NA KONFERENCIJI KOJU JE ORGANIZOVAO CGO OCIJENJENO:

"Film je važan medij za učenje o ljudskim pravima"

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, kazala je da je ideja projekta bila da ojača dobre prakse utvrđene ranijim izdanjima Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ i da mladima od 13 do 15 godina približi moderni koncept ljudskih prava, prenosi PR centar
515 pregleda 0 komentar(a)
Uljarević, Milaš i Mitrović, Foto: PR Centar
Uljarević, Milaš i Mitrović, Foto: PR Centar

Više od 240 osnovaca imalo je priliku da u okviru projekta Mala fabrika filma UBRZAJ, kroz filmsku vizuru i interakciju sa vršnjacima uči o ljudskim pravima.

Na konferenciji „Angažovana umjetnost kao sredstvo za edukaciju o ljudskim pravima“, koju je organizovao Centar za građansko obrazovanje (CGO), uz podršku Ministarstva prosvjete, ocijenjeno je da je film važan medij za učenje o ljudskim pravima i da važno mjesto u procesu obrazovanja zauzima razvijanje kreativnosti.

Izvršna direktorica CGO, Daliborka Uljarević, kazala je da je ideja projekta bila da ojača dobre prakse utvrđene ranijim izdanjima Festivala filma o ljudskim pravima UBRZAJ i da mladima od 13 do 15 godina približi moderni koncept ljudskih prava, prenosi PR centar.

Ona je navela da je projekat bio okrenut popularizaciji filmske umjetnosti i društveno angažovanog filma kod najmlađe publike.

„Škola treba da prati i savremeni razvoj, a dio tog razvoja uključuje i sve veću okrenutost mladih prema audiovizuelnom sadržaju. Tim je važnije da svi pokušamo doprinijeti kreiranju atmosfere za razvoj kritičkog odnosa prema tom sadržaju“, istakla je Uljarević.

Koordinatorka programa Ljudska prava u CGO, Tamara Milaš, kazala je da je Putujuća fabrika filma UBRZAJ od 26. septembra do 8. oktobra obišla osam crnogorskih opština, u kojima je predstavljeno šest dokumentarnih, igranih i animiranih filmova recentne filmske produkcije koje je gledalo i o njima diskutovalo više od 200 osnovaca.

Ona je kazala da su tokom prve polovine oktobra organizvali dva petodnevna ciklusa radionica o filmskom i medijskom stvaralaštvu u oblasti ljudskih prava, koje je uspješno završilo 40 osnovaca iz Glavnog grada.

Državni sekretar u Ministarstvu prosvjete, Aleksandar Mitrović, naglasio je da se crnogorski obrazovni sistem permanentno mijenja i unaprijeđuje.

„U nastavnom procesu o ljudskim pravima se uči kroz predmete Građansko vaspitanje, Zdravi stilovi života, međupredmetne oblasti, poput zdravstvenog vaspitanja i obrazovanja, ali je poštovanje ljudskih prava zastupljeno i u ciljevima gotovo svih drugih predmetnih programa“, rekao je Mitrović.

On je kazao da važno mjesto u procesu obrazovanja zauzima razvijanje kreativnosti kod mladih.

„Upravo je jedan od ciljeva našeg kurikuluma da se kod učenika razvijaju generičke sposobnosti, poput rješavanja problema, kritičkog razmišljanja, istraživačkog duha. Poenta dobre nastave je da ona bude raznovrsna, a film je jedno od mogućih sredstava edukacije“, rekao je Mitrović.

Filmski reditelj iz Beograda, Nikola Ljuca, kazao je na panelu „Uloga društveno angažovane umjetnosti u komuniciranju ljudskih prava“ da su djeca u razvijenim državama uključena na sve festivale koji postoje u nekom gradu, navodeći da svaki veliki festival mora da ima program filmova za mlade.

On smatra da stepen razumijevanja komuniciranja kroz film dolazi od prvih edukativnih koraka koji se ostvaruju.

Reditelj i direktor Crnogorske kinoteke Andro Martinović smatra da film i muzika djeluju direktno na nas.

„Kroz njih se prenose određene ideje, podstiču nas na neku vrstu razmišljanja i mogu da promijene svakog ponaosob“, kazao je Martinović.

On smatra da film postiže dejstvo bolje nego što mogu hiljade riječi.

„Film često zamjenjuje ono što je nekada bio istorijski izvor, ono što saznate iz knjiga, svjedočanstava. Film oblikuje tu kolektivnu memoriju“, naveo je Martinović.

Pomoćnica direktora Osnovne škole (OŠ) „Pavle Rovinski“, Vesna Samardžić, rekla je na panelu „Uticaj vannastavnih aktivnosti na kreiranje vrijednosnih stavova kod mladih“, da vannastavne aktivnosti moraju da obezbijede učenicima slobodu da razvijaju potencijal individualnije nego na redovnoj nastavi.

Ona je kazala da vannastavne aktivnosti omogućavaju bolje prepoznavanje sklonosti i interesovanja djeteta nego sam nastavni proces.

Konferencija je okupila oko 50 učesnika iz oblasti obrazovanja, umjetnosti, iz institucija, civilnog sektora, međunarodnih organizacija i medija.

Tokom diskusije podijeljena su iskustva dobrih praksi, a bilo je i konkretnih prijedloga, poput toga da se u osnovnim školama oformi izborni predmet Dramska umjetnost.

Preporučujemo za Vas