"MINISTARSTVO KULTURE OBMANJUJE JAVNOST"

Vuković: Vlada neće samostalnu RTCG

"Ukoliko Ministarstvo kulture zaista ima želju da poveća stepen samostalnosti Savjeta RTCG, koji je ključni upravljački organ, onda bi upliv političkih stranaka moralo da smanji na najmanju moguću mjeru"
1647 pregleda 2 komentar(a)
Dragoljub Vuković, Foto: Luka Zeković
Dragoljub Vuković, Foto: Luka Zeković

Media centar ocijenio je kao manipulativne tvrdnje ministra kulture Aleksandra Bogdanovića povodom usvajanja predloga Zakona o nacionalnom javnom emiteru RTCG na sjednici Vlade Crne Gore.

Bogdanović je kazao da Predlog odluke o nacionalnom javnom emiteru RTCG sadrži sve normativne pretpostavke potrebne za institucionalno, politički i finansijski nezavisan Javni servis.

"Manipuacija se ogleda u iznijetom stavu ministra Bogdanovića da se novim rješenjima u Zakonu o RTCG osigurava uređivačka i finansijska nezavisnost javnog servisa a da je to potvrđeno od strane Savjeta Evrope i Evropske komisije čije su sugestije prihvaćene, navodi se u saopštenju predsjednik Skupštine Media centra Dragoljuba Vukovića.

Media centar, kako je dodao, ukazuje na to da se u predlogu Zakona o RTCG koji je usvojila Vlada na sjednici odžanoj 31. oktobra sadrže norme kojima se procedura izbora članova Savjeta RTCG pogoršala u odnosu na aktuelno zakonsko rješenje. 

"Naime, predlog novog Zakona o RTCG kojeg je usvojila Vlada predviđa da se članovi Savjeta RTCG biraju u Skupštini Crne Gore a da radno tijelo Skupštine (Administrativni odbor) sačini listu kandidata za članove Savjeta na osnovu biografije i iskustva kandidata, intervjua poslanika sa kandidatima i broja ustanova, odnosno nevladinih organizacija koje su podržale kandidaturu pojedinog kandidata".  

Vuković objašnjava da to praktično znači da će većina u Adminstrativnom odboru odlučiti o podobnim kandidatima i samo oni koji su po volji većine moći će ući u Savjet RTCG.

"Biografije kandidata, intervjui poslanika sa kanidatima su samo simuliranje procesa jer poslanici na osnovu svojih uvjerenja glasaju o kvalitetu kandidata Ovakvu proceduru izbora članova Savjeta nije, po našim saznanjima, podržao kroz svoje mišljenje Savjet Evrope ali ni Evropska komisija iz prostog razloga jer ne postoje, na žalost, standardi ovih institucija u pogledu procedure izbora članova savjeta javnog servisa. Svakoj državi ponaosob ostavljeno je da reguliše ovo pitanje. Ministarstvo kulture i Vlada su odabrali rješenje kojim se ne snaži samostalnost Savjeta RTCG već, na žalost,  osigurava puna kontrola ovog tijela od strane većine u Skupštini".

Vuković navodi i da ukoliko Ministarstvo kulture zaista ima želju da poveća stepen samostalnosti Savjeta RTCG, koji je ključni upravljački organ, onda bi upliv političkih stranaka moralo da smanji na najmanju moguću mjeru. 

"Ministarstvo kulture bi moglo da uputi direktno pitanje Evropskoj komisiji i Savjetu Evrope i zamoli ih da daju mišljenje da li je bolji koncept izbora članova Savjeta RTCG kojeg su predložili Media centar i Centar za građansko obrazovanja (CGO) a koji podrazumijeva da se proces imenovanja članova Savjeta RTCG umjesto u Skupštini obavi u Savjetu Agencije za elektronske medije. Takođe, Media centar i CGO predlažu da u postupku imenovanja članova Savjeta RTCG mogu učestvovati samo NVO koje su prethodne tri (3) godine imale budžet viši od 3000 eura (čime dokazuju svoj kontinuirani aktivizam) i koje nisu iz državnog ili budžeta lokalnih samouprava finansirane u iznosu iznad 50% njihovog godišnjeg budžeta. Na ovaj način se smanjuje mogućnost da vladajuće poltičke partije preko NVO dominantno finansiranih iz javnh fondova i potpuno neaktivnih NVO ostvare uticaj u Savjetu RTCG. Koncept Media centra i CGO podrazumijeva da  se, kao i do sada, u Savjet RTCG moraju imenovati predstavnici NVO koji dobiju najveću podršku kvalifikovanih NVO, tj. onih koje ispunjavaju kriterijume, bez ikakvog miješanja političkih partija. Na ovaj način bi u Savjet RTCG ušli, za razlku od sadašnjih, istinski predstavnici NVO. Media centar i CGO su takođe predložili da postupak razrješenja člana Savjeta može pokrenuti isključivo Savjet RTCG, kako se ne bi ponovile situacije nezakonitih smjena od strane drugih institucija", naveo je Vuković.

Dodaje u da je Bogdanović iznio "na manipuativan način" informaciju da su u pripremi predloga Zakona o RTCG učestvovali i predstavnici NVO.

"Što bi trebalo da znači da je predlog Zakona proizvod zajedničkih stavova NVO i Ministarstva kulture. Nije nam poznato da je predstavnica NVO u radnoj grupi podržala predlog Zakona jer bi bilo nevjerovatno da predstavnik NVO želi da se poveća uticaj političkih partija na proces imenovanja članova Savjeta RTCG. Predlozi NVO u procesu izrade medijskih, kao  drugih zakona, po pravilu se ne prihvataju ukoliko utiču na gubitak kontrole vladajuće partije nad institucijama. Ovu tvrdnju dokazuje i nedavno objavljen Izvještaj sa javne rasprave povodom izrade Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama kada nijedan prijedlog Media centra i grupe NVO nije prihvaćen.  Na osnovu iznijetih činjenica nameće se zaključak da Vlada neće samostalnu RTCG a da ministarstvo kulture obmanjuje javnost", zaključio je Vuković.