I SAMO ZAMAHIVANJE SLUŽBENOM PALICOM U PREDJELU GLAVE JE NEPRIHVATLJIVO

Savjet za građansku kontrolu rada policije: Nesrazmjerna upotreba sile prema navijačima Budućnosti

Savjet je pozdravio odlučnost građanina Đ.R. koji je zbog povrede svojih prava samostalno podnio pritužbu u stanici policije
6490 pregleda 3 komentar(a)
Povrede koje je Ivanović zadobio od policijskih službenika, Foto: Varvari
Povrede koje je Ivanović zadobio od policijskih službenika, Foto: Varvari

Nakon pregledanih snimaka i fotografija sa nereda koji su nastali poslije fudbalske utakmice Sutjeska-Budućnost u aprilu 2019. godine, Savjet za građansku kontrole rada policije je donio zaključak da je polcija upotrijebila nesrazmjernu silu prema Aleksandru Čaki Ivanoviću i Đ.R. iz Podgorice.

U Skupštini Crne Gore održana je redovna sjednica Savjeta kojom je predsjedavao Aleksandar Saša Zeković, predsjednik Savjeta na kojoj je razmotreno više pitanja i situacija u kojima su građani problematizovali postupanje policijskih službenika.

Zaključeno je šest predmeta dok se nastavlja postupak građanske kontrole policije u 8 predmeta. Kod pet predmeta je konstatovano profesionalno postupanje policije dok je u jednom prepoznato prekoračenje policijskih ovlašćenja.

Na današnjoj sjednici Savjet je, po inicijativi nevladine organizacije “Građanska alijansa”, zaključio i provjeru postupanja policije nakon održane utakmice u Nikšiću, između fudbalskih klubova (FK) “Sutjeska” i “Budućnost”, 3. aprila 2019. godine.

"Direktor Uprave policije, dr Veselin Veljović, i tadašnji načelnik CB Nikšić, Milorad Žižić, su pokazali odgovoran i profesionalan odnos prema Savjetu i očekivanju javnosti da se djelotvorno ispitaju sve primjedbe na postupanje policije. Iz Uprave policije su saopštili da će da će u pogledu eventulane odgovornosti policijskih službenika, uvažiti sve utvrđene činjenice od strane nadležnog državnog tužioca, izvještaj Odjeljenja za unutrašnju kontrolu policije i eventualne preporuke Savjeta za građansku kontrolu rada policije. Savjet je pozdravio takav pristup direktora Uprave policije", kazali su nakon sjednice.

Savjet je ocjenio da su se nesporno stekli svi uslovi za primjenu sredstava prinude utvrđeni zakonom - fizička snaga, ručni sprej sa nadražujućim dejstvom i službena palica - "jer su se određene grupe navijača oglušile na izdavanje upozorenja i usmenih naređenja policijskih službenika".

"Uvidom u službenu dokumentaciju i uzimajući u obzir podatke o povredama navijača Savjet je konstatovao da se procjena i odluka o upotrebi ručnog spreja pokazala ispravnom, odgovornom i efikasnom. Upotrijebljeno je jedno od blažih sredstava prinude koje je u najvećem broju slučajeva garantovalo uspjeh i izvršavanje službenog zadatka bez nepotrebnih štetnih posljedica. Ovo sredstvo je upotrijebljeno zakonito i ispravno.Upotreba ručnog spreja sa nadražujućim dejstvom prema jednom broju navijača nije imala efekta zbog čega su policijski službenici upotrijebili službenu palicu kao sredstvo prinude", navodi se u saopštenju.

Savjet je na osnovu dostupnih snimaka i službene dokumentacije prepoznao dvije pojedinačne situacije u kojima je došlo do očigledne nesrazmjerne primjene sile pri upotrebi službene palice. Savjet je kostatovao da se u službenoj dokumentaciji Uprave policije i MUP Crne Gore ne prikrivaju niti ignorišu te okolnosti.

Naprotiv, detaljno su opisane uz blagovremeno upoznavanje nadležnog državnog tužioca.

"Na osnovu video snimka koji je Savjetu dostavila Uprava policije i raspoložive medicinske dokumentacije, Savjet je konstatovao prekoračenje ovlašćenja prema građaninu A.I. Policijski službenik za kojeg se, na osnovu službene dokumentacije, sumnja da je kritičnom prilikom primijenio sredstvo prinude bio je dužan da štiti ljudski život i prouzrokuje što manje povreda. Nesporno je da je građanin A.I. fizički nasrnuo, u produženom trajanju, na policijskog službenika. Fizički napadi na policijske službenike su neprihvatljivi i ovaj Savjet ne propušta društvenu priliku da ih osudi pokazujući puno razumijevanje prema složenosti, težini i odgovornosti policijske profesije. Međutim, očekuje se odgovarajuća obučenost policijskih službenika za emocionalno stresne i napete situacije u kojima se sve odvija brzo pa stoga se podrazumijeva razborito i kontrolisano postupanje. U konkretnoj situaciji postupajući policijski službenik nije bio sam, mogao je računati na podršku kolega koju je i dobio kako bi se savladao otpor građanina A.I, što može da govori da u krajnjem nije djelovao nužno i srazmjerno. Čak i samo zamahivanje službenom palicom u predjelu glave je neprihvatljivo pa s obzirom na ukupne činjenične okolnosti na terenu, Savjet to ne može smatrati i opravdati kao krajnjom mjerom", kazali su iz Savjeta.

Na osnovu dostupne službene dokumentacije, Savjet je konstatovao prekoračenje ovlašćenja prema građaninu Đ.R, navijaču iz Podgorice. Građanin Đ.R. je, neposredno u službene prostorije CB Nikšić, podnio prijavu protiv nepoznatog policijskog službenika koji ga je, prilikom napuštanja stadiona, nekim predmetom udario u predjelu glave.

Savjet je pozdravio odlučnost građanina Đ.R. koji je zbog povrede svojih prava samostalno podnio pritužbu u stanici policije. Savjet u saradnji sa Upravom policije, civilnim društvom i medijima redovno promoviše važnost podnošenja pritužbi na postupanje policijskih službenika prema svim raspoloživm mehanizmima nadzora i istraga.

U postupku unutrašnje kontrole - analizom sadržaja video snimka predmetnog događaja i medicinske dokumentacije - uspješno je identifikovan policijski službenik CB Podgorica A.Š. i utvrđeno da je isti službenu palicu upotrijebio suprotno zakonskim odredbama.

"Razmatrajući ova dva slučaja Savjet je ocijenio da su pojedinačni postupci policijskog službenika CB Nikšić i policijskog službenika CB Podgorica neprihvatljivi i opasni, ukazuju na odsustvo svijesti o ljudskom dostojanstvu i opravdanom i srazmjernom policijskom djelovanju. Bez obzira na okruženje u kojem su djelovali, na postojanje neprijateljske orjentacije dijela navijača, policijski službenik, bez ličnih pristupa, treba biti svjestan da djeluje u ime države koja ima obavezu i odgovornost da poštuje ljudska prava i štiti građane.U izvještaju unutrašnje kontrole policije detaljno je predstavljeno i opisano postupanje policijskih službenika prema građanima A.I. i Đ.R. Savjet je konstatovao i pozdravio činjenicu da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije Ministarstva unutrašnjih poslova svoj izvještaj o izvršenoj kontroli, sa spisima predmeta, dostavilo ODT u Nikšiću, na dalji postupak i konačnu ocjenu i odlučivanje da li u radnjama i postupanju policijski službenika CB Podgorica i CB Nikšić prilikom upotrebe službene palice kao sredstva prinude ima elemenata krivičnog djela za koje se goni po službenoj dužnosti.U medijima je objavljeno više snimaka u vezi sa intervencijom policije nakon završene utakmice. Uzimajući u obzir njihov i sadržaj pojedinačnih izvještaja o upotrebi sredstava prinude, Savjet je konstatovao i pozdravio činjenicu da je nesporan identitet postupajućih policijskih službenika. U službenoj dokumentaciji, uključujući i izvještaj o obavljenoj kontroli zakonitosti postupanja policijskih službenika, precizno su navedena imena svih postupajućih službenika policije što nedvosmileno ukazuje, u odnosu na ranija iskustva, na drugačiju, bitno unaprijeđenu odgovornost i policijsku praksu. To ukazuje da u ovom slučaju ne postoje ograničenja, koja je Savjet ranije registrovao, da se, tokom istrage koju sprovodi nadležni državni tužilac, identifikuje bilo koji policijski službenik koji je prekoračio ovlašćenja", navodi se u saopštenju.

Savjet je isključivo nadležan da ocjenjuje primjenu policijskih ovlašćenja. Ali u izuzetnim okolnostima komentariše i aktivnosti drugih državnih organa koje su u direktnoj vezi sa kredibilitetom policije i zaštitom prava javnosti da zna. Sporost tužilačke istrage u konkretnom slučaju se negativno održava na povjerenje javnosti ne samo u krivično-pravnu zaštitu već i na ugled policije. Odluka ODT u Nikšiću je važna i zbog blagovremene suspenzije policijskih službenika od obavljanja dužnosti.

Njihovo privremeno udaljavanje do okončanja postupaka je od primarne važnosti za potvrdu kredibiliteta. Krivični postupci protiv građana zbog napada na službeno lice traju mnogo kraće nego postupci protiv policijskih službenika koji se dovode u vezu sa zlostavljanjem i mučenjem građana.

Savjet je pozvao ODT u Nikšiću da se javno oglasi o statusu istraga zlostavljanja u ova dva konretna slučaja i ukaže na moguće probleme u izviđaju ukoliko oni postoje.

Savjet je ocijenio da je Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije Ministrastva unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore jasno identifikovalo odstupanje pojedinačnog policijskog ponašanja od propisa i vrijednosti crnogorske policijske organizacije. Ispoljeni način rada i odnosa MUP Crne Gore i Uprave policije može biti pozitivan primjer za buduće provjere zakonitosti i etičnosti u djelovanju policije.

Savjet je i kod pitanja - omogućavanje medicinske pomoći - registrovao, u odnosu na raniju praksu, zakonito i odgovorno postupanje policije.

"Preporuka je Savjeta da se policijski službenici koji se dovode u vezu sa ovim incidentom bez odlaganja i bez obzira na ishod aktuelnog disciplinskog ili krivičnog postupka protiv njih, više ne angažuju u interventnom vodu.Preporuka je Savjeta da Uprava policije pristupi periodičnim situacionim provjeravama i obukama službenika policije u interventnim vodovima svih centara bezbjednosti kako bi se stalno unaprjeđivale njihove vještine da pravilno odlučuju u svakodnevnom radu vodeći računa o srazmjernosti", zaključci su nakon današnje sjednice Savjeta.