Radila tri decenije bez plate, pa dobila otkaz

Bjelopoljka Vera Ašanin tvrdi da je nakon 30 godina rada nezakonito dobila otkaz u Vodovodu “Bistrica”, da joj je za polovinu tog perioda uplaćen radni staž i isplaćivana samo neka vrsta naknade od skuvanih kafa
24369 pregleda 25 komentar(a)
Vera Ašanin, Foto: Jadranka Ćetković
Vera Ašanin, Foto: Jadranka Ćetković

Bjelopoljka Vera Ašanin (51) tvrdi da je poslije tri decenije nezakonito dobila otkaz u Vodovodu “Bistrica”, dok je u istom periodu u firmi bilo formalno zaposleno više ljudi koji godinama nisu ni dolazili na posao, od kojih su neki čak dobili otpremnine i penzije. Direktora Milana Bulatovića optužila je za samovlašće i nepotizam, što je on demantovao.

Ašanin priča da je tri decenije radila kao kafe kuvarica, a da za jedva polovinu tog perioda ima uplaćen radni staž i da joj je za sve vrijeme isplaćivana samo neka vrsta naknade od skuvanih kafa.

Pritom, kako objašnjava, nema rješenje ni o prijemu u radni odnos, niti o prestanku, odnosno da je radila bez zaključenog ugovora o radu.

“Za period od 18. januara 1989. do 27. feruara 2006. godine, postoji prijava i plaćeni doprinosi na obavezno PIO, ali nema rješenje o prestanku radnog odnosa nakon toga. Za tih 16 godina i četiri mjeseca, nisam primila nijednu zaradu, već su samo plaćani doprinosi, te mi je umjesto rješenja o otkazu ugovora o radu jedino dostavljena potvrda o odjavi sa osiguranja (PIO). Potvrda mi je dostavljena 27. aprila 2006.

Nekoliko godina neka vrsta naknade mi je isplaćivana djelimično preko blagajne, a djelimično neposredno od radnika, u zavisnosti od njihovih porudžbina. O izvršenim uplatama posjedujem naloge blagajni, potpisane od ovlašćenog lica, kojim su isplaćivane naknade rijetko i u visini najniže zarade”.

Ašanin je objasnila da je takav način isplate tekao sve do januara ove godine, odnosno do smrti finansijskog direktora Rizaha Zaimovića, za kojeg kaže da joj je pružio mogućnost da kroz zakonski okvir lakše naplati obavljeni rad.

“S obzirom na ovakav moj status, više puta sam se usmeno i pismeno obraćala izršnom direktoru Milanu Bulatoviću i predsjednicima upravnih odbora i Opštine, da se riješi moj radno-pravni status, ali nikada nisam dobila nikakav odgovor, već su isključivo od mene tražili da ćutim i da ne zovem inspekciju. Sve ove godine su mi obećavali da će moj status biti riješen, zbog čega sam često prihvatala i druge poslove higijeničarke, kurirke... sve u nadi da ću dobiti posao u narednom periodu, ali je sve ostalo na obećanjima”.

Kaže da posljednjih devet mjeseci nije bilo radnika kojima bi kuvala kafu, jer su postavili aparat za kafu “kako bi me na taj način primorali da sama napustim firmu”.

Ašanin kaže da priprema tužbu Agenciji za mirno rješavanje sporova, a ukoliko ne postignu saglasnost obratiće se i sudu.

Tvrdi da u firmi ima nepotizma i da rade i po dvije generacije iz istih porodica.

“Trenutno troje ljudi radi bez ikakve prijave, jer im je istekao pripravnički staž, ali su zadržani bez raspisivanja konkursa i oglasa, što je bila dužnost poslodavca saglasno odredbama zakona i opšteg kolektivnog ugovora. U isto vrijeme još dvoje inkasanata radi bez konkursa, a platu dobijaju preko blagajane, što jasno govori da se radi o samovolji poslodavca ko će kada i u koje vrijeme raditi, a ko neće, što je za državnu firmu, čiji je većinski vlasnik Opština, malo je reći nezamislivo”.

Ašanin se obratila Kancelariji za zaštitu prava zaposlenih u Savezu sindikata koja je 23. septembra Inspekciji rada podnijela zahtjev za izvršenje inspekcijskog nadzora. U obavještenju Inspekcije rada od 22. oktobra, piše da je obavljen nadzor i da “uvidom u poslovnu dokumentaciju subjekta nadzora nema podataka da je Vera Ašanin zasnovala radni odnos kod poslodavca, koji nastaje zaključivanjem ugovora o radu, kada stiče svojstvo zaposlene, čime bi tražila zaštitu prava iz radnog odnosa i radno pravnog statusa“.

Iz Inspekcije je predloženo da, ukoliko smatra da su joj prava povrijeđena, može pokrenuti postupak za zaštitu prava kod nadležnog suda.

Bulatović: Kafu kuvala u privatnoj režiji

Direktor “Vodovoda” Milan Bulatović je “Vijestima” kazao da je “uvidom u arhivu personalnih dosijea utvrđeno je da ovo preduzeće ne raspolaže sa personalnim dosijeom Ašanin Vere, zbog čega se ne mogu izjasniti na tražene podatke”.

“Ali poznato je da je u privatnoj režiji kuvala kafe za zaposlene za šta joj je pružena na korišćenje prostorija preduzeća, ali ne kao zaposlena. Napominjem da je u privatnoj režiji kuvala kafe zaposlenim na lični zahtjev. Što se tiče ostalih zaposlenih, o svima postoji uredna evidencija prisutnosti na poslu, a takođe svi su uredno prijavljeni na osiguranje kod poreske službe“.

Bulatović je odbacio optužbe za samovlašće i nepotizam.

Tražili ključeve i prijetili policijom

Advokat Goran Ćulafić objašnjava da je nevjerovatno da inspektor zatekne Ašanin na radu, a to u zapisniku čak i ne konstatuje.

„Inspekcija je bila dužna da, ukoliko prilikom inspekcijskog nadzora zatekne lice u obavljanju poslova i zadataka to konstatuje zapisnički, i naloži poslodavcu da sa tim licem zaključi ugovor o radu na neodređeno vrijeme, ukoliko zaposleni koji je na taj način zatečen pristane na to zaposlenje“, kazao je Ćulafić.

Ašanin kaže da je, umjesto toga, samo dan nakon inspekcijskog nadzora direktor Bulatović pozvao i saopštio da prostorije koje je koristila za kuvanje kafe više ne može da se koriste u te svrhe, jer tu preseljavaju arhiv, i tražio da vrati ključeve.

“Pošto sam to odbila, prijetio mi je policijom. Ipak, zbog svih pritisaka od petka više nisam išla u firmu”, kazala je Ašanin.

Bonus video: