih im naknade za topli obrok, minuli rad i regres od 2007.godine na ovamo. Petnaest bivših i aktuelnih radnika „Pomorskog saobraćaja“ pred Osnovnim sudom u Herceg Novom, već pokrenulo parnicu protiv poslodavca smatrajući da je kompanija njih i državu kroz dadžbine na neisplaćena primanja radnika, oštetila za ukupno oko 150 hiljada eura. Dio radnika se osim na niske plate koje kako kažu, nisu povećane još od 2008.godine, žalio i na loše uslove rada, posebno nemanje pauze tokom radnog vremena, rad na brodovima na kojima nema pitke vode i navodno despotski i diskriminišući odnos od strane izvršnog direktora “Pomorskog saobraćaja” Dejana Bana.

Na pitanje “Vijesti” da li je Inspekcija rada kontrolisala uslove u kojima zaposleni u toj kompaniji obavjaju posao, iz UIP-a su odgovorili da su “vršili uvid u relevantnu dokumentaciju, posebno ugovore o radu, u vezi sa utvrđenim pravima zaposlenih na radu, po principu slučajnog uzorka (96 zaposlenih)”.

“Pritom, Inspekcija rada nije utvrdila nepravilnosti, niti uskraćivanje bilo kog prava iz radnog odnosa. Naime, konstatovano je da je izvršena preraspodjela radnog vremena zbog prirode djelatnosti, organizacije rada, boljeg korišćenja sredstava rada, a što je u skladu sa zakonom. Zaposlenima je obezbijeđeno pravo na odmor u toku radnog dana, dnevni odmor, zamjena noćnih smjena, redovna isplata zarada i uplata doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, uručivanje pisanih obračuna zarada”, saopšteno je iz UIP.