NE ZNA SE KOLIKO KAMERA SNIMA

Pet miliona eura za video-nadzor gradova

Agencija za zaštitu ličnih podataka dala saglasnost MUP-u da se video-nadzor postavi u Podgorici, Baru, Budvi i Cetinju
9270 pregleda 26 komentar(a)
Kamere nelegalno instalirane na javnoj rasvjeti na trgu u centru Nikšića, Foto: Boris Pejović
Kamere nelegalno instalirane na javnoj rasvjeti na trgu u centru Nikšića, Foto: Boris Pejović

Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) potrošiće blizu pet miliona eura kako bi pokrilo gradove video-nadzorom.

Tenderskom dokumentacijom, osim toga koji su gradovi u pitanju, nije poznato ni koja je količina kamera potrebna kao ni njihove tehničke karakteristike.

“Dio tenderske dokumentacije koji se odnosi na tehničke karakteristike ili specifikacije predmeta javne nabavke sadrži tajne podatke... i izjavu ovlašćenog lica zainteresovanog lica da će preuzeti dio tenderske dokumentacije biti čuvan i štićen u skladu sa Zakonom o tajnosti podataka”, navodi se, između ostalog, u tekstu tendera.

“Vijesti” su prije mjesec dana objavile da je Agencija za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama dala saglasnost resoru Mevludina Nuhodžića da postavi kamere nad javnim površinama na teritoriji Podgorice, Bara, Budve i Cetinja.

Nuhodžić
Nuhodžić(Foto: Savo Prelević)

Savjet Agencije je saglasnost da se postave kamere u četiri grada dao na sjednici 12. avgusta. U rješenju stoji da je rok korišćenja i čuvanja podataka 30 dana, a da se izuzeti video-zapisi koriste do okončanja krivičnog ili prekršajnog postupka, nakon čega se čuvaju za učinioce krivičnih djela tri godine, izvršioce prekršaja jednu godinu, za osobe za kojima se traga dok ne budu nađene.

U rješenju, u koji su “Vijesti” imale uvid, ističe se i da se “lični podaci, sadržani u predmetnoj evidenciji, odnosno video-zapisi, čuvaju u elektronskom obliku na serverima u prostorijama Data centra MUP-a, koji je proglašen za bezbjednosnu zonu”.

MUP je pristao na obavezu da vidno istakne obavještenja na mjestima gdje se vrši video-nadzor.

Kamere bi, prema tenderu dostupnom na Portalu javnih nabavki, trebalo da budu postavljene u roku od godinu od dana zaključenja ugovora.

Kada je u pitanju svota do pet miliona eura, propisano je da polovina ugovorene cijene bude uplaćena unaprijed, u roku od pet dana od potpisivanja ugovora i dostavljanja avansne garancije, a preostali dio u roku od 15 dana od dostavljanja fakture koja mora biti verifikovana od strane MUP-a.

kamere Nikšić
Kamera na stubu u Ulici 6. Crnogorske brigade u Nikšiću(Foto: Boris Pejović)

Predmetna nabavka podrazumijeva izradu projektno-tehničke dokumentacije, isporuku, montažu, povezivanje, puštanje u rad opreme na traženim lokacijama i obuku korisnika.

Garantni period je najmanje godinu i počinje od dana puštanja opreme u rad i potpisivanja primopredajnog zapisnika koji mora biti verifikovan od strane MUP-a i ponuđača.

MUP se obavezuje da obezbijedi sve uslove za isporuku i instalaciju sistema tehničke zaštite, što podrazumijeva obezbjeđivanje svih lokacijskih uslova (korišćenje postojeće infrastrukture-građevinskih konstrukcija za montažu opreme gdje je moguće, telekomunikacione i energetske) kao i svih potrebnih dozvola.

Kamere su, kako su “Vijesti” ranije više puta pisale, nezakonito postavljene u Kotoru i Nikšiću.

Prije više od tri godine, “Vijesti” su otkrile da mafija snima Kotor kamerama postavljenim na brojnim lokacijama. Od tada, video-nadzor uklanjan je i vraćan nekoliko puta nakon prvih akcija AZLP-a, policije i tužilaštva. Nadležni su tokom ljeta utvrdili da većina “novih” kamera u Kotoru nije postavljena u skladu sa zakonom, ali samo za jednu nadležni ne znaju čija je - postavljena je na stubu rasvjete ispred tunela Vrmac.

Kad je Nikšić u pitanju, tužilaštvo istražuje ko je na više lokacija (ulice Nikole Tesle, Jola Piletića, Voja Deretića) postavio kamere.

Preporučujemo za Vas