PISALI KRAPOVIĆU

MZ Stari grad Budva: Gasiti kafane, vratiti kulturu

Upozoravaju da je neophodno za minimum 50 odsto smanjiti ugostiteljstvo u gradu i oko grada
57 pregleda 6 komentar(a)
Astorija, Stari grad Budva, Foto: Vuk Lajović
Astorija, Stari grad Budva, Foto: Vuk Lajović
Ažurirano: 31.01.2019. 20:01h

Budvanski Stari grad neophodno je vratiti primjerenoj kulturno - istorijskoj i turističkoj valorizaciji i revitalizaciji urbanih sadržaja, čiji je nestanak doveo grad do njegovog ekonomskog propadanja i neodrživosti.

To je stav Mjesne zajednice Stari grad, koja je u dopisu gradonačelniku Draganu Krapoviću predložila detaljni korake ka ostvarenju tog cilja.

Oni su tekst proslijedili i članovima opštinske Komisije za izmjenu programa postavljanja privremenih lokacija  na teritoriji opštine Budva.

Prethodno je lokalni Sekretarijat za zaštitu imovine  pozvao sve zainteresovane  da dostave predloge, interese i stavove u vezi pripreme nacrta odluke o utvrđivanju kriterijuma za davanje u zakup privremenih lokacija za postavljanje ugostiteljskih terasa u Starom gradu i ispred poslovnih objekata privatnika.

Opštinska komisija ni nakon  sedam sastanaka još nije utvrdila nacrt,  a brojni mještani saopštili su da očekuju da se napokon prekine sa praksom vašarišta.

„Svima nam je poznato, da su u posljednjoj deceniji u  Starom gradu i njegovoj kontakt zoni  prevladali kafanski sadržaji. Svojim izgledom, posebno danju, nefunkcionalnošću, istiskivanjem drugih gradskih sadržaja, istjerivanjem pješaka - šetača, nehigijenom, bukom i agresivnom atmosferom, degradiraju život građana i turista, a posebno obesmišljavaju njegove kulturno istorijske vrijednosti koje su Budvu stavile na listu zaštićenog nacionalnog kulturnog dobra Crne Gore. Neophodno je reprogramiranje parternog života Starog grada i njegove okoline u skladu sa važećim Urbanističkim planom i Izvještajem državne Komisije za revalorizaciju kulturnih dobara iz 2014”,  naveo je predsjednik Savjeta MZ Stari grad Slobodan Bobo Mitrović.

Prema njegovim riječima, iako je Komisija održala niz sastanaka - nije daleko odmakla sa pitanjem kako privremene lokacije na javnim gradskim površinama privesti zakonskim normama...

“Uvođenje kulturne rente je zakonska obaveza za zaštićena kulturna dobra. Revidirati cijenu od 13 eura po kvadratu javne površine u skladu sa ostalim cijenama u Starom gradu i poreskom politikom za ekskluzivnu zonu. Ukoliko se saobraćaj u kontakt zoni ostavi kao do sada,  doći će do kolapsa jer zgrade koje se sada završavaju će dobiti novih 5.000 stanovnika do jula mjeseca“.

Mjesna zajednica ponudila je Opštini predlog urbanističkog programa za Stari grada, razrađen u 13 tačaka.

„Neprirodno je na ovako malom prostoru da Opština planira za sebe, a Morsko dobro  za sebe. Stari grad sa kontakt zonom je jedinstvena prostorna, organska cjelina i treba je integralno planirati. Uraditi program  smanjenog ljetnog i zimskog režima saobraćaja. Vratiti kontejnere za smeće iza Kapetanije, jer se tu ne vide. Vratiti 'Peškariju' prodavnicu ribe gdje se nalazila ranije i gdje je predviđena Urbanističkim projektom. Ukloniti kapije sa Školjere i sa gata kod restorana Porto“, ističe se u dopisu.

Upozoravaju da je neophodno za minimum 50 odsto smanjiti ugostiteljstvo u gradu i oko grada.

“Kojim je to ugostiteljskim standardima  zamišljena Stara Budva sa 40 kafana od kojih svaka nudi picu. Sva turistička Budva sa desetak popodnevnih izletničkih autobusa i večernjim gostima na oko 12.000 kvadrata  ugostiteljskih terasa i lokala ima samo jedan javni  WC u parku sa četiri kabine, star preko 50 godina kome se ne može prići od zapuštenosti. Riješiti problem parka kojim  gazduje Morsko dobro, održava ga Komunalno preduzeće, a zakupac je  Budvanska rivijera. Fiksne tribine Grad teatra, koje stoje već deset godina po cjelu godinu a koriste  se samo 30 dana u godini, degradiraju prostor između crkava i onemogućavaju korišćenje prostora u druge svrhe. Tribine koje je Opština svojevremeno kupila iz Italije za potrebe 'fudbala na  plaži' koje su 100 odsto montažno demontažne i prenosive, ustupiti Grad teatru. Strateška pitanja pomorskog i nautičkog turizma kroz definisanje budvanske  luke i šireg akvatorija je obaveza, bez koje se urbani tretman Starog grada ne  može planirati”, rekao je  Mitrović.

 Forsiranje da se program  usvoji je  favorizovanje vašarske Budve

Mitrović kaže da   forsiranje da se program privremenih lokacija  usvoji na brzinu, znači -  favorizovanje vašarske turističke Budve, na štetu građana i turista: “A na korist malog broja favorizovanih pojedinaca”.

“Zbog složenosti posla, koji uostalom svaki urbanistički plan podrazumijeva, neophodno je formirati tim koji će sastaviti nacrt projektnog programa a koji će animirati sve odlučujuće subjekte. Nakon usvojenog programa  i permanentne komunikacije sa Upravom za zaštitu kulturnih dobara, koordiniranom procedurom izrade i usvajanja urbanističkog projekta, porta, trgova, ulica i kontakt zone Starog grada jedino se može revitalizovati grad koji je doveden do svoje urbane neodrživosti“, saopštio je “Vijestima” predsjednik Mjesne zajednice.