UPRAVNI ODBOR FZO USVOJIO ODLUKU ZA NACRT BUDŽETA

Za zdravstvo traže preko 280 miliona eura

FZO traži povećanje za zarade zaposlenih, ljekove, zdravstvenu zaštitu, investicije... Nacrt budžeta prošao Upravni odbor, čeka se saglasnost Ministarstva finansija...
3577 pregleda 0 komentar(a)
Blizu 96 miliona eura potrebno je za ljekove i medicinska sredstva, Foto: Zoran Đurić
Blizu 96 miliona eura potrebno je za ljekove i medicinska sredstva, Foto: Zoran Đurić

Za zdravstvo će u narednoj godini biti namijenjeno oko 281,54 miliona eura, oko 13 odsto više nego u ovoj, ako Ministarstvo finansija prihvati odluku Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO).

Upravni odbor FZO usvojio je odluku za nacrt budžeta, prema kojoj su predviđena povećanja za plate zdravstvenim radnicima, medicinsku opremu, ljekove, nacionalne programe za rano otkrivanje i liječenje raka...

Prema toj odluci, u koju su “Vijesti” imale uvid, za bruto zarade i doprinose zaposlenih u zdravstvu planirano je 103.564.000 eura, što je za 6,88 odsto više u odnosu na ovogodišnji budžet.

“Sredstva su uvećana iz razloga da bi se obezbijedila potrebna sredstva za isplatu zarada u 2020. godinu, a prema troškovima iz 2019.godinu i zbog potrebe prijema novih zaposlenih i dodjele specijalizacija iz više oblasti medicine”, piše u odluci FZO.

Inače, ovih dana u toku su pregovori o povećanju zarada zaposlenih u zdravstvu između Vlade i dva reprezentativna sidnikata, a ministri finansija i zdravstva su kazali da će se truditi da nađu novac u budžetu za to.

FZO, na čijem je čelu Sead Čirgić, od Ministarstva finansija će tražiti i oko 1,87 miliona eura za ostala lična primanja, od čega bi čak 1,3 miliona trebalo da bude namijenjeno za naknade za odvojeni život zbog dodjele novih specijalizacija ljekarima u Crnoj Gori i van države. Uvećanje po ovom osnovu u odnosu na ovu godinu je 41,64 odsto.

“Fond je pripremio nacrt budžeta na bazi kretanja potrošnje u prvoj polovini 2019. godine i zahtjeva javnih zdravstvenih ustanova radi obezbijeđenja planiranih zdravstvenih usluga. U konačnom, budžet zavisi od finansijskih mogućnosti Ministarstva finansija i vjerujem dobrog razumijevanja potreba zdravstvenog sistema koje smo imali u punom obimu od tog resora. Na kraju, naš sistem je pokazao da svako planiranje budžeta Fonda ispod 5,3 odsto BDP dovodi do kumuliranja neizmirenih obaveza”, kazao je Čirgić “Vijestima”

Za zdravstvenu zaštitu stanovništva planirano je 125.749.142 eura, što je za oko 17 odsto više u odnosu na sredstva planirana rebalansom budžeta za ovu godinu.

Blizu 96 miliona eura potrebno je za ljekove i medicinska sredstva. U tu cifru spadaju troškovi za medikamente koje građani dobijaju na recept, kroz bolju snabbjevenost apoteka i primjenu savremenih ljekova za pacijente oboljele od kancera, hematološke pacijente i one sa transplantiranim organima, kao i za implantate, reagense, hormone, vakcine, filmove u domovima zdravlja, bolnicama, Kliničkom centru...

„Od ukupnog iznosa povećanja (13.329.142,06 eura) projektovanih sredstava za ljekove i medicinska sredstva, sredstva za potrebe Kliničkog centra su uvećana za 9.111.050 eura.

Sead Čirgić
Direktor FZO, Sead Čirgić(Foto: Savo Prelević)

Prema obrazloženju Kliničkog centra, najveći troškovi ljekova vezuju se za konzilijarne ljekove koji se koriste za liječenje osiguranika iz cijele Crne Gore iz oblasti onkologije, hematologije, određene grane interne medicine, rijetkih bolesti, liječenje djece i slično, a odobravaju se po posebnoj proceduri preko komisije za ljekove Fonda i komisije za ljekove Ministarstva zdravlja, shodno kriterijumima sa važeće liste ljekova“, piše u odluci FZO.

Za materijalne troškove zdravstvenih usluga FZO traži 21,7 miliona eura, što je za 24,5 odsto više u odnosu na 2019. godinu. U te troškove spade ishrana bolničkih pacijenata, kancelarijski materijal, sitan inventar, sredstva za higijenu, rezervni djelovi, radna odjeću, rashodi za energiju, gorivo, investiciono i tekuće održavanje objekata, medicinske i druge opreme, službena putovanja, reprezentaciju, komunikacione usluge, bankarske usluge, advokatske usluge, usluge stručnog usavršavanja, konsultantske usluge, projekti, studije...

700 hiljada eura trebalo bi da bude izdvojeno za angažovanje stručnjaka iz zdravstvenih ustanova u regionu, edukaciju domaćeg kadra, razvoj Kliničkog centra u dijelu novih metoda liječenja i dijagnostike, edukaciju ljekara i srednjeg medicinskog kadra u inostranstvu...

U FZO tvrde da je samo za pokriće troškova energenata, koji osim struje obuhvataju gorivo i sredstva za grijanje: mazut, lož ulje, drvo i ugalj, potrebno oko 6,5 miliona, imajući u vidu da sezona grijanja na sjeveru traje duže od šest mjeseci:

„Sredstva za materijalne troškove za 2019. godinu planirana su u iznosu od 17.430.000 eura, dok se troškovi kreću prosječno godišnje u visini od oko 25 miliona“.

Milion eura potrebno je FZO za sprovođenje nacionalnih programa za rano oktrivanje liječenje raka debelog crijeva, dojke, grlića materice i strategije za hronične nezarazne bolesti, dok bi za sprovođenje transplantacionog programa naredne godine bilo dovoljno oko 150.000.

Stomatološka zdravstvena zaštita dijela pacijenata, među kojima su maloljetni, trudnice i penzioneri, u privatnim ordinacijama koštala bi oko 4,5 miliona eura za godinu... Za kapitalne izdatke FZO je planirao oko 7,27 miliona eura, od čega je oko 1,62 za građevinske objekte, a oko 5,22 miliona za medicinsku opremu.