ZA EKSPROPRIJACIJU PLANIRANO 100.000 EURA

Otkup zemljišta preduslov za gradnju toplovoda u Pljevljima

Opština Pljevlja pokreće postupak eksproprijacije, a Vlada radi projekat energetske efikasnosti postojeće kotlarnice u Skerlićevoj ulici
627 pregleda 0 komentar(a)
Kotlarnica u Skerlićevoj ulici, Foto: Goran Malidžan
Kotlarnica u Skerlićevoj ulici, Foto: Goran Malidžan

Opština Pljevlja pokrenuće postupak eksproprijacije zemljišta i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, na zemljištu buduće trase toplovoda od Termoelektrane do centra grada na kome bi se položio vrelovod odnosno primarni vod tople vode za napajanje sekundarne mreže budućeg sistema daljinskog grijanja u Pljevljima.

To je jedan od zaključaka sastanka Kordinacionog tijela Vlade za realizaciju projekta topifikacije i smanjenja zagađenja vazduha u Pljevljima.

Trase primarnog voda su definisane važećim planskim dokumentima i usaglašene sa toplotnim konzumom. Sredstva za eksproprijaciju biće obezbijeđena iz već odobrenog budžeta za izgradnju toplane Uprave javnih radova za ovu godinu.

U informaciji o realizaciji projekta toplifikacije Pljevalja koji je Vlada razmatrala na posljednjoj sjednici navodi se da je za eksproprijaciju planirano sto hiljada eura.

“Opština Pljevlja i Uprava javnih radova se obavezuju da u koordinisanim aktivnostima krenu u izbor izvođača za izradu studije za procjenu konzuma koji će biti napajan iz toplotnog izvora TE Pljevlja. Opština Pljevlja i Direkcija javnih radova se obavezuju da u koordinisanim aktivnostima krenu u realizaciju izrade projekta primarnog voda sistema daljinskog grijanja u Pljevljima od TE Pljevlja do centra grada uz izgradnju izmjenjivačke stanice. Ministarstvo održivog razvoja i turizma se obavezuje da izradi projekat energetske efikasnosti za spoljašnjost objekata koji se sada griju iz postojeće toplane u Skerlićevoj ulici. Projektne aktivnosti će biti urađene u koordinaciji sa Opštinom Pljevlja. U skladu sa preporukama projekta energetske efikasnosti krenuće u izvođenje radova na objektima u smislu implementacije mjera energetske efikasnosti za spoljašnost objekata”, navodi se u Informaciji.

Opština Pljevlja će u koordinaciji sa Upravom javnih radova organizovati tendersku proceduru i nadzor, a novac za ove namjene obezbijediće Direkcija javnih radova iz sredstava opredijeljenih za izradnju toplane i budžeta Opštine Pljevlja.

U Informaciji se navodi da će oba izvora toplote, bazni i pomoćni koji će se graditi u krugu TE biti aktivna nakon ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja koja je planirana da se sprovede u periodu od 2019. do 2023. godine.

“Opština je zadužena da formira operativni tim za implementaciju projekta daljinskog grijanja i smanjenja zagađenja vazduha u Pljevljima. Elektroprivreda Crne Gore u okviru ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja predvidjela je radove na izgradnji baznog, vršnog i rezervnog izvora toplifikacije grada, kao i izmjenjivačke podstanice u krugu TE Pljevlja kapaciteta do 50 megavata, što će značajno ubrzati realizaciju ovog projekta. EPCG se obavezala finansirati izgradnju toplovoda od kapije TE Pljevlja do krajnje lokacije u Pljevljima”, navodi se u informaciji.

Planirano je da izdvajanje toplote sa turbine za ove potrebe bude obezbijeđeno već kod prvog redovnog zastoja elektrane, odnosno na samom početku realizacije projekta.

Za izgradnju toplovoda od granice TE do podstanice u gradu, EPCG izdvojiće 2,5 miliona eura, s tim što je ova kompanija spremna da uloži I više novca ukoliko se ispostavi da će radovi više koštati.

Raskidaju ugovor o gradnji toplane na Radosavcu

S obzirom na to da je lokalna uprava odustala od izgradnje gradske toplane u naselju Radosavac, Uprava javnih radova otpočeće proceduru raskida ugovora za izgradnju toplane sa preduzećem “TIM kompany” iz Pljevalja, vrijedan 3,59 miliona eura.

Opština Pljevlja je predložila da sredstva predviđena u ovogodišnjem budžetu za toplifikaciju grada u iznosu od 850.000 eura, opredijeli za nabavku i distribuciju peleta izradu projekta analize toplotnog konzuma Pljevalja, izradu projekta primarnog toplovoda od kapije Termoelektrane do krajnje lokacije Sportskog centra ADA u i eksproprijaciju zemljišta.

Najviše novca 490.000 eura biće izdvojeno za sprovođenje mjera energetske efikasnosti na objektima koji se griju iz kotlarnice u Skerlićevoj. Zaduženo je Ministarstvo ekonomije zajedno sa Opštinom Pljevlja, da u roku od dvije godine, realizuje ovaj projekat.

Preporučujemo za Vas